Keplerovy zákony pohybu planet

Tři důležité zákony popisující pohyb planet byly formulovány Johannesem Keplerem.

Související doplňky

Moudrý mistr v karate

Dokážeme zlomit špejli tak, že ji zatížíme pouze váhou několika papírů?

Zázračná řetěz

Pozoruhodný experiment pomocí řetězu z uzavřených kroužků.

Charakteristické parametry zvukových vln

Tato animace vysvětluje nejdůležitější parametry vln, a to pomocí zvukových vln.

Uhašení svíčky pomocí oxidu uhličitého

Na co si musíme dávat pozor ve vinných sklepech? V následujícím experimentu vyrobíme z octa a...

Newtonovy pohybové zákony

Animace znázorňuje Newtonovy tři pohybové zákony, které způsobily převrat ve fyzice.

Co víte o rychlosti?

Toto učivo představuje koncept rychlosti.

Zvukové vlny kolem nás I.

Toto učivo se týká zvukových vln, které nás obklopují.

Slámková flétná (pozorování)

Podívejme se, co se stane při vytváření zvuku se stále kratšími kousky slámky.

Added to your cart.