Egyptské pyramidy (Gíza, 26. století př. Kr.)

Egyptské pyramidy jsou poslední z divů starověkého světa, které ještě můžeme vidět.

Související doplňky

Caracallovy lázně (Řím, 3. století)

Nádherný lázeňský komplex římského císaře byl postaven ve 3. století.

Příběh Sparťana

Slyšeli jste už o slavné bitvě u Thermopyl, kde hrstka řeckých bojovníků zastavila tisíce...

Příběh Mojžíše

Toto je příběh o narození a skutcích biblického proroka Mojžíše.

Quinquereme (3. století př. Kr.)

Je typickou válečnou lodí helénistického období s několika řadami vesel.

Teotihuacán (4. století)

Před Kolumbovým příchodem to bylo největší a nejlidnatější město v Americe, které je...

Trojský kůň

V Homérově eposu trojský kůň byl válečná lest Řeků v trojské válce. Vymyslel ji Odysseus.

Starověké římské obléhací stroje

Tyto technické nástroje starověcí Římané použili na dobývání pevnosti.

Indický váleční slon

Válečné slony byli používány v bitvách jako "starověké tanky" v Indii.

Added to your cart.