Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Koloseum (Řím, 1. století)

Koloseum (Řím, 1. století)

Nejznámější a nejvelkolepější amfiteátr v starověkém Římě byl postaven v 1. století.

Dějepis

Klíčová slova

Koloseum, amfiteátr, Řím, Római Birodalom, zvíře boj, souboj gladiátorů, aréna, cirkusové hry, gladiátor, budova, struktura, Vespasian, Titus, Domitianus, Nero, oblouk, zábava, elipsovitý bázi, Hledisko, Amphiteatrum Flavium, starověk, pronásledování křesťanů, císař, imperial období, historie

Související doplňky

Otázky

 • Co znamená výraz amfiteátr?
 • Kde se nachází Koloseum?
 • Na území které starověké říše byl postaven nejznámější amfiteátr na světě?
 • Během vládnutí kterého císaře začala\nvýstavba Kolosea?
 • Socha kterého císaře stála před Koloseem?
 • Kdy bylo Koloseum uvedeno do provozu?
 • Jak se tato stavba jmenovala původně?
 • Po soše kterého císaře byla tato stavba pojmenována ve středověku?
 • Jakou délku má tato stavba?
 • Přibližně kolik diváků věděla přijmout tato stavba?
 • Kdo byli gladiátoři?
 • Co znamená pozdrav gladiátorů vstupujících do amfiteátru?\n(„Ave, Caesar, Morituri te salutant!“)
 • Co znamená následující fráze? „Panem et circenses!“
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nV Koloseu předváděli i námořní bitvy.
 • Jakou výšku má tato stavba?
 • Kdo byl nejznámějším (rebelujícím) gladiátorem v historii?
 • Co znamenal palec otočený směrem dolů v případě poraženého gladiátora?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nV Koloseu bojovali i gladiátoři ženského pohlaví.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nDivoká zvířata zabila mnoho křesťanů v Koloseu.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nGladiátoři nikdy nemohly být osvobození.
 • Co znamenal císařův palec otočený směrem nahoru v případě poraženého gladiátora?

Scénky

 • střešní konstrukce
 • hlavní vchod
 • klenutý vchod
 • upevňovací lano
 • tyč
 • konzola
 • plátno
 • svorník
 • reliéf
 • chodba
 • klenba
 • okno
 • pilastr

Aréna

 • hledisko
 • císařská lóže
 • vchod do arény
 • sestup
 • aréna
 • sloup
 • schodiště
 • sektor
 • východ pro zvířata
 • gladiátoři

Koloseum

 • eliptický tvar
 • hlavní vchod
 • klenutý vchod
 • konzola
 • svorník
 • reliéf
 • chodba
 • klenba
 • okno
 • pilastr

Průřez

 • aréna
 • hledisko
 • sestup
 • císařská lóže
 • dřevěná podlaha
 • písek
 • vchod do arény
 • cely
 • podzemní chodbový systém
 • obslužné místnosti
 • východ pro zvířata
 • servisní tunel s výklenky

Cesta v čase

Procházka

Vyprávění

Amfiteátry jsou charakteristické stavby s eliptickým půdorysem, které zajišťovaly vhodné podmínky především pro cirkusové hry.
Aréna byla obklopena několikapatrovým hlediskem, odkud diváci mohli v bezpečí sledovat zápasy.

Koloseum je jednou z nejznámějších staveb světových dějin a nejslavnějším amfiteátrem starověké Římské říše.
Jeho výstavba začala během panování císaře Vespasiána. Tuto úžasnou stavbu postavenou při Forum Romanum inaugural císařův nástupce, Titus v roce 80 po Kr. Konečnou podobu tato stavba získala během vlády císaře Domiciána.
Tato obrovská stavba byla původně pojmenována jako Amphiteatrum Flavium podle dynastie, která ji dala postavit, ale ve středověku ji prý přejmenovali po jezdecké soše císaře Nera, která stála v její blízkosti.

Koloseum bylo 188 metrů dlouhé, 156 metrů široké a přibližně 50 metrů vysoké. V hledišti byla místa k sezení pro více než 50 tisíc lidí.
Pro císaře a jeho doprovod byla vytvořena samostatná lóže nad hlavními branami.
Geniální architekti a inženýři amfiteátru vytvořili z vápence, tufu a cihel stavbu se složitou konstrukcí.
Systém vchodů, schodů, sestupů a chodeb v praxi fungoval skvěle. (Tvarem a konstrukcí Kolosea se inspirovali i mnozí architekti fotbalových stadionů 20. století.)

Gladiátoři a divoká zvířata věděli dostat na „jeviště“ z komor vytvořených pod arénou prostřednictvím chodeb a vestavěných výtahů.
Uzavřením odvodňovacích kanálů bylo možné v aréně vytvořit umělé jezero, na kterém předváděli námořní bitvy.
Na nejvyšším (čtvrtém) patře podstavy a konzoly drželi obrovské tyče, na kterých byla napnutá plátěná střecha, která zakrývala větší část amfiteátru.

V aréně Kolosea během několika desetiletí zahynulo mnoho gladiátorů a zvířat, přičemž jejich smrt byla zábavou pro nadšený dav. (V období pronásledování křesťanů mělo podobný osud i mnoho křesťanů.)
Centrální amfiteátr Říma i v současnosti láká každý rok miliony turistů.
Jeho tvar již není dokonalý, ale stále je jedním z nejdůležitějších symbolů císařského města. V uších návštěvníků stále znějí slova, která vyslovil středověký anglický dějepisec, teolog a filozof, Venerabilis: „Dokud stojí Koloseum, bude stát i Řím, ale když Koloseum padne, padne i Řím – a pádem Říma skončí celý svět.“

Související doplňky

Egyptské pyramidy (Gíza, 26. století př. Kr.)

Egyptské pyramidy jsou poslední z divů starověkého světa, které ještě můžeme vidět.

Měření času

První kalendáře a nástroje na měření času již byly používány i v civilizacích...

Starověké římské obléhací stroje

Tyto technické nástroje starověcí Římané použili na dobývání pevnosti.

Zánik Pompejí

Tajemství ruin tohoto starověkého města, které je zdrojem mnoha informací a zajímavostí, jsou...

Knósský palác (2. tisíciletí př. Kr.)

Největší palácový komplex ostrova Kréta bylo pravděpodobně středisko mínojské civilizace.

Příběh Sparťana

Slyšeli jste už o slavné bitvě u Thermopyl, kde hrstka řeckých bojovníků zastavila tisíce...

Bitva u Salamíny (480 př.Kr.)

Taktika řeckého loďstva a rychlost těchto lodí zajistily vítězství Řekům.

Vodovod a silnice ze Starověkého Říma

Vynikající silnice a vodovody, které pokrývaly celou Římskou říši odrážejí civilizační...

Added to your cart.