Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Jepice dlouhochvostá

Larvy tohoto druhu jepice stráví první tři roky svého života ve vodě, jejich dospělý život trvá jen jeden den, během kterého se páří.

Biologie

Klíčová slova

Jepice velká, Tisza, rojení, jepice, Životní cyklus, vajíčko, larva, Imago, proměna, žvýkací, páření, nymfa, subimago, zvíře, členovec, Hmyz, hmyz, biologie

Související doplňky

Rozmnožování a vývoj hmyzu

Vývoj hmyzu se může uskutečnit několika způsoby: ametabolie, proměna dokonalá a proměna nedokonalá.

Chroust obecný

Je rozšířený brouk v Evropa. Jeho larvy známé pod jménem ponravy jsou považovány za škůdce.

Bělásek zelný

Bělásek zelný je rozšířený druh motýla, na jehož příkladu poznáme anatomii motýlů.

Roháč obecný

Na příkladu roháče vám představíme jako pracují svaly hmyzu, mechanismus jejich letu a rozmnožování brouků.

Skokan zelený

Rozšířený druh žáby, na jejímž příkladu poznáme anatomii obojživelníků.

Včela medonosná

Včely medonosné produkují med, který patří mezi naše důležité výživné látky.

Křižák obecný

Křižák obecný patří mezi rozšířený druh pavouků, na příkladu kterého poznáme anatomii pavouků.

Mexická redknee tarantule

Jeden z nejznámějších druhů pavouků, který je často držen v domácnosti. Jeho kousnutí není smrtelné.

Pavoučí vlákno, pavučina

Zatímco hustota pavoučího vlákna je nižší než při nylonových vláknech jeho pevnost v tahu je vyšší než u oceli.

Houbovci

Nejstarší skupina zvířat žijících pod vodou jejich tělo je asymetrické bez tkáně.

Medúza

Medúzy jsou volně plovoucí žahavci. Je to nejstarší druh zvířat, které mají skutečné tkáně.

Added to your cart.