Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Magnetické pole Země

Magnetické pole Země

Jižní a severní magnetické pole Země se nachází blízko severního a jižního zeměpisného pólu.

Zeměpis

Klíčová slova

magnetické pole, Země, magnetismus, magnetické siločáry, magnetické osy, silové pole, kompas, polární bloudit, geomagnetické obrácení, pylon, magnet, Křižník Aurora, solární bouře, rotace kolem své osy, jádro, výroba tepla, zeměpis

Související doplňky

Scénky

Magnetické pole

 • osa otáčení
 • magnetická osa
 • magnetické siločáry
 • severní magnetický pól
 • jižní magnetický pól
 • 11,5°

Země jako magnet

Příčina magnetismu

 • Severní pól
 • Jižní pól
 • pevné vnitřní jádro
 • tekuté vnější jádro
 • rotace
 • vnitřní produkce tepla
 • indukce elektrického proudu (geodynamo)

Dynamo

Zdeformované magnetické pole

 • sluneční vítr
 • rázová vlna
 • koruna
 • ocas
 • solární částice
 • Polární záře

Kompas

 • osa otáčení
 • magnetická osa
 • severní magnetický pól
 • jižní magnetický pól
 • 11,5°
 • Severní pól
 • Jižní pól

Přesun pólů

 • Severní pól
 • Jižní pól
 • 1600
 • 1700
 • 1800
 • 1900
 • 2000
 • 1800
 • 1841
 • 1909
 • 1912
 • 1952

Výměna pólů

 • severní magnetický pól
 • jižní magnetický pól

Animace

 • osa otáčení
 • magnetická osa
 • 11,5°
 • Severní pól
 • pevné vnitřní jádro
 • tekuté vnější jádro
 • rotace
 • vnitřní produkce tepla
 • indukce elektrického proudu (geodynamo)
 • magnet
 • cívka
 • sluneční vítr
 • rázová vlna
 • koruna
 • ocas
 • solární částice
 • magnetická deklinace
 • severní magnetický pól
 • jižní magnetický pól

Vyprávění

Magnetický sever, na který běžně míří klasické kompasy, se neshoduje se zeměpisným severem. Magnetická osa a osa otáčení svírají úhel 11,5°, který se nazývá magnetická deklinace.

Vnější jádro Země je tekuté kvůli vysoké teplotě. Vzhledem k tomu, že planeta se otáčí, vnější jádro neustále proudí. Proudící kapalina je bohatá na kovy, a proto se vytváří magnetické pole.

Magnetické pole Země lze představit jako dynamo, ve kterém proud proudící v cívce indukuje magnetické pole, které magnetizuje železné jádro. Cívka symbolizuje vnější zemské jádro a železné jádro představuje vnitřní jádro. Vnější jádro obsahuje elektrické náboje, které indukují proud kvůli rotace; elektrický proud magnetizuje vnitřní jádro.

Magnetické pole se časem mění (ale jen pomalu), jeho síla a směr se během historie Země často změnily. Magnetické póly se několikrát vyměnili, za jeden rok se mohou posunout o 15 kilometrů.

Magnetické pole se v důsledku vnějších vlivů zdeformuje. Na straně přivrácené ke Slunci sluneční vítr stlačuje magnetické pole, zatímco na opačné straně ho natahuje. Magnetické pole odklání jistou část škodlivého slunečního záření, čímž chrání Zemi. Když se částice slunečního větru dostanou do atmosféry, vznikne polární záře.

Související doplňky

Blýskání

Blesk je elektrický výboj vznikající v atmosféře, který je doprovázen emisí světla a hřměním.

Generátor a elektromotor

Zatímco generátor přeměňuje mechanickou energii na elektrickou energii, elektromotor přeměňuje elektrickou energii na mechanickou energii.

Laboratoř Nikoly Tesly (Shoreham, USA)

Tento inženýr a vynálezce, který se věnoval především elektrotechnice, byl bezpochyby nejgeniálnější postavou druhé průmyslové revoluce.

Medzinárodní vesmírná stanice

Mezinárodní vesmírná stanice je obytný satelit postavený ve spolupráci s 16 zeměmi.

Navigační nástroje minulosti

V průběhu staletí bylo vynalezeno několik výborných nástrojů na pomoc při navigaci na moři.

Slunce

Průměr Slunce je asi 109 násobek průměru Země. Většina z jeho hmotnosti se skládá z vodíku.

Struktura Země (pokročilá)

Země se skládá z několika geosferických vrstev.

Vlak Maglev

Jeden z nejmodernějších dopravních prostředků, který je schopen jet rychlostí více než 400 km/h.

Vznik Země a Měsíce

Tato animace nám představí jak vznikl Měsíc a Země.

Země

Země je skalnatá planeta s pevnou kůrou a kyslíkem v atmosféře.

Struktura Země (základní)

Země se skládá z několika geosferických vrstev.

Dynamo

Dynamo transformuje mechanickou energii na stejnosměrný proud.

Elektrický zvonek

Mechanický zvonek funguje pomocí elektromagnetu.

Satelitní navigace (GPS)

Globální Polohový Systém se skládá z 24 družic, ale pouze 4 musí být viditelné pro polohování.

Added to your cart.