Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Fúzní reaktor

Fúzní reaktor

Jaderná fúze bude sloužit jako šetrný k životnímu prostředí a prakticky neomezený zdroj energie.

Technologie

Klíčová slova

Fúzní reaktor, ITER, jaderná fúze, jaderný reaktor, jaderná energie, deuterium, tritium, reaktorová komora, plazma, generátor, transformátor, turbíny, chladící věž, energie, řídicí středisko, Francie, Energie, přátelský k životnímu prostředí, energetický zdroj, částicová fyzika, dějiny vědy, vynález, technika, fyzika, chemie

Související doplňky

Elementární částice

Látka je tvořena kvarky a leptony, zatímco interakci zprostředkovávají bosony.

Slunce

Průměr Slunce je asi 109 násobek průměru Země. Většina z jeho hmotnosti se skládá z vodíku.

Typy hvězd

Průběh vývoje průměrných a těžkých hvězd.

Řetězová reakce

Energie uvolněná při štěpení jádra může být použita pro mírové a vojenské účely.

Atomová bomba (1945)

Na vývoji atomové bomby spolupracovali i maďarští vědci.

Jaderná elektrárna

Jaderné elektrárny přeměňují energii uvolněnou během jaderného štěpení na elektrickou energii.

Radioaktivita

Radioaktivní rozpad je proces rozpadu nestabilních atomových jader.

Vznik molekuly vodíku

Vodíkové atomy uvnitř molekul vodíku jsou drženy pohromadě kovalentní vazbou.

Rutherfordův experiment

Rutherfordův experiment prokázal existenci kladně nabitých atomových jader. Výsledky vedly k vypracování nového modelu atomu.

Sputnik 1

Družice Sovětského svazu byla první umělá družice Země (v říjnu 1957)

Typy satelitů

Satelity na oběžné dráze kolem Země mohou být použity pro civilní a vojenské účely.

Transformátor

Transformátor je zařízení pro přeměnu napětí elektrického proudu.

Vývoj nebeské mechaniky

Animace představuje dílo astronomů a fyziků, kteří změnili náš pohled na vesmír.

Voyager kosmické sondy

Kosmické sondy Voyager byly první umělé objekty které opustily Sluneční soustavu. Shromažďují údaje o vesmíru a nesou s sebou elektronickou desku...

Zajímavá fakta z geografie - Astronomie

Naše sluneční soustava nám nabízí mnoho zajímavých faktů.

Cesta Jurije Gagarina do vesmíru (1961)

První člověk, který vzlétl do vesmíru byl Gagarin. Svůj kosmický let odstartoval 12. dubna 1961 v lodi Vostok 1 ze sovětského kosmodromu Bajkonur.

Geotermální elektrárna

Geotermální elektrárny přeměňují energii horké, vysokotlaké vody nalezené v hlubších vrstvách Země na elektřinu

Jak funguje solární panel a solární kolektor?

Tato animace představuje, jak může být sluneční energie využita.

Keplerovy zákony pohybu planet

Tři důležité zákony popisující pohyb planet byly formulovány Johannesem Keplerem.

Laboratoř Marie Curie

Marie Curie, která získala Nobelovu cenu za fyziku a chemii, je asi nejznámější ženou v dějinách vědy.

Medzinárodní vesmírná stanice

Mezinárodní vesmírná stanice je obytný satelit postavený ve spolupráci s 16 zeměmi.

Mise Dawn

Zmapováním Vesty a Ceresu můžeme získat informace o raném období sluneční soustavy a o formování terestrických planet.

Mise New Horizons

Kosmickou sondu New Horizons vypustili v roce 2006. Jejím úkolem bylo zkoumat Pluto a Kuiperův pás.

Solární elektrárna

Solární elektrárny přeměňují sluneční energii na elektřinu.

Space Shuttle (kosmický raketoplán)

Byl americký kosmický pilotovaný raketoplán používaný pro lety do vesmíru vládní organizací NASA.

Systém elektrické sítě

Účelem elektrické sítě je poskytovat elektřinu pro spotřebitele.

Větrná elektrárna

Větrné elektrárny přeměňují kinetickou energii větra na elektrickou energii.

Vodní elektrárna (Hooverova přehrada, USA)

Obrovská přehrada, postavená na řece Colorado v USA byla pojmenována po bývalém americkém prezidentovi.

Bioplynová elektrárna

Bioplyn může být vyroben z organického materiálu (hnůj, rostlinné odpady, organické odpady) pomocí bakterií. Bioplyn je směs metanu a oxidu uhličitého;...

Přílivová elektrárna

Přílivové elektrárny využívají denní kolísání hladiny vody na výrobu elektrické energie.

Vodní turbína, generátor

Vodní turbíny transformují kinetickou energii vody do elektrického proudu.

Znečištění životního prostředí

Znečišťováním životního prostředí se nazývají škodlivé vlivy lidské společnosti na životní prostředí.

Added to your cart.