Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Lidský mozek

Lidský mozek

Hlavní části lidského mozku jsou mozkový kmen, střední mozek, velký mozek a mozeček.

Biologie

Klíčová slova

mozek, mozková kůra, mozková hemisféra, mozeček, prodloužená mícha, mesencephalon, most, thalamus, čelní lalok, mozkovém laloku, hypofýza, corpus callosum, temporální lalok, týlní lalok, mícha, míšní nerv, kapacita mozku, lidský, Orgán, biologie

Související doplňky

Otázky

 • Kde je centrum pro kašel?
 • Kde je centrum pro zvracení?
 • Kde je centrum pro žízeň?
 • Kde je centrum pro regulaci tepla?
 • Kde je centrum řídící bolest, radost, strach a hněv?
 • Kde se nacházejí dráhy spojující dvě hemisféry?
 • Kde je centrum řídící krevní tlak?
 • Kde je centrum pro hlad a sytost?
 • Kde je centrum koordinující pohyby kosterního svalstva?
 • Kde je centrum pro dýchání?
 • Kde je korové centrum kožní citlivosti?
 • Kde je korové centrum sluchové?
 • Kde je centrum pro rovnováhu a koordinaci?
 • Kde je korové centrum zrakové?
 • Kde je společná přepínací stanice smyslových drah?
 • Kde je korové centrum chuťové?

Scénky

Související doplňky

Části lidského mozku

Hlavní části lidského mozku jsou mozkový kmen, střední mozek a velký mozek.

Kortikální organizace řeči

Vytváření řeči vyžaduje synchronizovanou činnost několika kortikálních center.

Nervová soustava

Centrální nervová soustava se skládá z mozku a míchy, periferní nervová soustava se skládá z nervů a ganglií.

Anatomie míchy

Mícha je část centrální nervové soustavy. Nachází se uvnitř páteře a vystupují z ní míšní nervy.

Hypotalamohypofyzární komplex

Hypotalamohypofyzární komplex je řídícím centrem našeho hormonálního systému.

Kolenní kloub

Kolenní kloub se skládá z kosti stehenní, holenní a jablíčka.

Kosti dolních končetin

Kosti dolních končetin tvoří pánevní pletenec a nohy.

Kostra horní končetiny

Kostra horní končetiny se skládá z pletence horní končetiny a kostry volné horní končetiny.

Lebka a páteř

Dvě hlavní části centrální nervové soustavy, mozek a míchu chrání lebka a páteř.

Lidské tělo (muž)

Tato animace představuje nejdůležitější orgánové soustavy lidského těla.

Limbický systém

Limbický systém hraje důležitou roli při učení a vytváření emocí.

Neurony, nervová tkáň

Neurony jsou buňky specializované pro přenos elektrických signálů.

Oběhová soustava

Velký krevní oběh vede okysličenou krev po celém těle, kde se odkysličuje a malý, plicní oběh vede odkysličenou krev do plic k okysličení.

Přenos nervového vzruchu

Neurony transformují nervový vzruch pomocí chemických a elektrických synapsí.

Patelární reflex

Patelární reflex je reflex vyvolaný natažením svalu.

Problémy s páteří

Skolióza je vychýlení páteře do strany, které je způsobeno posunem obratlů.

Smyslové orgány

Orgány, které detekují signály prostředí nebo těla a přenášejí je do mozku jako nervové impulsy.

Spojení kostí

Lidské kosti jsou spojeny klouby, chrupavkou, švy a jsou vzájemně propojeny.

Srdce

Srdce je centrální čerpadlo kardiovaskulárního systému. Za jeden život vydá 2,5 miliardy rytmických stahů.

Ucho, mechanismus slyšení

Uši mění vibrace vzduchu na elektrické signály, které jsou pak zpracovány v mozku.

Zánět středního ucha

Tato animace Vám předvede možné následky a léčbu zánětu středního ucha.

Evoluce mozku obratlovců

Během evoluce obratlovců se relativní vývoj jednotlivých částí mozku měnil.

Komorový systém mozku a hlavní bazální ganglia

Tato animace nám umožní nahlédnout do vnitřní struktury mozku.

Added to your cart.