Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Ledovec (střední)

Ledovec je velká skupina ledu tvořena ze sněhu a je v neustálém zpomaleném pohybu.

Zeměpis

Klíčová slova

ledovec, ledovec proudu, glaciální led, led jazyk, čenich, Snowline, Led, sníh, moréna, údolí, Firn, meltwater, voda, zahřívání, tání, příroda, zeměpis

Související doplňky

Fjord

Fjord je dlouhý a úzký mořský záliv, který vzniká v hornatých oblastech v blízkostí moří a oceánů prohloubením údolí řek vlivem tlaku postupujících ledovců.

Řeky a formování zemského povrchu

Řeky mají důležitou roli při formování zemského povrchu: způsobují erozi, odplavují a ukládají sediment.

Život, vývoj jezer

Stojaté vody v prohlubních zemského povrchu mohou vznikat působením endogenních a exogenních sil, respektive lidskou činností.

Koloběh vody (základní)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v nich v podoby dešťových kapek nebo sněhových vloček a následný pád...

Krajina formována mořem

Mořská voda, jako vnější síla, hraje důležitou roli v rámci formování mořského pobřeží.

Mořské proudy

Mořské proudy tvoří velký dopravníkový oceánský pás, který ve výrazné míře ovlivňuje zemské klima.

Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

Gejzír

Gejzír je pramen charakterizován přerušovaným vypouštěním vody a páry.

Vrása (pokročilý)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Vrásnění (střední)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Added to your cart.