Koloseum (Řím, 1. století)

Nejznámější a nejvelkolepější amfiteátr v starověkém Římě byl postaven v 1. století.

Související doplňky

Bitva u Marathonu (490 př. Kr.)

Maratonský běh zachoval vzpomínku vítězství aténských hoplitů nad perskou armádou.

Diokleciánův palác (Split)

Tento palác s charakterem pevnosti dal postavit římský císař Dioklecián na pobřeží, v...

Římští gladiátoři (2. století)

Gladiátoři byli bojovníci, kteří bojovali v římských arénách proti sobě a divokým...

Legenda o zlatém jablku

Historie vypuknutí trojské války je jedním z nejznámějších řeckých mýtů.

Perský panovník (5. století př. Kr.)

Panovníci staroperské říše byli slavní díky velikosti říše a bohatství.

Starověký římský vojenský tábor

Neustále rozšiřující se Římská říše vybudovala na obsazených územích stálé vojenské tábory.

Příběh o Josefovi

Biblický příběh o Josefovi, pravnukovi Abrahama, který byl praotcem Židů.

Založení Říma

Proč se socha vlčice a dvou malých chlapců stala kultovním symbolem Říma?

Added to your cart.