Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Laboratoř Marie Curie

Laboratoř Marie Curie

Marie Curie, která získala Nobelovu cenu za fyziku a chemii, je asi nejznámější ženou v dějinách vědy.

Fyzika

Klíčová slova

Curie, Marie Curie, Sklodowska, Uran, Rádium, Radioaktivita, Radioaktivní rozpad, záření, částicová fyzika, buněčné jádro, kvantová fyzika, Kvantum, částice, alfa rozpad, elektromagnet, beta rozpadu, gama záření, alfa záření, beta záření, Paříž, vědec, dějiny vědy, Francie, Polsko, Nobelova cena, laboratoř, smolinec, Sorbonne, Fyzika, historie, moderní éry

Související doplňky

Otázky

 • Jaký původ měla Marie Curie?
 • Jaké bylo rodné jméno Marie Curie?
 • Kdo byl manželem Marie Curie?
 • Je následující tvrzení pravdivé? Marie Curie byla prvním profesorem pařížské univerzity (Sorbonna)?
 • Kolik Nobelových cen získala Marie Curie?
 • Za co získala Marie Curie Nobelovu cenu?
 • Za co získala Marie Curie Nobelovu cenu?
 • Ve kterém roce získala Marie Curie svou první Nobelovu cenu?
 • Kdo nezískal Nobelovu cenu za fyziku v roce 1903?
 • Je následující tvrzení pravdivé? Marie Curie byla první dvojnásobnou držitelkou Nobelovy ceny.
 • Kde je Marie Curie pohřbena?
 • Jakou zálibu měla Marie Curie?
 • Kdo objevil radioaktivitu?
 • Který prvek objevili manželé Curieovi?
 • Který prvek objevili manželé Curieovi?
 • Po kom nebo po čem pojmenovala Marie Curie nový prvek polonium?
 • Je následující tvrzení pravdivé? Marie Curie byla první ženou, která získala ve Francii doktorát.
 • Je následující tvrzení pravdivé? Před Marie Curie získala Nobelovu cenu pouze jedna žena.
 • Je následující tvrzení pravdivé? Obě dcery Marie Curie získali Nobelovu cenu.
 • Za co získala Nobelovu cenu dcera Marie Curie, Irène Joliot-Curie?
 • Pravděpodobně což zapříčinilo smrt Marie Curie?
 • Který chemický prvek byl pojmenován po manželích Curieových?
 • Je následující tvrzení pravdivé? První chemický prvek, který byl pojmenován po osobě (osobách), dostal svůj název po manželích Curiových.
 • Měrnou (ne SI) jednotku čeho nazvali po manželích Curiových?
 • Ve které zemi zrealizovala Marie Curie značnou část své práce?
 • Pomocí jakého přístroje měřili radioaktivitu manželé Curiovi?
 • Ve kterém roce objevili manželé Curiovi polonium a radium?
 • Co nebo kdo se nazývali jako „malé Curie“ („petites Curies“)?
 • Kolik uraninitu zpracovali manželé Curiovi, aby izolovali 0,1 g chloridu radnatého?
 • V jaké budově (místnosti) se zrodily zásadní objevy manželů Curieových?

Scénky

Související doplňky

Řetězová reakce

Energie uvolněná při štěpení jádra může být použita pro mírové a vojenské účely.

Radioaktivita

Radioaktivní rozpad je proces rozpadu nestabilních atomových jader.

Vývoj modelu atomu

Hlavní fáze v historii o teorií a názorech o struktuře atomu.

Atomová bomba (1945)

Na vývoji atomové bomby spolupracovali i maďarští vědci.

Elementární částice

Látka je tvořena kvarky a leptony, zatímco interakci zprostředkovávají bosony.

Fúzní reaktor

Jaderná fúze bude sloužit jako šetrný k životnímu prostředí a prakticky neomezený zdroj energie.

Fyzici, kteří změnili svět

Tito vynikající vědci měli obrovský vliv na rozvoj fyziky.

Jaderná elektrárna

Jaderné elektrárny přeměňují energii uvolněnou během jaderného štěpení na elektrickou energii.

Jak funguje PET-CT?

Pomocí PET-CT můžeme získat vizuální informace o našich vnitřních orgánech bez jakýchkoliv chirurgických zásahů.

Laboratoř Nikoly Tesly (Shoreham, USA)

Tento inženýr a vynálezce, který se věnoval především elektrotechnice, byl bezpochyby nejgeniálnější postavou druhé průmyslové revoluce.

Rutherfordův experiment

Rutherfordův experiment prokázal existenci kladně nabitých atomových jader. Výsledky vedly k vypracování nového modelu atomu.

Newtonovy pohybové zákony

Animace znázorňuje Newtonovy tři pohybové zákony, které způsobily převrat ve fyzice.

Vývoj nebeské mechaniky

Animace představuje dílo astronomů a fyziků, kteří změnili náš pohled na vesmír.

Added to your cart.