Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Jak funguje reproduktor?

Jak funguje reproduktor?

Zvukové vlny v reproduktorech jsou generovány pomocí elektromagnetické indukce.

Technologie

Klíčová slova

reproduktor, 3-way reproduktor, elektronické zařízení, woofer, mid-range reproduktor, tweeter, audio crossover, cívka, diaphgram, magnet, zesilovač, chvění, znít, zvuková vlna, vysoký hlas, hluboký hlas, mono, stereo, permanentní magnet, přitažlivost, odpor, elektromagnetická indukce, přenosný audio přehrávač, technika, fyzika

Související doplňky

Elektrický zvonek

Mechanický zvonek funguje pomocí elektromagnetu.

Jak to funguje? - Gramofon

Tato animace prezentuje mechanismus a provoz gramofonů.

Charakteristické parametry zvukových vln

Tato animace vysvětluje nejdůležitější parametry vln, a to pomocí zvukových vln.

Dopplerův jev

Je známým jevem, že zvuk přibližujícího se zdroje zvuku je vyšší než vzdalujícího se.

Dynamo

Dynamo transformuje mechanickou energii na stejnosměrný proud.

Elektromotor

Je vzájemné silové působení elektromagnetických polí vytvářených elektrickými vodiči, kterými protéká elektrický proud.

Generování střídavého proudu

Elektrický proud může být generován otáčením smyčky vodiče v magnetickém poli.

Harmonické kmitání a rovnoměrný kruhový pohyb

Kolmý průmět hmotného bodu provádějícího rovnoměrný kruhový pohyb vykonává harmonické kmitání.

Jak funguje elektronový mikroskop?

Tato animace nám představí strukturu a fungování elektronových mikroskopů.

Jak funguje vysoušeč vlasů?

Tato animace představuje strukturu a fungování vysoušeče vlasů.

Jak to funguje? - Optická disková jednotka

Tato animace prezentuje strukturu a činnost různých typů optických diskových mechanik.

Jak to funguje? - Radio

Tato animace prezentuje jako fungují rádia.

Klavír

Klavír je jedním z nejoblíbenějších nástrojů na světě. Je rozměrný strunný nástroj vytváří zvuk mechanicky.

Kondenzátor

Kondenzátor elektrickou energii uskladňuje v podobě elektrického náboje.

Lutna a Niněra

Nejstarší verze loutny se objevila ve starověké Mezopotámii.

Radar (Zoltán Bay)

Maďarský vědec byl prvním člověkem, který odhalil radarové odrazy od Měsíce, v roce 1946.

Torzní váhy

Síla může být měřena, měřením zkroucení torzního drátu v torzní rovnováze.

Typy vln

Vlny hrají v mnoha oblastech našeho života nesmírně důležitou roli.

Transformátor

Transformátor je zařízení pro přeměnu napětí elektrického proudu.

Tvorba zvuku

Při tvorbe zvuku vzduch proudící z plic rozkmitá hlasivky.

Added to your cart.