Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Hexan (C₆H₁₄O)

Hexan (C₆H₁₄O)

Šestý člen homologické řady alkanů s přímým řetězcem.

Chemie

Klíčová slova

hexan, nasycený uhlovodíkový, alkan, parafín, homologní série, ústavní izomer, otevřený řetěz, normální řetězec, benzín, organický, chemie

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Cyklohexan (C₆H₁₂O)

Je to kapalná látka, která nerozpustná ve vodě, ale rozpustná v organických rozpouštědlech.

Cyklopentan (C₅H₁₀)

Je členem homologické řady cykloalkany.

Pentan (C₅H₁₂)

Pentan je pátým členem v homologické řadě alkanů. Je bezbarvá hořlavá kapalina.

Alkany

Alkany jsou nasycené uhlovodíky, které mohou být uspořádány do homologické řady.

Butan (C₄H₁₀O)

Je čtvrtým v homologické řadě alkanů.

Etan (C₂H₆)

Druhý člen homologické řady alkanů s přímým řetězcem.

Propan (C₃H₈)

Propan je třetí člen homologické řady alkanů.

Molekula úkol IV. (Uhlovodíky)

Úkol na procvičování učiva o uhlovodících.

Added to your cart.