Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Legendary ancient empires

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Dějepis

Klíčová slova

Mezopotámie, Egypt, Persie, Babylón, Řím, Babylónská říše, Nová egyptská říše, Novoasyrská říše, Achaimenovská říše, Makedonská říše, Maurjovská říše, , Starověký Řím, Indie, starověk, říše, dobytí, země, panovníci, kontinenty, historie, hlavní město, mapa, Rám, Mapa znalosti, slepá mapa

Související doplňky

Makedonie (Makedonská říše)

Legendární panovník a vojevůdce, Alexandr Veliký vytvořil obrovskou říši.

Provincie a města Římské říše

Tato animace vám představí dějiny Římské říše trvající několik století.

Egyptské pyramidy (Gíza, 26. století př. Kr.)

Egyptské pyramidy jsou poslední z divů starověkého světa, které ještě můžeme vidět.

Legendární stavby

Tato scénka vám představuje sbírku legendárních architektonických děl z dějin lidstva.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

Římský voják (1. století př. Kr.)

Římské vojsko tvořili vysoce kvalifikovaní a dobře vybaveni žoldáci.

Archimédova bojové vynálezy (3. století př. Kr.)

Archimedes byl jedním ze skvělých řeckých učenců starověku, který se zapísl do dějin i s vojenskými vynálezy.

Bohové starověkého Egypta

Starověcí Egypťané uctívali množství bohů a bohyň.

Bojové taktiky starověké římské pěchoty

Připraveni legionáři Římské říše byli mistry válečné taktiky.

Chammurapiho zákoník

Nejčastěji zmiňovanou památkou Chammurapiho panování je sbírka právních předpisů sestávající z 282 článků.

Egyptský faraon a jeho manželka (2. tisíciletí př. Kr.)

Faraoni, uctíváni jako bohové, byli páni života a smrti.

Eukleidés z Alexandrie

Starořecký vědec Eukleidés z Alexandrie se často zmiňuje jako „otec geometrie“.

Město Babylón (6. století př. Kr.)

Starověké město Babylón se rozprostíralo v Mezopotámii na dvou březích řeky Eufrat.

Makedonský voják (4. století př. Kr.)

Vojáci starověkého Makedonského království byly široko daleko obávanými vojáky.

Starověké římské obléhací stroje

Tyto technické nástroje starověcí Římané použili na dobývání pevnosti.

Zikkurat (Ur, 3. tisíciletí pr. Kr.)

Zikkurat je název chrámové věži stavěného v celé starověké Mezopotámii.

Bitva na Katalaunských polích (451)

Římské vojsko pod vedením Aetia zastavilo invazní vojsko hunského krále Attily.

Bitva u Actia (31 před Kr.)

V bitvě u břehů Hellasu Octavianus sklidil rozhodující vítězství nad Antoniem.

Bitva u Gaugamél (331 před Kr.)

V bitvě, která se považuje za mistrovské dílo taktiky, Alexandr Veliký sklidil rozhodující vítězství nad Peršany.

Bitva u Issey (333 př. Kr.)

Bitva skončila drtivým vítězstvím Makedonského vojska nad obrovskou perskou armádou vedenou Dareiom III.

Bitva u Kadeše (1285 př.Kr.)

Jedna z největších bitev starověkého Východu se odehrála mezi starověkým Egyptem a Chetitskou říší, byla nerozhodná.

Bitva u Megida

Faraon Thutmose III. porazil spojence proti němu.

Bitva u Thermopyl (480 pr. Kr.)

Během řecko-perských válek bitva u Thermopyl se stala symbolem hrdinství a obětavosti krále Leonidas a sparťanských vojáků.

Legendary medieval empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Město Ur (3. tisíciletí př. Kr.)

Město, které se nachází v blízkosti řeky Eufrat, ve starověku bylo důležitým centrem.

Makedonská obléhací věž (4. století př. Kr.)

Pomocí tohoto nástroje vojsko Alexandra Velikého úspěšně obléhalo i opevněná místa.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Perský bojovník (5. století př. Kr.)

Vynikající lukostřelci byli obávanými bojovníky perského vojska.

Perský pontonový most (5. století př. Kr.)

Postavili i pro I. Dareiose stejně jako perského velkokrále Xerxa ​​pontonový most přes Bospor.

Quinquereme (3. století př. Kr.)

Je typickou válečnou lodí helénistického období s několika řadami vesel.

Rosettská deska

Pomocí Rosettské desky se podařilo rozluštit hieroglyfické písmo.

Starověký římský vojenský tábor

Neustále rozšiřující se Římská říše vybudovala na obsazených územích stálé vojenské tábory.

Starověká Egyptská plachetnice

Říční a námořní lodě starověkých Egypťanů byly jednosťažňové plachetnice vybavené vesly.

Starověké zemědělství v údolí Nilu

Podle starodávné pověry starověký Egypt je darem Nilu, protože řeka hrála důležitou roli ve vzestupu egyptské civilizace.

Alesia (Francie, 1. století př. Kr.)

V roce 52 př. Kr. Julius Caesar obléhal galské město, které bránil Vercingetorix.

Diokleciánův palác (Split)

Tento palác s charakterem pevnosti dal postavit římský císař Dioklecián na pobřeží, v blízkosti svého rodiště.

Hrobka faraóna Tutanchamona (14. století před Kr.)

Odkrytí hrobky egyptského faraona je jeden z největších archeologických objevů 20. století.

Indický váleční slon

Válečné slony byli používány v bitvách jako "starověké tanky" v Indii.

Konstantinův voják (4. století)

Prosperita východní části Římské říše se začala v průběhu první třetiny 4. století, za vlády císaře Konstantina.

Kontinenty a oceány

Kontinent je rozlehlá a souvislá část souše, obklopena oceánem.

Mezopotámské vynálezy(3. století př. Kr.)

Tyto nástroje, které používáme i dnes, jsou revoluční i v jejich jednoduchosti.

Perský panovník (5. století př. Kr.)

Panovníci staroperské říše byli slavní díky velikosti říše a bohatství.

Starověké divy světa

Z původních starověkých divů světa zůstal jen jediný a to pyramidy v Gíze.

Titov vítězný oblouk (Řím, 1. století)

Vítězný oblouk byl postaven u vchodu do komplexu Forum Romanum na oslavu vítězství v Judeai.

Added to your cart.