Hlubokomořské hydrotermální průduchy

Při středooceánských hřbetech, z prasklin na dně moře vyvěrá geotermicky ohřátá voda.

Související doplňky

Afrika - The geological anatomy of a continent

Az afrikai kontinens földtani formálódása és földrajzi felosztása.

Vápenec

Vápenec je usazenou horninou s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého.

Oáza

V smrtelném objetí pouště život může rozkvétat pouze v blízkosti velkých pramenů. Rostlinám se...

Mořský svět

Moře a oceány pokrývají téměř tři čtvrtiny zemského povrchu. 97,5% celkové hydrosféry tvoří...

Zatmění Slunce, zatmění Měsíce

Když se Země, Slunce a Měsíc dostanou do jedné přímky, můžeme zpozorovat zajímavý astronomický úkaz.

The East African Rift

A Kelet-Afrikai Nagy Hasadékvölgy a kőzetlemezek mozgásának következményeként jött létre.

Krajina formována mořem

Mořská voda, jako vnější síla, hraje důležitou roli v rámci formování mořského pobřeží.

Africká savana

Největší souvislá savana se nachází v Africe. Pokrývá přibližně třetinu kontinentu.

Added to your cart.