Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Fotosyntéza

Fotosyntéza

Rostliny vyrábějí z anorganických látek (oxid uhličitý a voda) organický cukr.

Biologie

Klíčová slova

Fotosyntéza, lehká fáze, tmavé fáze, chloroplast, katabolický proces, autotróf, list, světlo, sluneční světlo, kyslík, organický materiál, oxid uhličitý, glukóza, sluneční energie, voda, produkce kyslíku, vázání oxidu uhličitého, Vnitřní membrána, Granum, thylakoidních, matice, Photosystem II, Photosystem I, fotosyntetické pigmenty, ATP, ATPázy, elektronový dopravní řetěz, glycerová kyselina-3-fosfát, glyceraldehyd 3-fosfát, ribulosa-1,5-difosfát, přeměna energie, Kroky, foton, atmosférické plyny, uhlohydrát, Slunce, metabolismus, rostlina, biochemie, biologie, _javasolt

Související doplňky

Chlorofyl

Chlorofyl je zelené barvivo nalezené v rostlinách, které hraje důležitou roli při fotosyntéze.

Koloběh kyslíku

Kyslík je nezbytným životním prvkem pro většinu organismů. Na Zemi je v neustálém koloběhu.

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Enzymy

Enzymy jsou molekuly proteinu katalyzující biochemické reakce. Jejich aktivita může být regulována.

Transportní procesy

Tato animace zobrazuje aktivní a pasivní transportní procesy probíhající přes buněčné membrány.

Znečištění ovzduší

Tato animace nám představí hlavní zdroje znečištění ovzduší: průmysl, zemědělství a města.

ADP, ATP

ATP je hlavním zdrojem energie pro buňky.

Koloběh uhlíku

Během fotosyntézy je uhlík vázán v organické hmotě, zatímco během dýchání se uvolní do atmosféry.

Květ

Animace prezentuje strukturu typického květu.

Kyslík (O₂) (střední stupeň)

Je bezbarvý plyn bez zápachu, důležitá součást atmosféry, nezbytná k udržení zemského života.

Měňavka velká

V sladké vodě žijící heterotrofní jednobuněčné organismy, jejichž tvar se neustále mění.

Niche

Termín v ekologii, který popisuje způsob života druhu.

Odlesňování

Odlesňování má mnoho negativních dopadů na životní prostředí.

Povrchové napětí

Povrchové napětí je charakteristickou vlastností kapalin, která jim umožňuje nabýt tvar s nejmenším možným povrchem.

Semena a klíčení

Dvouděložné rostliny mají zárodek se dvěma děložními lístky, jednoděložné s jedním.

Slunce

Průměr Slunce je asi 109 násobek průměru Země. Většina z jeho hmotnosti se skládá z vodíku.

Stavba listu

Animace zobrazuje hlavní typy listů a rozdíl mezi listy jednoděložných a dvouděložných rostlin.

Vegetativní orgány rostlin

Orgány, které rostlina potřebuje ke svému přežití a vývoji.

Krásnoočko zelené (Euglena viridis)

Jednobuněčný organismus schopný autotrofní a heterotrofní fotosyntézy žijící ve sladkých vodách.

Porovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin

Krytosemenné rostliny rozdělujeme do dvou tříd na jednodeložné a dvoudeložné.

Added to your cart.