Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Elektrický zvonek

Elektrický zvonek

Mechanický zvonek funguje pomocí elektromagnetu.

Fyzika

Klíčová slova

zvon, elektrický zvonek, elektromagnet, elektřina, elektrický, přepínač, měkké železo armatura, cívka, elektrický kontakt, magnetická síla, síla pružiny, magnet, magnetismus, magnetické pole, obvod, pružina, chvění, železné jádro, pylon, pravidlem pravé ruky, elektrický proud, zdroj energie, elektron, fyzika

Související doplňky

Dynamo

Dynamo transformuje mechanickou energii na stejnosměrný proud.

Elektromotor

Je vzájemné silové působení elektromagnetických polí vytvářených elektrickými vodiči, kterými protéká elektrický proud.

Generování střídavého proudu

Elektrický proud může být generován otáčením smyčky vodiče v magnetickém poli.

Jak funguje reproduktor?

Zvukové vlny v reproduktorech jsou generovány pomocí elektromagnetické indukce.

Kondenzátor

Kondenzátor elektrickou energii uskladňuje v podobě elektrického náboje.

Typy vln

Vlny hrají v mnoha oblastech našeho života nesmírně důležitou roli.

Charakteristické parametry zvukových vln

Tato animace vysvětluje nejdůležitější parametry vln, a to pomocí zvukových vln.

Domácí elektrické světelné zdroje

Tato animace nám představí fungování domácích zdrojů světla od tradičních žárovek až po LED osvětlení.

Edisonova žárovka

Americký elektrotechnik Edison vynalezl žárovku v roce 1879, která změnila náš každodenní život.

Elektromotory

Elektromotory jsou přítomny v mnoha oblastech našeho každodenního života. Podívejme se na různé typy.

Generátor a elektromotor

Zatímco generátor přeměňuje mechanickou energii na elektrickou energii, elektromotor přeměňuje elektrickou energii na mechanickou energii.

Harmonické kmitání a rovnoměrný kruhový pohyb

Kolmý průmět hmotného bodu provádějícího rovnoměrný kruhový pohyb vykonává harmonické kmitání.

Jak funguje vysoušeč vlasů?

Tato animace představuje strukturu a fungování vysoušeče vlasů.

Laboratoř Nikoly Tesly (Shoreham, USA)

Tento inženýr a vynálezce, který se věnoval především elektrotechnice, byl bezpochyby nejgeniálnější postavou druhé průmyslové revoluce.

Magnetické pole Země

Jižní a severní magnetické pole Země se nachází blízko severního a jižního zeměpisného pólu.

Magnetron

Magnetron, který vyrábí mikrovlny, je důležitou součástí mikrovlnné trouby.

Transformátor

Transformátor je zařízení pro přeměnu napětí elektrického proudu.

Alkalické baterie

V alkalických bateriích je elektrický proud generovaný pomocí elektrochemických reakcí.

Dynamo (základní)

Dynamo transformuje mechanickou energii na stejnosměrný proud.

Jak to funguje? - Gramofon

Tato animace prezentuje mechanismus a provoz gramofonů.

Vlak Maglev

Jeden z nejmodernějších dopravních prostředků, který je schopen jet rychlostí více než 400 km/h.

Added to your cart.