Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Mykény (2. tisícletí př. n. l.)

Mykény (2. tisícletí př. n. l.)

Starořecké město s pokročilou kulturou je první v historii s vybudovanou pevností.

Dějepis

Klíčová slova

Mykény, mykénská civilizace, pevnost, Lví brána, Světové Dědictví, Řecko, Peloponés, Heinrich Schliemann, Acropolis, archeologie, tholos, Řek, civilizace, budova, struktura, Kréta, palác, obranná zeď, Hellas, Agamemnon, historie, starověk, centrum

Související doplňky

Otázky

 • Čím se Mykény proslavili?
 • Kdo dobyl Mykény\nv 12. století př. n. l.?
 • Kdo podle mýtů založil Mykény?
 • Jak nazýváme komplex pevností postavených v starověkém Řecku?
 • Ve které části starověkého Řecka se nacházejí Mykény?
 • Akropole kterého Řeckého města je nejvyhledávanější turisty?
 • Co znamená pojem akropole?
 • Kdo první objevil pozůstatky Mykén?
 • Jak nazýváme zeď postavený z velkých balvanů bez použití malty?
 • Který z uvedených symbolů bran postavených při vstupu do pevností je nejznámější?
 • Co se NENACHÁZÍ ve starověkých Mykénách?
 • Kdo byl podle mytologie po smrti zakladatele následujícím panovníkem Mykén?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nArcheológovia našli psané hliněné tabule pod troskami Mykén.
 • Co znamená ˝tholos˝?
 • Je toto tvrzení pravdivé?\nTholos byl stavěn bez použití malty.
 • Pro koho byl postaven v Mykénách největší a nejznámější tholos?
 • Čím se odlišoval Átreův tholos od ostatních?
 • Jaké budovy byly postaveny na vrcholu pevností?
 • Kdo stál na čele Mykén?
 • Kdy byla postavena Átreusova hrobka?
 • Co se stalo s Mykény po obsazení Argonem v roce 468 př. n. l.?
 • Ve které éře byla moc Mykén na vrcholu?
 • Kde se nachází ˝Lvi Mykén˝?
 • Jaké písmo používali v Mykénách?
 • Která budova byla centrem hospodářského dění ve starověkých Mykénách?
 • Terý z uvedených nepatří mezi obyčejný tholos?
 • Co pomáhalo udržovat spolu kupoli hrobů?

Scénky

Související doplňky

Atreova pokladna (Mykény, 14. století před Kr.)

Mykénský starověký kruhový hrob podle tradice je vázán k menu mýtickému králi.

Akropole (Athény, 5. století př. Kr.)

Nejslavnější citadela na světě je Akropole v Athénách, která byla postavena během periklovské mírové éry.

Knósský palác (2. tisíciletí př. Kr.)

Největší palácový komplex ostrova Kréta bylo pravděpodobně středisko mínojské civilizace.

Řečtí bohové

Olympští bohové byli podle starověké řecké mytologie stejně rozmanití jako lidé.

Dionýsovo divadlo (Athény, 4. století př. Kr.)

V Athénách na jižní straně Akropole se nachází divadlo s vynikající akustikou a svérázným tvarem stavby.

Megalitické kultury v Evropě

Několik tisícileté stavby sestávající z obrovských kamenných bloků jsou záhadnými památkami, které zde zanechali megalitické kultury.

Mezník sochařství

Tato animace ukazuje pět vynikajících děl z dejiín sochařství.

Olympia (5. století př. Kr.)

V roce 776 před Kr. Se zde konaly první olympijské hry - náboženské a sportovní soutěže konající se každé 4 roky, díky čemuž město se stalo jedním z...

Starověký athénský občan a jeho manželka

Athénská demokracie fungovala díky komunitě občany s plnými právům.

Starověká řecká keramika

Mistrovská díla starověkých řeckých hrnčířů jsou důležité archeologické prameny.

Typy řeckých sloupů

Jónské, dórské a korintské sloupy mají odlišné rozměry a ozdoby.

Trojský kůň

V Homérově eposu trojský kůň byl válečná lest Řeků v trojské válce. Vymyslel ji Odysseus.

Město Babylón (6. století př. Kr.)

Starověké město Babylón se rozprostíralo v Mezopotámii na dvou březích řeky Eufrat.

Starověké divy světa

Z původních starověkých divů světa zůstal jen jediný a to pyramidy v Gíze.

Archeologický průzkum, průzkum zemnice

Velké stavby v současnosti poskytují mnoho práce pro archeology.

Stonehenge (Velká Británie, doba bronzová)

Světoznámý památník v Anglii z doby bronzové ješte stále ukrývá před výzkumníky mnoho záhad.

Added to your cart.