Koloseum (Řím, 1. století)

Nejznámější a nejvelkolepější amfiteátr v starověkém Římě byl postaven v 1. století.

Související doplňky

Založení Říma

Proč se socha vlčice a dvou malých chlapců stala kultovním symbolem Říma?

Římští gladiátoři (2. století)

Gladiátoři byli bojovníci, kteří bojovali v římských arénách proti sobě a divokým...

Bitva u Kadeše (1285 př.Kr.)

Jedna z největších bitev starověkého Východu se odehrála mezi starověkým Egyptem a...

Město Babylón (6. století př. Kr.)

Starověké město Babylón se rozprostíralo v Mezopotámii na dvou březích řeky Eufrat.

Příběh Sparťana

Slyšeli jste už o slavné bitvě u Thermopyl, kde hrstka řeckých bojovníků zastavila tisíce...

Zikkurat (Ur, 3. tisíciletí pr. Kr.)

Zikkurat je název chrámové věži stavěného v celé starověké Mezopotámii.

Starověké římské obléhací stroje

Tyto technické nástroje starověcí Římané použili na dobývání pevnosti.

Prokletí faraóna

Otevření hrobky faraona Tutanchamona mělo vysokou cenu.

Added to your cart.