Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Knósský palác (2. tisíciletí př. Kr.)

Knósský palác (2. tisíciletí př. Kr.)

Největší palácový komplex ostrova Kréta bylo pravděpodobně středisko mínojské civilizace.

Dějepis

Klíčová slova

Knossos, palác, starověk, architektura, budova, struktura, historie, Kréta, Bronzová, Minojské civilizace, nástěnná malba, freska, reliéf, Minotaur, labyrint, Ariadne, Theseus, legenda, mýtus, Daedalus, Mínós, Sir Arthur John Evans, archeologie

Související doplňky

Otázky

 • Na kterém ostrově se nacházel\nknósský palác?
 • V blízkosti kterého dnešního města se nacházejí ruiny knósského paláce?
 • Z kterého období pochází\ntento stavební komplex?
 • Kdo odkryl tento palác?
 • Jaká stavba byla spojena s tímto palácem v mytologii (pravděpodobně\nv římském období)?
 • Kdo žil podle legendy v labyrintu?
 • Hlavu jakého zvířete měl\nnetvor žijící v labyrintu?
 • Kdo přemohl (podle mýtu)\nnetvora žijícího v labyrintu?
 • Který mytologický král dal postavit\npalác?
 • Kdo navrhl a postavil podle mytologie tento palác?
 • Přibližně jakou rozlohu měl\npalácový komplex?
 • Co bylo hlavním stavebním materiálem paláce?
 • Co bychom nemohli vidět ve starověkém paláci?
 • Kdy zažívala krétská civilizace\n svůj největší rozkvět?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nK zániku krétské civilizace\npřispěl i výbuch sopky.
 • Kteří dobyvatelé si podmanili\nkrétský stát?
 • Který z následujících termínů neoznačuje řecký kmen?
 • Co platí pro ostrov Kréta?
 • Co vyrobil podle legendy Daidalos, aby mohl uniknout z ostrova spolu se svým synem?
 • Jak se jmenoval Daidalův syn?
 • Co pomohlo Théseovi dostat se ven z labyrintu?

Scénky

Palác

Vnitřní nádvoří

Fresky

Procházka

Animace

Vyprávění

Tento největší stavební komplex z doby bronzové, který se nachází na ostrově Kréta, byl pravděpodobně náboženským a politickým centrem mínojské civilizace.
Dějiny tohoto stavebního komplexu se začaly psát kolem roku 2000 př. Kr. Tehdy byla postavena z kamenných bloků první stavba se čtyřúhelníkovým půdorysem, kterou o několik století později zničilo zemětřesení.
Později na místě předešlé stavby postavili větší budovu, ale kolem roku 1700 př. Kr. i tu postihlo zemětřesení a požár.
Palác získal svou podobu, kterou zrekonstruovala na počátku let 1900 skupina archeologů na čele s Arthurem Evansem, během třetí přestavby a rozšíření.
Knósský palác kolem roku 1450 př. Kr. se však znovu zhroutil a vypukl zde požár. Podle některých názorů ho zničila další přírodní katastrofa, zatímco jiní tvrdí, že ho zničili mykénští dobyvatelé z kontinentální části Hellasu.

Knósský palácový komplex se rozprostíral na čtyřúhelníkové ploše o rozloze téměř 20 tisíc čtverečních metrů. Kolem paláce se nenacházely hradby. Jelikož během přestaveb a rozšiřování ani jednou neodstranily stávající části, na svahu kopce Kephala vznikl složitý čtyřpodlažní stavební systém, ve kterém se nacházelo 1300 místností.
Komplex byl navržen podél kolmých os. Jeho čtyři vchody směřovaly k jednotlivým světovým stranám.
Západní strana sloužila náboženským účelům; fasáda chrámů a jiných sakrálních staveb směřovala k východu Slunce jarní rovnodennosti. Na vrchním podlaží se nacházelo monumentální schodiště, které vedlo k reprezentačním sálům. V přízemí byly umístěny skladovací místnosti.
Ve východním křídle byly apartmány, pokoje pro hosty, pokoje pro služebnictvo, řemeslnické dílny a skladovací místnosti.
Na svahu byly vytvořeny terasovité, arkádové zahrady. Vydlážděné prostranství v severozápadním rohu paláce se stupňovitě umístěnými sedadly bylo místem pro divadelní představení.
Centrální dvůr měl 1500 čtverečních metrů.

Hlavním stavebním materiálem paláce byl vápenec, stěny byly pokryty pečlivě připravenými alabastrovými deskami. Jeho charakteristickým znakem byly kulaté, rudě zabarvené, dole ztenčené sloupy z cypřišových kmenů otočených hlavou dolů, na vrchu kterých stropní konstrukci podpíraly kulaté hlavy.
Omítnuté stěny nejdůležitějších místností zdobily naturalistické fresky a barevné reliéfy. Obrazy namalované jasnými barvami, které připomínají momentky, prozrazují, že společnost tvořili veselí lidé užívající si život.

S tímto stavebním komplexem je spojených několik slavných legend. Podle jednoho starověkého mýtu Mínós, krétský král nechtěl obětovat jednoho silného býka, který byl darem od Poseidóna. Bůh se rozhněval a seslal šílenství na Mínóovu krásnou manželku, která se zamilovala do býka. Jejich potomkem byl netvor s lidským tělem a býčí hlavou, Mínotaurus. Král Mínós dal Daidalovi vybudovat v knósskom paláci labyrint sestávající z pokojů a chodeb, pak tu dal zavřít Mínotaura. Netvora nakonec přemohl athénský princ Théseus s pomocí dcery krétského krále, Ariadny.

Související doplňky

Daidalos a Ikaros

Starověký řecký mýtus o tragédií otce a syna, kteří chtěli uprchnout z ostrova Kréta.

Mykény (2. tisícletí př. n. l.)

Starořecké město s pokročilou kulturou je první v historii s vybudovanou pevností.

Atreova pokladna (Mykény, 14. století před Kr.)

Mykénský starověký kruhový hrob podle tradice je vázán k menu mýtickému králi.

Typy řeckých sloupů

Jónské, dórské a korintské sloupy mají odlišné rozměry a ozdoby.

Trojský kůň

V Homérově eposu trojský kůň byl válečná lest Řeků v trojské válce. Vymyslel ji Odysseus.

Akropole (Athény, 5. století př. Kr.)

Nejslavnější citadela na světě je Akropole v Athénách, která byla postavena během periklovské mírové éry.

Archeologický průzkum, průzkum zemnice

Velké stavby v současnosti poskytují mnoho práce pro archeology.

Diokleciánův palác (Split)

Tento palác s charakterem pevnosti dal postavit římský císař Dioklecián na pobřeží, v blízkosti svého rodiště.

Obytný dům ve starověkém Řecku

Obytné domy ve starověkém Řecku byly obdélníkové geometrické a dvoupatrové budovy.

Olympia (5. století př. Kr.)

V roce 776 před Kr. Se zde konaly první olympijské hry - náboženské a sportovní soutěže konající se každé 4 roky, díky čemuž město se stalo jedním z...

Starověká řecká keramika

Mistrovská díla starověkých řeckých hrnčířů jsou důležité archeologické prameny.

Řečtí bohové

Olympští bohové byli podle starověké řecké mytologie stejně rozmanití jako lidé.

Město Babylón (6. století př. Kr.)

Starověké město Babylón se rozprostíralo v Mezopotámii na dvou březích řeky Eufrat.

Palác Karla Velikého (Cáchy, 9 století)

Palác Karla Velikého byl nejen střediskem říše, ale i centrem kultury.

Visegrág

Výstavba honosného paláce začala během panování krále Karla I. a dostala svou konečnou podobu během panování krále Matyáše Korvína.

Added to your cart.