Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Mořské proudy

Mořské proudy

Mořské proudy tvoří velký dopravníkový oceánský pás, který ve výrazné míře ovlivňuje zemské klima.

Zeměpis

Klíčová slova

Mořské proudy, Mořský Svět, moře, oceán, Great Ocean dopravník, , vítr, Všeobecná cirkulace atmosféry, Coriolis účinek, průtok, proměnlivost, polární vítr, Westerlies, pasát, slanost, hustota, hydrosféra, studený, teplý, Teplota, Koloběh vody, podnebí, příroda, fyzické geografie, zeměpis

Související doplňky

Otázky

 • Který z nich je studený mořský proud?
 • Který z nich je teplý mořský proud?
 • Který z nich je studený mořský proud?
 • Který z nich je studený mořský proud?
 • Který z nich je studený mořský proud?
 • Který z nich je teplý mořský proud?
 • Který z nich je teplý mořský proud?
 • Který z nich je teplý mořský proud?
 • V jakém směru odklání Coriolisova síla pohybující se objekty na jižní polokouli?
 • Na základě jaké vlastnosti klasifikujeme mořské proudy?
 • Jak dlouho trvá, než molekula vody dokončí celý cyklus ve velkém oceánském dopravníkovém pásu?
 • V jakém směru odklání Coriolisova síla pohybující se objekty na severní polokouli?
 • Jaký vliv mají mořské proudy na klima Země?
 • Co pohání mořské proudy?

Scénky

Související doplňky

El Niño

Přírodní úkaz vyskytující se v tropických oblastech Tichého oceánu, opakující se každých pět let.

Globální cirkulace atmosféry

Rozdíl mezi teplotou v polárních a rovníkových oblastech způsobuje cirkulace atmosféry, která je ovlivněna řadou faktorů, včetně rotace Země.

Eolická krajinotvorná činnost na pobřežích a v stepích

Vítr, jako vnější síla, hraje důležitou roli při formování pobřeží a stepí.

Iceberg (ledová hora)

Icebergy jsou bloky zamrzlé sladké vody plovoucí v moři.

Koloběh vody (střední)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v nich v podoby dešťových kapek nebo sněhových vloček a následný pád...

Kontinenty a oceány

Kontinent je rozlehlá a souvislá část souše, obklopena oceánem.

Krajina formována mořem

Mořská voda, jako vnější síla, hraje důležitou roli v rámci formování mořského pobřeží.

Ledovec (střední)

Ledovec je velká skupina ledu tvořena ze sněhu a je v neustálém zpomaleném pohybu.

Mapa mořského dna

Na mořském dně je možné vidět hranice tektonických desek.

Místní vetři

Mezi nejdůležitější místní větry patří bříza, föhn, bóra, horský a dolinový vítr, ledovcový vítr.

Moře a zálivy

Tato animace zobrazuje nejdůležitější moře a zátoky Země.

Navigační nástroje minulosti

V průběhu staletí bylo vynalezeno několik výborných nástrojů na pomoc při navigaci na moři.

Odsolování mořské vody

Odsolováním mořské vody se vyrábí z mořské vody pitná voda.

Přílivová elektrárna

Přílivové elektrárny využívají denní kolísání hladiny vody na výrobu elektrické energie.

Podnební pásma

Země je rozdělena do geografických a podnebných a rostlinných pásem.

Rybák dlouhoocasý

Rybák dlouhoocasý je pták s nejdelší trasou stěhování na světě.

Slapové jevy

Vzestup a pokles mořské hladiny v důsledku gravitační síly Měsíce.

The first voyage of James Cook

James Cook's legendary journey around the world proved to be enormously valuable for science.

Typy vln

Vlny hrají v mnoha oblastech našeho života nesmírně důležitou roli.

Tsunami

Vlny tsunami jsou až několik metrů vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Vegetační stupně lesů

Stupně různých typů lesů se mohou lišit.

Voda (H₂O)

Voda je velmi stabilní sloučenina vodíku a kyslíku. Je základní podmínkou pro existenci života. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích.

Vrstvy oceánů

Hloubka vody ovlivňuje fyzikální vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Zalednění

Poslední doba ledová skončila před asi 13 tisíci lety.

Added to your cart.