Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Koloseum (Řím, 1. století)

Koloseum (Řím, 1. století)

Nejznámější a nejvelkolepější amfiteátr v starověkém Římě byl postaven v 1. století.

Dějepis

Klíčová slova

Koloseum, amfiteátr, Řím, Római Birodalom, zvíře boj, souboj gladiátorů, aréna, cirkusové hry, gladiátor, budova, struktura, Vespasian, Titus, Domitianus, Nero, oblouk, zábava, elipsovitý bázi, Hledisko, Amphiteatrum Flavium, starověk, pronásledování křesťanů, císař, imperial období, historie

Související doplňky

Otázky

 • Co znamená výraz amfiteátr?
 • Kde se nachází Koloseum?
 • Na území které starověké říše byl postaven nejznámější amfiteátr na světě?
 • Během vládnutí kterého císaře začala\nvýstavba Kolosea?
 • Socha kterého císaře stála před Koloseem?
 • Kdy bylo Koloseum uvedeno do provozu?
 • Jak se tato stavba jmenovala původně?
 • Po soše kterého císaře byla tato stavba pojmenována ve středověku?
 • Jakou délku má tato stavba?
 • Přibližně kolik diváků věděla přijmout tato stavba?
 • Kdo byli gladiátoři?
 • Co znamená pozdrav gladiátorů vstupujících do amfiteátru?\n(„Ave, Caesar, Morituri te salutant!“)
 • Co znamená následující fráze? „Panem et circenses!“
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nV Koloseu předváděli i námořní bitvy.
 • Jakou výšku má tato stavba?
 • Kdo byl nejznámějším (rebelujícím) gladiátorem v historii?
 • Co znamenal palec otočený směrem dolů v případě poraženého gladiátora?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nV Koloseu bojovali i gladiátoři ženského pohlaví.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nDivoká zvířata zabila mnoho křesťanů v Koloseu.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nGladiátoři nikdy nemohly být osvobození.
 • Co znamenal císařův palec otočený směrem nahoru v případě poraženého gladiátora?

Scénky

 • střešní konstrukce - Obrovská plátna, která stínila hledisko, drželi konzoly a tyče.
 • hlavní vchod
 • klenutý vchod
 • upevňovací lano
 • tyč
 • konzola
 • plátno
 • svorník
 • reliéf
 • chodba - Umožňovaly efektivní pohyb v budově.
 • klenba
 • okno
 • pilastr

Aréna

 • hledisko - Koloseum vědělo pravděpodobně přijmout více než 50 tisíc osob.
 • císařská lóže - Pro panovníka a jeho důvěrníky byla vytvořena samostatní místa k sezení.
 • vchod do arény
 • sestup - Zásluhou projektantů amfiteátr bylo možné velmi rychle naplnit, respektive vyprázdnit.
 • aréna - Aréna Kolosea byla 86 m dlouhá a 54 m široká.
 • sloup
 • schodiště
 • sektor
 • východ pro zvířata - Prostřednictvím něj bylo možné zvířata dostat do arény přímo z jejich cely.
 • gladiátoři

Koloseum

 • eliptický tvar - Stavba s výjimečným půdorysem, která je 188 m dlouhá a 156 m široká.
 • hlavní vchod
 • klenutý vchod
 • konzola
 • svorník
 • reliéf
 • chodba - Umožňovaly efektivní pohyb v budově.
 • klenba
 • okno
 • pilastr

Průřez

 • nosný sloup
 • schodiště
 • aréna - Aréna Kolosea byla 86 m dlouhá a 54 m široká.
 • hledisko - Koloseum vědělo pravděpodobně přijmout více než 50 tisíc osob.
 • sestup - Zásluhou projektantů amfiteátr bylo možné velmi rychle naplnit, respektive vyprázdnit.
 • chodba - Umožňovaly efektivní pohyb v budově.
 • císařská lóže - Pro panovníka a jeho důvěrníky byla vytvořena samostatná lóže.
 • dřevěná podlaha - Jejich uzavřením mohli Koloseum přeměnit na umělé jezero.
 • písek - Pokrýval arénu. Nasával, respektive zakrýval vyteklou krev.
 • vchod do arény
 • cely - Cely zvířat a gladiátorů se nacházely pod arénou.
 • podzemní chodbový systém
 • obslužné místnosti - Místnosti pro gladiátory, klece pro zvířata, sklady, zvedací zařízení.
 • východ pro zvířata - Prostřednictvím něj bylo možné zvířata dostat do arény přímo z jejich cely.
 • servisní tunel s výklenky - Táhl se na druhé straně stěny obklopující arénu.

Animace

Cesta v čase

Procházka

Vyprávění

Amfiteátry jsou charakteristické stavby s eliptickým půdorysem, které zajišťovaly vhodné podmínky především pro cirkusové hry.
Aréna byla obklopena několikapatrovým hlediskem, odkud diváci mohli v bezpečí sledovat zápasy.

Koloseum je jednou z nejznámějších staveb světových dějin a nejslavnějším amfiteátrem starověké Římské říše.
Jeho výstavba začala během panování císaře Vespasiána. Tuto úžasnou stavbu postavenou při Forum Romanum inaugural císařův nástupce, Titus v roce 80 po Kr. Konečnou podobu tato stavba získala během vlády císaře Domiciána.
Tato obrovská stavba byla původně pojmenována jako Amphiteatrum Flavium podle dynastie, která ji dala postavit, ale ve středověku ji prý přejmenovali po jezdecké soše císaře Nera, která stála v její blízkosti.

Koloseum bylo 188 metrů dlouhé, 156 metrů široké a přibližně 50 metrů vysoké. V hledišti byla místa k sezení pro více než 50 tisíc lidí.
Pro císaře a jeho doprovod byla vytvořena samostatná lóže nad hlavními branami.
Geniální architekti a inženýři amfiteátru vytvořili z vápence, tufu a cihel stavbu se složitou konstrukcí.
Systém vchodů, schodů, sestupů a chodeb v praxi fungoval skvěle. (Tvarem a konstrukcí Kolosea se inspirovali i mnozí architekti fotbalových stadionů 20. století.)

Gladiátoři a divoká zvířata věděli dostat na „jeviště“ z komor vytvořených pod arénou prostřednictvím chodeb a vestavěných výtahů.
Uzavřením odvodňovacích kanálů bylo možné v aréně vytvořit umělé jezero, na kterém předváděli námořní bitvy.
Na nejvyšším (čtvrtém) patře podstavy a konzoly drželi obrovské tyče, na kterých byla napnutá plátěná střecha, která zakrývala větší část amfiteátru.

V aréně Kolosea během několika desetiletí zahynulo mnoho gladiátorů a zvířat, přičemž jejich smrt byla zábavou pro nadšený dav. (V období pronásledování křesťanů mělo podobný osud i mnoho křesťanů.)
Centrální amfiteátr Říma i v současnosti láká každý rok miliony turistů.
Jeho tvar již není dokonalý, ale stále je jedním z nejdůležitějších symbolů císařského města. V uších návštěvníků stále znějí slova, která vyslovil středověký anglický dějepisec, teolog a filozof, Venerabilis: „Dokud stojí Koloseum, bude stát i Řím, ale když Koloseum padne, padne i Řím – a pádem Říma skončí celý svět.“

Související doplňky

Římští gladiátoři (2. století)

Gladiátoři byli bojovníci, kteří bojovali v římských arénách proti sobě a divokým zvířatům pro zábavu diváka.

Pula Arena (Pula, 1st century)

The Pula Arena, located in present-day Croatia, was one of the largest Roman amphitheatres in the Antiquity.

Circus Maximus (Řím, 1. století)

Tato obrovská aréna byla určena na pořádání vozových závodů.

Šikmá věž v Pise (14. století)

Středověká zvonice katedrály v Pise je nejslavnější šikmá věž na světě.

Caracallovy lázně (Řím, 3. století)

Nádherný lázeňský komplex římského císaře byl postaven ve 3. století.

Diokleciánův palác (Split)

Tento palác s charakterem pevnosti dal postavit římský císař Dioklecián na pobřeží, v blízkosti svého rodiště.

Historická topografie (památky)

Úloha slepé mapy doplněná fotografiemi se sbírkou historických památek.

Konstantinův voják (4. století)

Prosperita východní části Římské říše se začala v průběhu první třetiny 4. století, za vlády císaře Konstantina.

Oltář míru (Řím, 1. storočie př. Kr.)

ento obrovský oltář byl postaven prvním císařem a je jedním z nejvýznamnějších děl starověkého římského umění.

Pantheon (Řím, 2. století)

„Chrám všech bohů“ byl postaven za vlády římského císaře Hadriána.

Pompeiovo divadlo (Řím, 1. století před Kr.)

Budova postavená římským státníkem byla jedním z prvních kamenných divadel "věčného města".

Provincie a města Římské říše

Tato animace vám představí dějiny Římské říše trvající několik století.

Starověký římský senátor a jeho manželka

Senátoři, kteří byli členy nejvyšší společenské třídy starověkého Říma, nosili tógy s purpurovým lemem.

Starověký římský vojenský tábor

Neustále rozšiřující se Římská říše vybudovala na obsazených územích stálé vojenské tábory.

Starověké římské obléhací stroje

Tyto technické nástroje starověcí Římané použili na dobývání pevnosti.

Starověké divy světa

Z původních starověkých divů světa zůstal jen jediný a to pyramidy v Gíze.

Teatro Olimpico (Vicenza, 16. století)

První zastřešené novověké divadlo, které se zastávalo linie antické stavby, bylo otevřeno v roce 1585.

Titov vítězný oblouk (Řím, 1. století)

Vítězný oblouk byl postaven u vchodu do komplexu Forum Romanum na oslavu vítězství v Judeai.

V dílně Leonarda da Vinciho (Florencie, 16. století)

Obdivujme dílnu geniálního renesančního polyhistore ve Florencii, kde jsou jeho nejdůležitější vynálezy a umělecká díla.

Vodovod a silnice ze Starověkého Říma

Vynikající silnice a vodovody, které pokrývaly celou Římskou říši odrážejí civilizační vyspělost říše.

Římský voják (1. století př. Kr.)

Římské vojsko tvořili vysoce kvalifikovaní a dobře vybaveni žoldáci.

Starověký římský obytný dům

Bohatí občané ve starověkém Římě vlastnili prostorné domy s rozmanitými formami půdorysu a mnoha místnostmi.

Added to your cart.