Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Gutenbergova tiskárna (Mohuč, 15. století)

Gutenbergova tiskárna (Mohuč, 15. století)

Podle magazínu Life Gutenbergův vynález je nejdůležitější událostí druhého tisíciletí.

Dějepis

Klíčová slova

Gutenberg, knihtisk, lis, tiskárna, znaková sada, sázek, pro mě, Mohuč, tisk, vynález, kniha, Průmyslová revoluce, písmo, Bible, mechanizace, výroba, Středověk, Německo, revoluce, historie

Související doplňky

Otázky

 • Který nástroj nevynalezl Gutenberg?
 • Odkud pocházel Gutenberg?
 • Co nepatřilo k výhodám Gutenbergovy tiskařské metody?
 • Z jakého materiálu se obvykle odlévaly tiskařská písmena?
 • Jak dlouho trvalo zhotovení Gutenbergovy Bible?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nV Gutenbergovy Bibli byly iniciály ručně malované.
 • Co znamená výraz „iniciála“?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nJiž i před Gutenbergem se používaly dřevěné nebo kovové bloky na tisk stran.
 • Kolik listů obsahovala Bible zhotovená v Gutenbergovy tiskárně, která měla na každé straně 42 řádků?
 • Co bylo Gutenbergovým hlavním tiskovým dílem?
 • Který nástroj nevynalezl Gutenberg?
 • Jaké měl Gutenberg původní povolání?
 • Co je patrice (razník písmen)?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nGutenberg převzal složení speciální liteřiny od anglických tiskáren.
 • Který kov neobsahovala Gutenbergova speciální liteřina?
 • Co se spojuje s Gutenbergovým jménem?
 • Ve kterém městě otevřel Gutenberg svou tiskárnu?
 • Ve kterém století žil a pracoval Johannes Gutenberg?
 • Z čeho byl zhotoven nástroj na nanášení barvy?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nGutenbergova činnost přispěla k šíření reformace.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nGutenberg používal jako první pohyblivá písmena.
 • Kde se používaly\npohyblivá písmena nejdříve?
 • Co není základní součástí moderního knihtisku?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nGutenbergovi vděčíme i za vynalezení vhodného papíru.
 • Jak nazýváme výtisky, které byly zhotoveny před 1. lednem 1501?
 • Kdo zhotovil první maďarskou tištěnou knihu?

Scénky

Tiskařský lis

 • forma - Na ní se vytvářel text, na který se nanášela barva. Následně na ni lisovali papírový list.
 • šroubový závit
 • tiskový základ - Tento konstrukční prvek pohybující se na kolejnici umisťoval tiskařskou formu a papírový list pod železnou desku, kterou bylo možné posouvat směrem nahoru a dolů pomocí pák.
 • sloup - Konstrukční prvky tiskařského lisu, které spojovala rozpěra.
 • rozpěra - Spojovala dva sloupy. V ní byl šroubový závit, na jehož konci byla připevněna železná deska.
 • železná deska
 • list papíru - Vyráběl se z hadrového papíru. Podle historických zdrojů také patřil ke Gutenbergovým vynálezem.

Knihtisk

Knihtisk je mechanická metoda, pomocí které se na papírových listech zhotovují kopie daného textu.
Tato technologie byla poprvé použita v Číně v 11. století. Díky revolučním nápadem, které se týkaly této metody a v rámci ní používaných nástrojů, se však za vynálezce knihtisku považuje Johannes Gutenberg. (Ačkoli dalším oprávněným kandidátem na tento titul by byl i jeho současník L. J. Coster z Nizozemska.)
Nová technologie a nástroje knihtisku přinesly revoluční změny, jejichž nejvýznamnějším výsledkem bylo urychlení celého procesu a snížení nákladů.
Podle amerického magazínu Life vynalezení knihtisku bylo největší událostí druhého tisíciletí.

Gutenbergova bible

Gutenberg

Otec knihtisku

Johannes Gutenberg, který byl původně zlatníkem, tiskárnu založil v Římskoněmecké říši, ve městě Mohuč kolem roku 1450.
Technologii pohyblivých tiskových prvků vyvíjel dlouhá léta experimentováním.
Podle historických zdrojů on používal jako první olejovou tiskařskou barvu a hadrový papír. Vynalezl metodu odlévání písmen, sázecí techniku a dřevěný tiskařský lis.
Bible byla první rozsáhlou prací Gutenberga, která znamenala pro tohoto mistra obrovskou výzvu. Zhotovení tohoto díla trvalo 5 let. Tato Bible obsahovala 641 listů (na každé straně bylo 42 řádků ve dvou sloupcích), které byly zdobeny iniciálami a miniaturami.

Johannes Gutenberg

Tiskařská technologie

Gutenbergova tiskařská technologie sestávala z několika kroků. Nejprve se zhotovila sada písmen, jejíž jednotlivé kusy byly odlity hlavně z olova, ale v menším množství obsahovaly i cín a antimon (odlévání písmen).
Sazeč uspořádal písmena odpovídající textu, který měl být vytištěn, do sázítka (sazba).
Následně se na tiskařskou formu rovnoměrně nanesla olejová barva, a to pomocí nástroje zhotoveného z býčí kůže a vyplněného koňskou srstí.
Listy vyrobené z hadrového papíru byly přitlačeny na tiskařskou formu pomocí tiskařského lisu (lisování) - tak vznikl otisk.

Tiskařská dílna

Základní nástroje

 • barva - Podle historických zdrojů Gutenberg používal jako první její speciální verzi vyrobenou z oleje.
 • otisk - Vzniká po lisování papírového listu na tiskařskou formu, na kterou se nanesla barva.
 • liteřina - Slitina olova, antimonu a cínu, jejíž bod tání činí 300 °C.
 • nástroj na nanášení barvy - Tento nástroj zhotovený z býčí kůže a koňské srsti se používal na rovnoměrné nanášení barvy na tiskovou formu.
 • patrice (razník písmen)
 • matrice (obraz písmen) - Měděná předloha.
 • ruční nástroj na odlévání
 • sázítko - Nástroj, ve kterém se uspořádali písmena.

Procházka

 • ruční tiskařský lis - Byl vyroben zejména ze dřeva. Tiskový základ byl přitlačen k tiskařské formě manuálně, pomocí šroubového závitu.
 • otisky
 • sázecí stůl - Zde byly uskladněny kovové kusy zahrnující písmena a rozdělovací znaménka.
 • barva - Podle historických zdrojů Gutenberg používal jako první její speciální verzi vyrobenou z oleje.

Animace

 • barva - Podle historických zdrojů Gutenberg používal jako první její speciální verzi vyrobenou z oleje.
 • otisk - Vzniká po lisování papírového listu na tiskařskou formu, na kterou se nanesla barva.
 • liteřina - Slitina olova, antimonu a cínu, jejíž bod tání činí 300 °C.
 • nástroj na nanášení barvy - Tento nástroj zhotovený z býčí kůže a koňské srsti se používal na rovnoměrné nanášení barvy na tiskovou formu.
 • patrice (razník písmen)
 • matrice (obraz písmen) - Měděná předloha.
 • ruční nástroj na odlévání
 • sázítko - Nástroj, ve kterém se uspořádali písmena.
 • forma - Na ní se vytvářel text, na který se nanášela barva. Následně na ni lisovali papírový list.
 • šroubový závit
 • tiskový základ - Tento konstrukční prvek pohybující se na kolejnici umisťoval tiskařskou formu a papírový list pod železnou desku, kterou bylo možné posouvat směrem nahoru a dolů pomocí pák.
 • sloup - Konstrukční prvky tiskařského lisu, které spojovala rozpěra.
 • rozpěra - Spojovala dva sloupy. V ní byl šroubový závit, na jehož konci byla připevněna železná deska.
 • železná deska
 • list papíru - Vyráběl se z hadrového papíru. Podle historických zdrojů také patřil ke Gutenbergovým vynálezem.
 • ocelová tyč
 • patrice (razník písmen)
 • matrice (obraz písmen) - Měděná předloha.
 • ruční nástroj na odlévání
 • liteřina - Slitina olova, antimonu a cínu, jejíž bod tání činí 300 °C.
 • písmeno

Odlévání písmen

 • ocelová tyč
 • patrice (razník písmen)
 • matrice (obraz písmen) - Měděná předloha.
 • ruční nástroj na odlévání
 • liteřina - Slitina olova, antimonu a cínu, jejíž bod tání činí 300 °C.
 • písmeno

Vyprávění

Za vynalezení knihtisku vděčíme Johannesovi Gutenbergovi. Ačkoliv předešlé tvrzení mnozí zpochybňují, faktem je, že zlatník z Mohuče kolem roku 1450 způsobil revoluci v tomto oboru díky vynálezu nové technologie a nástrojů.

Inovace a výjimečnost jeho metody nespočívalo v tom, že pracoval s pohyblivými kovovými písmeny (jelikož ty používali na Dálném východě již mnohem dříve), ale v tom, že dokázal optimálně sladit čtyři základní složky (vzor písma, barva, tiskařský stroj, papír) moderního knihtisku v rámci jednoho výrobního procesu.

Gutenbergova tiskařská technologie sestávala z několika fází. Již během příprav se velká pozornost věnovala výběru vhodné liteřiny a tiskařské barvy. Písmena a rozdělovací znaménka se vyráběly pomocí ručního nástroje na odlévání a následně se skladovaly roztříděny.

Sazeč sestavili text, který měl být vytištěn, pomocí sázítka.
Následně se na tiskařskou formu rovnoměrně nanesla vhodná barva, a to pomocí nástroje zhotoveného z býčí kůže a vyplněného koňskou srstí.
V rámci posledního kroku tohoto procesu listy vyrobené z hadrového papíru byly přitlačeny na tiskařskou formu pomocí tiskařského lisu, čímž vznikl otisk.

Základní konstrukci ručního tiskařského lisu německého vynálezce tvořily dva sloupy a rozpěra, která je spojovala. V této rozpěre byl šroubový závit, na jehož konci byla připevněna železná deska. Tiskařskou formu spolu s papírem tiskový základ pohybující se na kolejnici umisťoval pod železnou desku, kterou bylo možné posouvat směrem dolů a nahoru pomocí pák.

Gutenbergova první prací byla jedna krátká básnička a jeho hlavním dílem byla tištěná Bible. Pomocí jeho nástrojů bylo možné zhotovovat knihy mnohem rychleji a levněji, než kdykoliv předtím.
Jeho vynález se za krátký čas rozšířil po celém světě. Podle amerického magazínu Life vynalezení knihtisku bylo největší událostí druhého tisíciletí.

Související doplňky

Část města ze středověku

Středověké městské domy byly postaveny z kamene nebo cihel a byly několik pater vysoké.

Jak to funguje? - Kuličkové pero

Objevení kuličkového pera výrazně usnadnilo psaní.

Jak to funguje? - Laserová tiskárna

Pomocí animace poznáme strukturu a funkce laserové tiskárny.

Středověké oblékání západní Evropy (15. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

V dílně Leonarda da Vinciho (Florencie, 16. století)

Obdivujme dílnu geniálního renesančního polyhistore ve Florencii, kde jsou jeho nejdůležitější vynálezy a umělecká díla.

Výroba papíru

Výroba papíru má již dvoutisíciletou minulost.

Gotická katedrála (Clermont-Ferrand 15. století)

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie s opěrnými pilíři a rozetami je jedním z klenotů francouzské gotické architektury.

Obytný most ve středověku (London Bridge, 16. století)

Během tudorovské éry bylo postaveno kolem 200 budov na obytném mostě přes řeku Temže.

Reformované kolegium v Debrecíně (18. stol.)

Jedna z nejstarších škol v Maďarsku, kde studovalo několik renomovaných Maďarů.

Středověká kovárna

Práce kovářů byla jedna z prvních povolání v dějinách lidstva a stala se ještě důležitějším během středověku.

Kroje západní Evropy (Nový věk, 16. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Noemova archa

Podle Bible, Noe postavil archu na příkaz Boha, aby tak zachránil svou rodinu a zvířata před potopou.

Vinařský kraj

Vína z vinařské oblasti Tokaj se staly v novověku dobře známé a mezinárodně uznávané.

Added to your cart.