Hlubokomořské hydrotermální průduchy

Při středooceánských hřbetech, z prasklin na dně moře vyvěrá geotermicky ohřátá voda.

Související doplňky

Eolická krajinotvorná činnost na pobřežích a v stepích

Vítr, jako vnější síla, hraje důležitou roli při formování pobřeží a stepí.

Počasí a podnebí

Podnebí je stálým počasím charakteristickým pro dané území, které se mění pouze v...

Proces tvorby uhlí

Následující film vám ukáže jednotlivé etapy tvorby uhlí.

Činnost ledovců

Ledovec je masa ledu, která se soustavně a pomalu posouvá dolů svahem.

Tsunami

Vlny tsunami jsou až několik metrů vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Topografie Země

V této animaci se dozvíte, které jsou největší pohoří, nížiny, řeky, jezera a pouště naší...

Zánik jezer

Jezera nemají dlouhou životnost z hlediska geologického času.

Krasovatení

Při rozpouštění vápence vlivem kyseliny uhličité vznikají krasové útvary.

Added to your cart.