Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Kolobeh fosforu

Kolobeh fosforu

Fosfor je důležitým prvkem živých organismů, který je na Zemi v neustálém cyklu.

Zeměpis

Klíčová slova

Kroky, cyklu fosforu, fosfát iont, fosfáty, guáno, apatit, bílý fosfor, Fosfor červený, Rozmnožování, průmyslové hnojivo, lidská činnost, eroze, sopečná činnost, sopka, Hornická usedlost, sediment, tektonika, vodní tok, rostlina, zvíře, pták, lidský, biologie, zeměpis

Související doplňky

Fosfátový iont (PO₄³⁻)

Vzniká, když molekula vody uvolňuje proton.

Kyselina fosforová (H₃PO₄)

Je to potravinářská přísada, používá se i v domácnostech na odstraňování vodního kamene a rzi.

Koloběh dusíku

Atmosférický dusík je vázán bakteriemi a živé organismy jsou schopny ho přijmout ve formě různých sloučenin.

Koloběh kyslíku

Kyslík je nezbytným životním prvkem pro většinu organismů. Na Zemi je v neustálém koloběhu.

Koloběh uhlíku

Během fotosyntézy je uhlík vázán v organické hmotě, zatímco během dýchání se uvolní do atmosféry.

Koloběh vody (střední)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v nich v podoby dešťových kapek nebo sněhových vloček a následný pád...

Bílý fosfor (P₄)

Je alotropickou modifikací fosforu.

Fosfor červený

Alotropická modifikace fosforu.

Koloběh vody (základní)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v nich v podoby dešťových kapek nebo sněhových vloček a následný pád...

Oxid fosforečný (P₂O₅)

Vzniká jako bílý dým během spalování fosforu.

Added to your cart.