Iceberg (ledová hora)

Icebergy jsou bloky zamrzlé sladké vody plovoucí v moři.

Související doplňky

Eratosthenés

Již ve starověkém Egyptě se podařilo určit obvod Země. Vzhledem k tehdejší podmínky byl tento...

Vznik a druhy oblaků

Z odpařené vody se tvoří mraky, které mají různý tvar a jejichž voda dopadá zpět na...

Každodenní účastníci našeho života: minerály

Toto učivo vás seznámí se světem minerálů.

Oáza

V smrtelném objetí pouště život může rozkvétat pouze v blízkosti velkých pramenů. Rostlinám se...

Abrazní srub

Vlnobití má na jednotlivých částech pobřeží obrovský ničivý účinek. Podívejme se, jak probíhá...

Vrstvy oceánů

Hloubka vody ovlivňuje fyzikální vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Zatmění Slunce, zatmění Měsíce

Když se Země, Slunce a Měsíc dostanou do jedné přímky, můžeme zpozorovat zajímavý astronomický úkaz.

Znečišťování přírodních vod

Voda je jedním z nejdůležitějších přírodních zdrojů, který musíme ochraňovat ve zvýšené míře.

Added to your cart.