Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Fyzici, kteří změnili svět

Fyzici, kteří změnili svět

Tito vynikající vědci měli obrovský vliv na rozvoj fyziky.

Fyzika

Klíčová slova

Archimédés, Einstein, newton, Isaac Newton, Albert Einstein, Faraday, Maxwell, James Clerk Maxwell, Michael Faraday, Max Planck, Planck, Nicola Tesla, Tesla, Marie Curie, Marie Sklodowska-Curie, Rutherford, Ernest Rutherford, Werner Heisenberg, Heisenberg, Nobelova cena, Fyzici, fyzik, vědec, elektřina, magnetismus, kvantová mechanika, Řetězová reakce, atomový modelu, Věda, Radioaktivita, částicová fyzika, astrofyzika, matematik, buněčné jádro, atomová struktura, Gravitace, relativita, dějiny vědy, životopis, biografické údaje, Experiment, teorie, astronomie, matematika, kvantová fyzika, fyzika, chemie, historie

Související doplňky

Řetězová reakce

Energie uvolněná při štěpení jádra může být použita pro mírové a vojenské účely.

Laboratoř Marie Curie

Marie Curie, která získala Nobelovu cenu za fyziku a chemii, je asi nejznámější ženou v dějinách vědy.

Laboratoř Nikoly Tesly (Shoreham, USA)

Tento inženýr a vynálezce, který se věnoval především elektrotechnice, byl bezpochyby nejgeniálnější postavou druhé průmyslové revoluce.

Newtonovy pohybové zákony

Animace znázorňuje Newtonovy tři pohybové zákony, které způsobily převrat ve fyzice.

Radioaktivita

Radioaktivní rozpad je proces rozpadu nestabilních atomových jader.

Rutherfordův experiment

Rutherfordův experiment prokázal existenci kladně nabitých atomových jader. Výsledky vedly k vypracování nového modelu atomu.

Vývoj nebeské mechaniky

Animace představuje dílo astronomů a fyziků, kteří změnili náš pohled na vesmír.

Archimédova šroub (3. století př. Kr.)

Archimedesove vřetenové čerpadlo bylo používáno na zavlažování.

Generování střídavého proudu

Elektrický proud může být generován otáčením smyčky vodiče v magnetickém poli.

Šikmá věž v Pise (14. století)

Středověká zvonice katedrály v Pise je nejslavnější šikmá věž na světě.

Darwinova legendární cesta

Darwinova legendární cesta na palubě HMS Beagle hrála zásadní roli při vývoji teorie evoluce.

Dílna Galilea Galileiho

Galileo Galilei obohatil fyziku a astronomii o důležité poznatky.

Gravitační vlna (LIGO)

Když tělesa s velkou hmotností vykonávají zrychlující se pohyb, vznikají kolem nich vlny v časoprostoru, které se nazývají gravitačními vlnami.

Objem koule (Cavalieriův princip)

Vypočítat povrch koule je možné pomocí vhodného válce a kužele.

Průhlednost

Tato animace vysvětluje průhlednost a neprůhlednost, princip radiografie, respektive proč určité materiály pohlcují pouze světlo určité barvy.

Vývoj modelu atomu

Hlavní fáze v historii o teorií a názorech o struktuře atomu.

Added to your cart.