Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Jak funguje elektronový mikroskop?

Jak funguje elektronový mikroskop?

Tato animace nám představí strukturu a fungování elektronových mikroskopů.

Technologie

Klíčová slova

Elektronový mikroskop, Mikroskop, nanometrů, zvětšovací kapacita, elektronová tryska, elektromagnetické, elektron, detektor, vzorek, Řešení, vlnová délka, pitva, část, magnetické pole, virus, bakterie, zvětšení, vynález, vynálezy, technika, biologie

Související doplňky

Otázky

Scénky

Elektronový mikroskop

  • transmisní elektronový mikroskop
  • skenovací elektronový mikroskop

Díky mikroskopu můžeme vidět i struktury, které jsou pouhým okem neviditelné nebo sotva viditelné. Zvětšování je omezeno rozlišovací schopností.
Limit rozlišovací schopnosti optického mikroskopu činí cca. 0,2 mikrometrů. To znamená, že body, mezi nimiž je vzdálenost menší než 0,2 mikrometrů, neumíme rozlišit.
Snižováním vlnové délky se rozlišovací schopnost zvětšuje; vlnová délka viditelného světla je 380-800 nanometrů. V elektronovém mikroskopu je použit elektronový paprsek, jehož vlnová délka je mnohem menší, než ta v případě světla. Díky tomu lze dosáhnout cca. tisíckrát lepší, 0,2 nanometrové rozlišení.
Pro srovnání: tato vzdálenost není mnohem větší, než průměr vodíkového atomu, takže pomocí elektronového mikroskopu můžeme pozorovat i malé molekuly. První elektronový mikroskop sestrojil v roce 1931 Ernst Ruska a Max Knoll.

Skenovací elektronový mikroskop

Pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu dostaneme prostorový obraz povrchu vzorku. Elektronový paprsek pomocí vychylovací cívky oskenuje každý bod povrchu vzorku.
Elektrony dopadající na vzorek se mohou odrazit, respektive zapříčinit vypuštění druhotných elektronů. Množství odražených a druhotných elektronů závisí na úhlu, který uzavírá elektronový paprsek s povrchem. Detektor měří množství odražených a druhotných elektronů. Obraz vzniká z těchto údajů pomocí počítače.

Transmisní elektronový mikroskop

V elektronovém mikroskopu elektronový paprsek vysílá elektronová tryska, ten pak zaměřují na daný předmět elektromagnetické čočky.
V transmisním elektronovém mikroskopu paprsek prochází tenkým vzorkem a pomocí elektromagnetických čoček vytváří výrazně zvětšený obraz.
Vzorek je zabarven solemi těžkých kovů: jednotlivé části vzorku vážou ionty těžkých kovů v různé míře. Ionty těžkých kovů rozptylují elektrony, proto na obrázku vytvářejí tmavé plochy.

Narace

Obrázky

  • Průřez flagellumu (transmisní el. mikroskop)
  • Virus Ebola (transmisní el. mikroskop)
  • Virus bronzovitosti rajčat (transmisní el. mikroskop)
  • Epidermální buňka (transmisní el. mikroskop)
  • Krev (skenovací el. mikroskop)
  • Noha mouchy domácí (skenovací el. mikroskop)
  • Oko octomilky obecní (skenovací el. mikroskop)

Související doplňky

Jak funguje digitální fotoaparát?

Tato animace prezentuje strukturu a fungování digitálních fotoaparátů.

Jak funguje reproduktor?

Zvukové vlny v reproduktorech jsou generovány pomocí elektromagnetické indukce.

Jak to funguje? - Kinovy ​​projektor

Tato animace nám představí strukturu a provoz tradičního kina.

Jak to funguje? - Laserová tiskárna

Pomocí animace poznáme strukturu a funkce laserové tiskárny.

Jak to funguje? - Mikrovlnná trouba

Pomocí animace poznáme strukturu a fungování mikrovlnné trouby.

Jak to funguje? - Mobilní telefon

Pomocí animace poznáme strukturu a fungování mobilních telefonů.

Jak to funguje? - Počítačové sítě

Internet nám umožňuje posílat data rychle a na velké vzdálenosti.

Optické přístroje

V současnosti se používá široká škála optických přístrojů od mikroskopů až po dalekohledy.

Počítačová tomografie

Pomocí této animace poznáme strukturu a fungování počítačové tomografie.

Průhlednost

Tato animace vysvětluje průhlednost a neprůhlednost, princip radiografie, respektive proč určité materiály pohlcují pouze světlo určité barvy.

Rutherfordův experiment

Rutherfordův experiment prokázal existenci kladně nabitých atomových jader. Výsledky vedly k vypracování nového modelu atomu.

Vývoj modelu atomu

Hlavní fáze v historii o teorií a názorech o struktuře atomu.

Added to your cart.