Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Gejzír

Gejzír

Gejzír je pramen charakterizován přerušovaným vypouštěním vody a páry.

Zeměpis

Klíčová slova

Gejzír, termální voda, Erupce, magmatická komora, vystříknutí vody, gejzírový kužel, komín, sopečná činnost, sopka, post-sopečná aktivita, příroda, zeměpis

Související doplňky

Scénky

Gejzír

Gejzír

Jev povulkanické činnosti, který je charakteristický nepravidelným únikem vody, vyvrhování turbulentně do okolí a doprovázené vodní párou.
Voda se shromažďuje v podzemní nádrži, kde se ohřívá a následně vybuchuje jako fontána.

Průřez

  • praskliny
  • přehrada
  • magmatická komora
  • gejzírový kužel

Erupce

  • praskliny
  • přehrada
  • magmatická komora
  • vystříknutí vody
  • gejzírový kužel

Související doplňky

Geotermální elektrárna

Geotermální elektrárny přeměňují energii horké, vysokotlaké vody nalezené v hlubších vrstvách Země na elektřinu

Bioplynová elektrárna

Bioplyn může být vyroben z organického materiálu (hnůj, rostlinné odpady, organické odpady) pomocí bakterií. Bioplyn je směs metanu a oxidu uhličitého;...

Jak funguje vysoušeč vlasů?

Tato animace představuje strukturu a fungování vysoušeče vlasů.

Koloběh vody (základní)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v nich v podoby dešťových kapek nebo sněhových vloček a následný pád...

Ledovec (střední)

Ledovec je velká skupina ledu tvořena ze sněhu a je v neustálém zpomaleném pohybu.

Podzemní voda

Voda, která se nachází mimo zemského povrchu povrchová voda, podpovrchová voda a krasová voda

Solární elektrárna

Solární elektrárny přeměňují sluneční energii na elektřinu.

Sopečná činnost

Během sopečné činnosti vystupuje ze zemské kůry na povrch magma.

Větrný mlýn

Větrný mlýn dokáže přeměňovat energii větra na kynetickou energii a je vhodný pro vykonávaní různých druhů prací.

Vodní elektrárna (Hooverova přehrada, USA)

Obrovská přehrada, postavená na řece Colorado v USA byla pojmenována po bývalém americkém prezidentovi.

Vrásnění (střední)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Vznik a fungování stratovulkánu

Stratovulkán se skláda z vrstev sopečného popela a úlomků, stejně jako a láva.

Zalednění

Poslední doba ledová skončila před asi 13 tisíci lety.

Zemětřesení

Zemětřesení je jedním z nejničivějších přírodních jevů Země.

Horká skvrna

Horké skvrny jsou oblasti zemské kůře, kde magma často stoupá na povrch a způsobuje sopečnou činnost.

pVT-diagram ideálních plynů

Vztahy mezi tlakem, objemem a teplotou ideálních plynů je popsán zákonem plynů.

Krasová oblast (střední)

V krasových oblastech se vytvářejí krasové formy mezi které patří doliny, krápníky.

Added to your cart.