Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Eukleidés z Alexandrie

Starořecký vědec Eukleidés z Alexandrie se často zmiňuje jako „otec geometrie“.

Dějepis

Klíčová slova

, Alexandrie, mnohostěn, algoritmus, Řek, pravý úhel, vědec, Čtyřstěn, Dvanáctistěn, Osmistěn, Dvacetistěn, axiom, geometrie, polyhedra, helénismus, Egypt, část, Rýsování linky, Kreslení kruhu, knihovna, matematika, cívka, historie, starověk, Věda

Související doplňky

Platónská tělesa

Tato animace prezentuje pět pravidelných 3D (platónských) těles, z nichž nejznámější je krychle.

Hippokratés z Kósu

Hippokratés, který byl vedoucím lékařské školy na ostrově Kós, se považuje za „otce medicíny“.

Eulerova věta o mnohostěnech

Věta zformulována Leonhardem Eulerem popisuje jednu ze základních vlastností konvexních mnohostěnů.

Added to your cart.