Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Ichthyostega

Ichthyostega

Praobojživelník, který vyhynul před 360 miliony let. Patří mezi první známé suchozemské čtvernožce.

Biologie

Klíčová slova

Ichthyostega, pravěký tvor, fosilní, vyhynulý, Devonian období, čtyři končetiny, pozemský život, vodní životní styl, zvíře, Obratlovci, obojživelník, dravec, biologie

Související doplňky

Tiktaalik

Přechodní forma mezi rybami a suchozemskými čtyřnohými obratlovci.

Život v období permu

Tato 3D scénka vám představí flóru a faunu z poslední periody paleozoika.

Amoniti, podtřída čtyřžábrých hlavonožců.

Patřily do skupiny hlavonožců s vnější vápenatou schránkou. Jejich fosílie jsou důležité ukazatele.

Apatosaurus

Býložravý dinosaurus s mohutnou stavbou těla a dlouhým krkem.

Archaeopteryx

Archeopteryx je vyhynulý prapták, který představuje pojivo mezi ptáky a plazy.

Axolotl mexický

Je druh obojživelníka, který si zachovává žábry i v dospělosti.

Deinonychus

Deinonychus, jehož jméno znamená "strašný dráp", byl masožravým dinosaurem z čeledi dromeosaurů.

Homo erectus

Člověk vzpřímený" vyráběl nástroje a používal oheň.

Ichthyosaurus

Je vyhynulý rod mořského plaza, podobný delfínům. Je příkladem konvergenční evoluce.

Karbonská fauna a flóra

Tato animace představuje některé živočichy a rostliny, které žily mezi devonem a permem (před 358–299 miliony lety).

Klokan obrovský

Je jedním z největších vačnatců.

Kyjonožci

Dravá zvířata, která byli vodními členovci žijícími v paleozoiku.

Latimérie podivná

Živoucí fosilie, která je důležitým druhem z hlediska evoluce čtvernožců.

Mamut srstnatý

Mamut je vyhynulý rod z čeledi slonovitých a řádu chobotnatců. Lovili ho pravěcí lidé.

Pteranodon longiceps

Prehistorický létající plaz podobný ptákům, avšak není mezi nimi přímé evoluční spojení.

Skokan zelený

Rozšířený druh žáby, na jejímž příkladu poznáme anatomii obojživelníků.

Stegosaurus

Druh pravěkého ještěra, jehož kostěné pláty sloužily k termoregulaci.

Tyrannosaurus rex „tyranský ještěr“

Je vyhynulý pravěký dravý ještěr, jeden z nejznámějších dinosaurů.

Triceratops

Typ dinosaura z období svrchní křídy. Rozpoznat ho můžeme podle kostěného límce a třech rohů.

Trilobiti (fosilie)

Řadíme sem předky pavoukovců a kořýšů.

Zalednění

Poslední doba ledová skončila před asi 13 tisíci lety.

Změna polohy kontinentů v geologickém časovém pásmu

V historii naší planety byly kontinenty neustále v pohybu. Tento proces probíhá dodnes.

Evoluce mozku obratlovců

Během evoluce obratlovců se relativní vývoj jednotlivých částí mozku měnil.

Pancířnatci

Vyhynulý druh ryb, který měl silný pancíř chránící hlavu.

Added to your cart.