Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Fosfátový iont (PO₄³⁻)

Fosfátový iont (PO₄³⁻)

Vzniká, když molekula vody uvolňuje proton.

Chemie

Klíčová slova

fosfát iont, kyselý zbytek ion, anion, ion, sloučenina ion, kyselina fosforečná, fosfáty, fosforečnan trojsodný, superfosfát, RNK, DNK, anorganické, chemie

Související doplňky

Bílý fosfor (P₄)

Je alotropickou modifikací fosforu.

Fosfor červený

Alotropická modifikace fosforu.

Kyselina fosforová (H₃PO₄)

Je to potravinářská přísada, používá se i v domácnostech na odstraňování vodního kamene a rzi.

β (beta) -D-2-deoxyribóza (C₅H₁₀O4)

Je součástí DNK, obsahuje jednu hydroxylovou skupinu, méně než β-D-ribóza.

Oxid fosforečný (P₂O₅)

Vzniká jako bílý dým během spalování fosforu.

β (beta) -D-ribóza (C₅H₁₀O₅)

Krystalická látka bez zápachu nalezena v nukleových kyselinách, koenzymy, nukleotidech a nukleosidů.

ADP, ATP

ATP je hlavním zdrojem energie pro buňky.

DNA

Je nositelkou genetické informace v buňkách.

Fosfor trichlorid (PCl₃)

Je to bezbarvá, na vlhkém vzduchu dýmající kapalina.

Koenzym A

Koenzym transportující acylové skupiny, který se podílí na anabolických i katabolických procesech

Kolobeh fosforu

Fosfor je důležitým prvkem živých organismů, který je na Zemi v neustálém cyklu.

NAD, NADP, NADPH

NAD je koenzym, který hraje důležitou roli zejména při katabolických procesech přičemž NADP je důležitý v anabolických procesech jako nosič vodíku.

RNK

RNK je polynukleotid, který se skládá z kyseliny fosforečné a ribózy. RNK má čtyři rozdílné báze: adenin, guanin, cytosin a uracil.

Manganistanový iont (MNO₄⁻)

Manganistan draselný je mírný dezinfekční prostředek.

Added to your cart.