Konstantinův voják (4. století)

Prosperita východní části Římské říše se začala v průběhu první třetiny 4. století, za vlády císaře Konstantina.

Související doplňky

Velká čínská zeď

Účelem tohoto složitého systému opevnění bylo chránit Čínu před vpády severních kmenů.

Džoserova pyramida (Sakkára, 27. století př. Kr.)

Tato stupňovitá pyramida postavena v 27. století pr. Kr. byla první pyramida v...

Příběh o Josefovi

Biblický příběh o Josefovi, pravnukovi Abrahama, který byl praotcem Židů.

Bohové starověkého Egypta

Starověcí Egypťané uctívali množství bohů a bohyň.

Založení Říma

Proč se socha vlčice a dvou malých chlapců stala kultovním symbolem Říma?

Dionýsovo divadlo (Athény, 4. století př. Kr.)

V Athénách na jižní straně Akropole se nachází divadlo s vynikající akustikou a...

Starověké divy světa

Z původních starověkých divů světa zůstal jen jediný a to pyramidy v Gíze.

Teotihuacán (4. století)

Před Kolumbovým příchodem to bylo největší a nejlidnatější město v Americe, které je...

Added to your cart.