Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Konstantinův voják (4. století)

Konstantinův voják (4. století)

Prosperita východní části Římské říše se začala v průběhu první třetiny 4. století, za vlády císaře Konstantina.

Dějepis

Klíčová slova

Konstantin Veliký, římský císař, Római Birodalom, žoldnéřská armáda, voják, boj, válka, zbraň, halapartna, meč, štít, luk, Šíp, Konstantinopol, Východořímská říše, kyras, císař, starověk, oblečení, historie

Související doplňky

Byzantský císař (6. století)

Císař byl vládcem Byzantské říše, která byla "dědicem Římské říše".

Provincie a města Římské říše

Tato animace vám představí dějiny Římské říše trvající několik století.

Hagia Sofia

Chrám Svaté Moudrosti byl nejprve náboženským centrem Byzantské říše a později Osmanské říše. Dnes funguje jako muzeum.

Římský voják (1. století př. Kr.)

Římské vojsko tvořili vysoce kvalifikovaní a dobře vybaveni žoldáci.

Arabský bojovník (6. století)

Nejdůležitějšími zbraněmi arabských bojovníků byly luky a meče.

Barbarské oblečení (5. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Caracallovy lázně (Řím, 3. století)

Nádherný lázeňský komplex římského císaře byl postaven ve 3. století.

Circus Maximus (Řím, 1. století)

Tato obrovská aréna byla určena na pořádání vozových závodů.

Germánský bojovník (4. století př. Kr.)

Obávaný germánští bojovníci dobyli Evropu ze severu směrem na jih, ohrozily i Římskou říši.

Koloseum (Řím, 1. století)

Nejznámější a nejvelkolepější amfiteátr v starověkém Římě byl postaven v 1. století.

Starověký římský obytný dům

Bohatí občané ve starověkém Římě vlastnili prostorné domy s rozmanitými formami půdorysu a mnoha místnostmi.

Starověký římský vojenský tábor

Neustále rozšiřující se Římská říše vybudovala na obsazených územích stálé vojenské tábory.

Starověké římské obléhací stroje

Tyto technické nástroje starověcí Římané použili na dobývání pevnosti.

Titov vítězný oblouk (Řím, 1. století)

Vítězný oblouk byl postaven u vchodu do komplexu Forum Romanum na oslavu vítězství v Judeai.

Vodovod a silnice ze Starověkého Říma

Vynikající silnice a vodovody, které pokrývaly celou Římskou říši odrážejí civilizační vyspělost říše.

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Středověký čínský voják

Vybavení čínských vojáků v středověku bylo primitivní.

Středověké věže a bašty

Konstrukce hradů měla paralelní vývoj s vojenskou technikou.

Templářští rytíři (12. století)

Jeden z nejdůležitějších rytířských řádů, který vznikl během křižáckých výprav.

Added to your cart.