Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Konformace etanu

Konformace etanu

Nezákrytová konformace ethanu je stabilnější než zákrytová konformace.

Chemie

Klíčová slova

etan, ethan molekula, přizpůsobení, rotace kolem vazby, alkan, uhlovodík, Eclipsed konformace, překvapené konformace, organický, Molekula, chemie

Související doplňky

Adice

Adice je organická chemická reakce, při které se dvě a více molekul spojuje do jedné velké bez vytváření vedlejšího produktu.

Etan (C₂H₆)

Druhý člen homologické řady alkanů s přímým řetězcem.

Eten (etylen) (C₂H₄)

Je první člen homologické řady alkenů.

Etín (acetylén) (C₂H₂)

První člen homologické řady alkínových uhlovodíků.

Polymerace ethylenu

Polymerací ethylenu vzniká polyethylen, typ plastu.

Polytetrafluorethylen (teflon) (C₂F₄) n

Je jedním z nejznámějších syntetických polymerů.

Bróm-, fluór-, chlormethan (CHClBrF)

"Molekula má dva enantiomery: stereoizomery, které jsou si navzájem zrcadlovým obrazem ale zrcadlový obraz není totožný s původním objektem. "

Propan (C₃H₈)

Propan je třetí člen homologické řady alkanů.

Added to your cart.