Elektromotory

Elektromotory jsou přítomny v mnoha oblastech našeho každodenního života. Podívejme se na různé typy.

Související doplňky

Generování střídavého proudu

Elektrický proud může být generován otáčením smyčky vodiče v magnetickém poli.

Elektromotor

Je vzájemné silové působení elektromagnetických polí vytvářených elektrickými vodiči,...

Laboratoř Nikoly Tesly (Shoreham, USA)

Tento inženýr a vynálezce, který se věnoval především elektrotechnice, byl bezpochyby...

Edisonova žárovka

Americký elektrotechnik Edison vynalezl žárovku v roce 1879, která změnila náš...

Solná hudba

V následujícím experimentu vám ukážeme, zda voda z kohoutku a kuchyňská sůl dokáží vést...

Odraz a lom světla

Paprsek světla se odráží a láme se na rozhraní dvou médií s různými indexy lomu.

Fungování jaderné elektrárny

V následujícím videu vám představíme provoz jaderné elektrárny s tlakovodními reaktory.

Dynamo (základní)

Dynamo transformuje mechanickou energii na stejnosměrný proud.

Added to your cart.