Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Lidská krev

Lidská krev

Lidská krev se skládá z krevních buněk (červené, bílé krvinky a krevní destičky) a krevní plazmy.

Biologie

Klíčová slova

krev, průtok krve, červená krvinka, bílých krvinek, destiček, Hemoglobin, cévní systém, céva, krevní plazma, krvinka, tělesná tekutina, fagocytóza, Pojivová tkáň, imunitní obrana, lymfocyt, monocyt, granulocyt, koagulace, lidský, biologie

Související doplňky

Škodlivý vliv kouření na plíce

Kouření vážně poškozuje dýchací soustavu. Kromě jiných způsobuje CHOPN a rakovinu plic.

Dýchací soustava

Dýchací soustava je odpovědná za příjem kyslíku a uvolňování oxidu uhličitého.

Endokrinní systém

Žlázy endokrinního systému vylučují hormony, které putují do krve.

Oběhová soustava

Velký krevní oběh vede okysličenou krev po celém těle, kde se odkysličuje a malý, plicní oběh vede odkysličenou krev do plic k okysličení.

Srdce

Srdce je centrální čerpadlo kardiovaskulárního systému. Za jeden život vydá 2,5 miliardy rytmických stahů.

Lymfatický systém

Lymfatické cévy přenáší lymfu do cév, zatímco lymfatické uzliny jsou neoddělitelnou součástí imunitního systému.

Srdeční infarkt

Příčinou infarktu je ucpání věnčitých tepen. Je to jeden z nejčastějších příčin úmrtí.

Elektrický systém srdce

Naše srdce vytváří elektrické impulsy potřebné pro jeho fungování. Grafické znázornění elektrické aktivity srdce zobrazuje elektrodiagram.

Hemoglobin

Hemoglobin je krevní barvivo v červených krvinkách. Jeho funkcí je roznášet kyslík.

Hluboká žilní trombóza a plicní embolie

Krevní sraženiny, které vznikají v hlubokých žilách dolních končetin, se mohou dostat do plic a způsobit plicní embolii končící smrtí.

Hypotalamohypofyzární komplex

Hypotalamohypofyzární komplex je řídícím centrem našeho hormonálního systému.

Kosti hrudníku

Kostru hrudníku tvoří žebra, hrudní kost a páteř.

Krevní cévy

V lidském těle se nacházejí tři hlavní typy krevních cév: tepny, žíly a vlásečnice.

Lidské tělo - pro děti

Tato animace shrnuje hlavní orgánové soustavy lidského těla.

Neurony, nervová tkáň

Neurony jsou buňky specializované pro přenos elektrických signálů.

Pojivová tkáň

K pojivové tkáni patří řídká a hustá pojivová tkáň, tuková tkáň, krevní tkáň, chrupavkové tkáně a kostní tkáň.

Sekundární struktura bílkovin

Polypeptidové reťazce sú zložené z aminokyselín, rozlišujeme dve základné sekundárne štruktúry: α - helix a α-závitnica.

Struktura bílkovin

Struktura a uspořádání polypeptidových řetězců ovlivňuje prostorovou strukturu proteinů.

Svalové tkáně

V lidském těle najdeme tři typy svalovin: hladká, příčně pruhovaná a srdeční svalovina.

Typy epiteliálních tkání

Vnitřní a vnější povrch těla zvířete je pokryt epitelem.

Z čeho se skládá lidské tělo?

Tato scénka vám představí základní složky lidského těla.

Kyslík (O₂) (střední stupeň)

Je bezbarvý plyn bez zápachu, důležitá součást atmosféry, nezbytná k udržení zemského života.

Oxid uhličitý (CO₂) (střední stupeň)

Je to bezbarvý plyn bez zápachu. Hustota plynu je větší než hustota vzduchu. Nezbytné pro fotosyntézu rostlin.

Added to your cart.