Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Eten (etylen) (C₂H₄)

Eten (etylen) (C₂H₄)

Je první člen homologické řady alkenů.

Chemie

Klíčová slova

ethylenu, ethylen, alkene, olefinů, nenasycený uhlovodík, homologní série, přidání, polymerace, rostlinný hormon, zrání, organický, chemie

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Adice

Adice je organická chemická reakce, při které se dvě a více molekul spojuje do jedné velké bez vytváření vedlejšího produktu.

Etan (C₂H₆)

Druhý člen homologické řady alkanů s přímým řetězcem.

Etín (acetylén) (C₂H₂)

První člen homologické řady alkínových uhlovodíků.

Polymerace ethylenu

Polymerací ethylenu vzniká polyethylen, typ plastu.

1,1,2,2-tetrafluoretén (C2F4)

Bezbarvý plyn bez zápachu, je monomerem teflonu.

Alkany

Alkany jsou nasycené uhlovodíky, které mohou být uspořádány do homologické řady.

Benzen (C₆H₆)

Patří do skupiny aromatických sloučenin a její nejjednodušším benzenoidným uhlovodíkům.

Konformace etanu

Nezákrytová konformace ethanu je stabilnější než zákrytová konformace.

Polytetrafluorethylen (teflon) (C₂F₄) n

Je jedním z nejznámějších syntetických polymerů.

Prop-1-en (C₃H₆)

Prop-1-en je monomerem polypropylenu.

Molekula úkol IV. (Uhlovodíky)

Úkol na procvičování učiva o uhlovodících.

Added to your cart.