Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Hornictví v období průmyslové revoluce

Hornictví v období průmyslové revoluce

Na konci 18. století, hornictví se rozvíjelo kvůli velké potřebě surovin v dynamicky se rozvíjejícím odvětví.

Dějepis

Klíčová slova

hornictví, Průmyslová revoluce, Hornická usedlost, surovina, energetický zdroj, můj region, šachta, dítě dělník, Dobývání nerostů, krumpáč, tažný vozík, vzpěra, Parní stroj, uhlí, nerostné suroviny

Související doplňky

Scénky

Hornická usedlost

Štola

Práce dětí

Dobývání nerostů

Průřez

 • chodba
 • krumpáč
 • lopata
 • tažný vozík
 • kolej
 • trám
 • vzpěra
 • havíři
 • pracující děti

Animace

 • chodba
 • krumpáč
 • lopata
 • kolej
 • trám
 • vzpěra
 • havíři
 • pracující děti

Vyprávění

Dějiny hornictví se prakticky začali psát spolu s dějinami lidstva.
Průmyslová revoluce, která začala v Anglii v letech 1780, však změnila hornictví z kvantitativního i kvalitativního hlediska.
Palivem pro parní stroje, které se v té době začaly využívat ve velké míře, bylo černé uhlí. Z tohoto důvodu se v Anglii otevřelo nespočet dolů a později s rozšiřováním průmyslové revoluce i v ostatních zemích.
Vzniklo několik různých forem těžby nerostného bohatství ukrývajícího se v zemské kůře (povrchová těžba, hlubinná těžba, těžba pod vodou atd.).
Tato animace ukazuje hornickou oblast s hlubinnou těžbou v 19. století.

V tomto případě vrstvy nacházející se nad nerostnou surovinou zůstávají nedotčeny nebo se odstraní pouze zčásti.
V zájmu probádání a vytěžení nerostných surovin se staví zvláštní stavby (štoly, šachty atd.).
Bezpečnost štol vyhloubených do hornin zajišťovaly vzpěry a trámy.

V chodbách se při těžbě suroviny používali krumpáče, ta se pak lopatami naložila do košů a důlních vozíků.
Naložené vozíky se dostaly na povrch pomocí koňské nebo lidské síly.

Kvůli nízké mzdě a malému prostoru často zaměstnávali jako dělníky děti.
Tuto fyzicky velmi náročnou práci vykonávali 10-12 hodin denně, navíc v nelidských podmínkách. (Zákony upravující dětskou práci se v mnoha zemích zrodily jen mnohem později.)

V jednotlivých hornických oblastech se nacházelo několik štol. Železniční trať s úzkým rozchodem zajišťovala jejich propojení, respektive odvoz vytěžené suroviny.
Proces zaměřený na průzkum a těžbu neobnovitelných minerálů má také mnoho negativních dopadů, protože ve většině případů znamená hrubý a nezvratný zásah do přírodního prostředí.

Související doplňky

Parní stroj Jamese Watte (18. století)

Skotský inženýr James Watt závedl taková vylepšení parního stroje, které umožnilo jeho průmyslové využití.

Hlubinný důl

Na rozdíl od povrchových dolů, v hlubinných dolech vrstvy pokrývající uhlí nejsou odstraněny, uhlí se těží z důlních šachet.

Lokomotiva Rocket (1829)

Lokomotiva anglického inženýra Georga Stephensona byla postavena v rámci soutěže lokomotiv v roce 1829.

Povrchový důl

Je opakem hlubinného dolu kde jsou vrstvy pokrývající uhlí odstraněny a těží se na povrchu.

Průmyslový park

Průmyslový park zajišťuje infrastrukturu a služby pro firmy.

Těžba zlata (19. století)

„Velká zlatá horečka“ vznikla v 19. století, v roce 1848, kolem města San Fransisco.

Textilní továrna (19. století)

Díky vynálezem 18. století se textilní průmysl stal jedním z nejvýznamnějších odvětví.

The Victorian era

The scene depicts the extremities of the Victorian era, presenting the throne room and a workhouse.

Torzní váhy

Síla může být měřena, měřením zkroucení torzního drátu v torzní rovnováze.

Vynálezy v textilním průmyslu, 18. století

Vynálezy 18. století vedly k obrovským pokrokem v rozvoji textilního průmyslu.

Dělnická čtvrť (19. století)

Během industrializace vznikly ve velkých městech nehygienické dělnické čtvrti.

Provoz ropných vrtů

Strojní zařízení, které čerpá ropu na povrch

Ropná plošina

Dlouhá trubka uprostřed věže proniká do oceánu, dokud nedosáhne vrstvu, která obsahuje olej.

Added to your cart.