Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Kaštan koňský

Kaštan koňský

Tato animace zobrazuje jak se strom kaštanu mění v průběhu ročních období.

Biologie

Klíčová slova

Kaštan koňský, dlaň sloučenina list, lata, opadavý, letokruh, Park strom, koruna, kořenový systém, kmen, větev, větvička, kapsle, jádro, běl, jádrové dřevo, sezón, Změna ročních období, sezóna, dvouděložná rostlina, les, rostlina, strom, krytosemenných rostlin, biologie

Související doplňky

Dub

Na příkladu dubu nám animace představí jak se stromy mění v průběhu ročních období.

Porovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin

Krytosemenné rostliny rozdělujeme do dvou tříd na jednodeložné a dvoudeložné.

Střídání ročních období (pokročilý)

Rotační osa Země není kolmá k rovině své oběžné dráhy, proto se během roku na daném místě Země stále mění úhel dopadu slunečních paprsků.

Změna ročních období (základní)

Zemská osa není kolmá k rovině své oběžné dráhy, proto se během roku na daném místě Země stále mění úhel dopadu slunečních paprsků.

Borovice lesní

Jeden z nejrozšířenějších druhů borovic na světě, který pochází z Eurasie.

Cibuloviny jarní

Seznámíme se s tulipánem, narcisem, sněženkou a anatomií jejich květu.

Fotosyntéza (základní)

Rostliny vyrábějí z anorganických látek (oxid uhličitý a voda) organický cukr.

Jabloň

Jablko je celosvětově jedním z nejoblíbenějších ovocí.

Kukuřice

Je jednou z nejdůležitějších jednoděložných plodin.

Květ

Animace prezentuje strukturu typického květu.

Květy krytosemenných rostlin

Pomocí této animace můžeme poznat jednotlivé typy květin krytosemenných rostlin.

Porovnání pravých a nepravých plodů

Pravý plod, na stavbě plodu se účastní pouze pestíky. Nepravý plod na stavbě plodu se účastní i jiné části květu kromě pestíku.

Pyl

Pyl slouží k oplodnění vajíček rostlin. Jeho zrna mají různé tvary a velikosti charakteristické pro daný druh.

Sekvojovec obrovský

Sekvojovec obrovský je hmotností největší živý organismus.

Stavba listu

Animace zobrazuje hlavní typy listů a rozdíl mezi listy jednoděložných a dvouděložných rostlin.

Vegetační stupně lesů

Stupně různých typů lesů se mohou lišit.

Životní cyklus mechů a kapradin

Tato animace porovnává životní cyklus mechů a kapradin, pomáhá pochopit obecný životní cyklus rostlin.

Půdní typy (půdní profily)

Tato animace prezentuje různé půdní typy.

Semena a klíčení

Dvouděložné rostliny mají zárodek se dvěma děložními lístky, jednoděložné s jedním.

Added to your cart.