Iceberg (ledová hora)

Icebergy jsou bloky zamrzlé sladké vody plovoucí v moři.

Související doplňky

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Řeky a formování zemského povrchu

Řeky mají důležitou roli při formování zemského povrchu: způsobují erozi, odplavují a...

Terestrické planety

Planety Merkur, Venuše, Země a Mars se formovaly podobným způsobem, ale pouze na naší Zemi se...

Mořské proudy

Mořské proudy tvoří velký dopravníkový oceánský pás, který ve výrazné míře ovlivňuje...

Hlubokomořské hydrotermální průduchy

Při středooceánských hřbetech, z prasklin na dně moře vyvěrá geotermicky ohřátá voda.

Pravěké Pompeje

Ve střední Evropě, v severní části Maďarska najdeme malou vesničku, která ukrývá výjimečné poklady.

Blýskání

Blesk je elektrický výboj vznikající v atmosféře, který je doprovázen emisí světla a hřměním.

Proces fyzikálního a chemického zvětrávání

V případě fyzikálního zvětrávání se hornina pouze rozpadne na menší kusy, ale při chemickém...

Added to your cart.