Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Krasová oblast (střední)

Krasová oblast (střední)

V krasových oblastech se vytvářejí krasové formy mezi které patří doliny, krápníky.

Zeměpis

Klíčová slova

krasová oblast, kras, krasové jevy, krasovëní, vápenec hora, Doline, vpusť, karrenfeld, šachtová jeskyně, polje, Karr, vápencová jeskyně, jeskyně, stalaktit, kras jaro, vápenec, stalagmit, Skála, srážky, rozpuštění, zvětrávání, terén tvarování, kyselina uhličitá, příroda, geomorfologie, zeměpis

Související doplňky

Život, vývoj jezer

Stojaté vody v prohlubních zemského povrchu mohou vznikat působením endogenních a exogenních sil, respektive lidskou činností.

Koloběh vody (střední)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v nich v podoby dešťových kapek nebo sněhových vloček a následný pád...

Krajina formována mořem

Mořská voda, jako vnější síla, hraje důležitou roli v rámci formování mořského pobřeží.

Podzemní voda

Voda, která se nachází mimo zemského povrchu povrchová voda, podpovrchová voda a krasová voda

Pojmy fyzické geografie

Tato animace zobrazuje nejdůležitější vlastnosti reliéfu, povrchových vod a jejich příslušné symboly.

Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

Gejzír

Gejzír je pramen charakterizován přerušovaným vypouštěním vody a páry.

Krasová oblast (základní)

V krasových oblastech se vytvářejí krasové formy mezi které patří doliny, krápníky.

Kyselina uhličitá, H₂CO₃)

Je bezbarvá kapalina bez zápachu, vzniká rozpouštěním oxidu uhličitého ve vodě.

Added to your cart.