Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Jeskyně z období starší doby kamenné

Jeskyně z období starší doby kamenné

První lidská obydlí v historii lidstva poskytují mnoho informací o způsobu života našich předků.

Dějepis

Klíčová slova

pravěk, prehistoričtí lidé, jeskyně, jeskynní malba, Altamira, Lascaux, archeologie, horda, obec, bydliště, přírodní štěrbina, obydlí, chata, antropologie, Jídlo, požární, rozdělávání ohně, použití nářadí, používání ohně, výrobu nástrojů, historie, Životní styl, pokrevní příbuzný, nářadí, lidský

Související doplňky

Otázky

 • Které je nejstarší archeologické období?
 • Které je prvním obdobím doby kamenné?
 • Které z následujících nebylo typickým obydlím lidí v paleolitu?
 • Co nebylo typickým materiálem paleolitických nástrojů?
 • Kterou z následujících zbraní nepoužívali lovci v paleolitu?
 • Které slovo řeckého původu se vztahuje na vědu o člověku?
 • Co nebylo typickou formou získávání potravy v paleolitu?
 • Který byl první lidský druh, jehož strava obsahovala už i maso?
 • Jak se nazývala komunita lidí žijících v paleolitu?
 • Co nezobrazují jeskynní malby?
 • Blízkost čeho nehrála důležitou roli při výběru místa obydlí v paleolitu?
 • Která barva není typická pro paleolitické jeskynní malby?
 • Je následující tvrzení pravdivé? Lidé žijící v paleolitu se věnovali lovu a sběru.
 • Je následující tvrzení pravdivé? Většinu jeskynních maleb namalovali na stěnu, která se nacházela u vchodu do jeskyně.
 • Co neplatí pro tlupu?
 • Co bylo nejdůležitější činností lidí v paleolitu?
 • Které zvíře nemohli setkat lidé v paleolitu?
 • Na který předmět se vztahuje následující popis? Štípaný kamenný nástroj, pomocí kterého se čistily zvířecí kůže.
 • Na který předmět se vztahuje následující popis? Štípaný kámen ve tvaru kapky, který byl univerzálním nástrojem.
 • Pomocí jaké techniky se vyráběly paleolitické kamenné nástroje?
 • Co se nepovažuje za výhody ohně?
 • Která vlastnost lidí žijících v paleolitu nejvíce pomáhá dnešním archeologům?

Scénky

Nářadí

 • nářadí z období starší doby kamenné
 • pěstní klín - Štípaný kámen ve tvaru kapky, byl univerzálním nástrojem.
 • pazourek - Štípaný kamenný nástroj, pomocí kterého čistili zvířecí kůže.
 • hrot šípu - Vyráběly ho štípáním kamene. Na šíp ho připevňovali pomocí rostlinných vláken nebo zvířecích šlach.
 • jehla - Vyráběly ji z kosti. Používali ji při zhotovování oděvů. Používali ji také jako děrovač.

Dějiny lidstva můžeme rozdělit i na archeologická období a to podle toho, z jakého materiálu a pomocí jaké techniky vyráběly tehdejší lidé své nástroje.
Na rozdíl od historických období archeologická období nejsou striktně časově ohraničená a mohou se lišit v jednotlivých regionech. Pokud se podíváme na evoluci daného nástroje, zjistíme i jednotlivé evoluční fáze člověka.

Nejdřívějším archeologickým obdobím je doba kamenná, v níž prvotním materiálem pro výrobu nástrojů byl kámen. Kromě kamene se používaly i kosti a dřevo. Prvním obdobím doby kamenné byl paleolit, ve kterém se kamenné předměty vyráběly štípáním.

Animace

Jeskyně z období starší doby kamenné

Zvenku

Archeologové zpočátku objevili stopy pračlověka hlavně v jeskyních, proto se dlouho domnívali, že v pravěku existoval pouze tento typ obydlí.

Moderní vědecké metody a technické prostředky však vyvrátili tuto mylnou představu.

Obydlí pračlověka můžeme rozdělit do tří skupin. Pračlověk rád obýval kromě jeskyní, které vznikaly v přírodních štěrbinách skal i chráněná místa pod vyčnívajícími skalami. Kde nenašel vhodné skály, stavěl z větví a obrovských kostí chatrče, které pokrýval zvířecí kůží.

Jejich obydlí se obvykle nacházelo v blízkosti lesa (dřevo) a vody (pramen, potok).

Interiér

 • pazourek - Štípaný kamenný nástroj, pomocí kterého čistili zvířecí kůže.
 • šíp - Pomocí luku a šípů pravěcí muži úspěšně lovili i zvěř, která se pohybovala rychle.
 • zvířecí kůže - Pravěcí lidé zužitkovali téměř každou část ulovených zvířat. Z očištěné a vysušené zvířecí kůže zhotovovaly hlavně šaty, obuv a přikrývky.
 • luk - Pomocí luku a šípů pravěcí muži úspěšně lovili i zvěř, která se pohybovala rychle.

Archeologové a antropologové (vědci, kteří se věnují vědě o člověku) objevily na místech obývaných pravěkým člověkem relativně velké množství artefaktů. Odhozený odpad (nepoužitelné zbraně a jiné předměty, zvířecí kosti) a lidské pozůstatky se totiž v pravěkých jeskyních nebo jejich blízkosti často nahromadily v silných vrstvách nebo kupách.

Ve starší době kamenné nejdůležitější činností člověka bylo pořizování potravy. Naši předkové svou potravu získávali prostřednictvím lovu a sběru. Nejprve sbírali pouze rostliny a ovoce. Člověk vzpřímený (Homo erectus) se věnoval už i lovu, a tak se na "jídelníčku" základních potravin objevilo i maso. Kromě masa pravidelně konzumovali i rostliny, ryby, šneky a mlži.
Zpočátku používal pouze oheň, který našel v přírodě, ale později vynalezl různé techniky, pomocí kterých zakládal oheň.
Oheň byl zdrojem tepla a světla, maso se stalo díky němu chutnějším a trvanlivějším a divoká zvěř se nepřibližovala k němu.
Pralidé žili v menších komunitách (tlupách). Samotě ani neměli šanci přežít. Členy tlupy spojovalo i pokrevní příbuzenství. Starali se navzájem o sebe.

Jeskynní malby

 • šavlozubý tygr
 • mamut srstnatý

Do samostatní skupiny archeologických památek patří jeskynní kresby a malby, které jsou i dnes zdrojem mnoha otázek. Většinou zobrazují zvířata a lovící lidské postavy.
Tyto díla byla vyhotovena na stěnách vnitřní části jeskyně.
Dnes známe přibližně 200 jeskyní, které ukrývají nástěnné malby ze starší doby kamenné (nejznámější je asi Altamira (Španělsko) a Lascaux (Francie)).

Procházka

Vyprávění

Archeologové zpočátku objevili stopy pračlověka hlavně v jeskyních, proto se dlouho domnívali, že v pravěku existoval pouze tento typ obydlí. Moderní vědecké metody a technické prostředky však vyvrátili tuto mylnou představu. Obydlí pračlověka můžeme rozdělit do tří skupin. Pračlověk rád obýval kromě jeskyní, které vznikaly v přírodních štěrbinách skal i chráněná místa pod vyčnívajícími skalami. Kde nenašel vhodné skály, stavěl z větví a obrovských kostí chatrče, které pokrýval zvířecí kůží. Jejich obydlí se obvykle nacházelo v blízkosti lesa (dřevo) a vody (pramen, potok).
Archeologové a antropologové (vědci, kteří se věnují vědě o člověku) objevily na místech obývaných pravěkým člověkem relativně velké množství artefaktů. Odhozený odpad (nepoužitelné zbraně a jiné předměty, zvířecí kosti) a lidské pozůstatky se totiž v pravěkých jeskyních nebo jejich blízkosti často nahromadily v silných vrstvách nebo kupách.

Do samostatní skupiny archeologických památek patří jeskynní kresby a malby, které jsou i dnes zdrojem mnoha otázek. Většinou zobrazují zvířata a lovící lidské postavy.
Tyto díla byla vyhotovena na stěnách vnitřní části jeskyně.

Pračlověk zpočátku používal pouze oheň, který našel v přírodě, ale později vynalezl různé techniky, pomocí kterých zakládal oheň.
Oheň byl zdrojem tepla a světla, maso se stalo díky němu chutnějším a trvanlivějším a divoká zvěř se nepřibližovala k němu.

Pralidé žili v menších komunitách (tlupách). Samotě ani neměli šanci přežít. Členy tlupy spojovalo i pokrevní příbuzenství. Starali se navzájem o sebe.

Související doplňky

Dolmen

Tyto výjimečné dolmeny nacházející se v dnešním Nizozemsku byly postaveny asi před 5000 lety.

Figurky venuší

Malé sošky vyrobené v době kamenné pravděpodobně symbolizují plodnost a blahobyt.

Homo erectus

Člověk vzpřímený" vyráběl nástroje a používal oheň.

Jeskyně Altamira

Tato světoznámá vápencová jeskyně, která ukrývá obdivuhodné jeskynní malby, je jedním z nejdůležitějších archeologických nalezišť paleolitického umění.

Lidská evoluce

V průběhu lidské evoluce se zvětšoval mozek a rozšířila se lebka.

Megalitické kultury v Evropě

Několik tisícileté stavby sestávající z obrovských kamenných bloků jsou záhadnými památkami, které zde zanechali megalitické kultury.

Neolitické sídliště

Díky neolitické revoluci vznikaly trvale obydlené osady.

Od doby kamenné do doby železné

Pomocí animace můžeme poznat evoluci starodávného nástroje sekera.

Rozšíření Homo sapiens na Zemi

„Člověk moudrý“ pocházející z Afriky postupně dobyl většinu kontinentů.

Šavlozubý tygr

Vyhynulé velké kočkovité šelmy pojmenované podle jejich velkých šavlových špičáků.

Mamut srstnatý

Mamut je vyhynulý rod z čeledi slonovitých a řádu chobotnatců. Lovili ho pravěcí lidé.

Zalednění

Poslední doba ledová skončila před asi 13 tisíci lety.

Časová spirála

Ve hře rozmisťujeme historické události na správné místo.

Archeologický průzkum, průzkum zemnice

Velké stavby v současnosti poskytují mnoho práce pro archeology.

Ötzi, ledový muž

Mumii ledového muže, který žil pravděpodobně v době měděné, našli v alpském ledovci.

Svérázné obytné budovy

Každá doba a každá kultura má své specifické obytné budovy.

Added to your cart.