Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Dionýsovo divadlo (Athény, 4. století př. Kr.)

Dionýsovo divadlo (Athény, 4. století př. Kr.)

V Athénách na jižní straně Akropole se nachází divadlo s vynikající akustikou a svérázným tvarem stavby.

Dějepis

Klíčová slova

Dionýsos, divadlo, Atény, Acropolis, bůh, herectví, drama, Hledisko, taneční parket, pěvecký sbor, maska, budova, struktura, amfiteátr, Řek, Řecko, Starověké řecké, starověk, oltář, patron, historie

Související doplňky

Scénky

Řecké divadlo

 • Akropole
 • Athény
 • městská hradba
 • Dionýsovo divadlo

Socha Dionýsa

Scéna

 • zdobená budova
 • jeviště (logeion)
 • amfiteátr
 • boční vchod (parodos)
 • herci
 • sloupořadí
 • sbor (chór)
 • čestné místa k sezení (prohedria)
 • hledisko (choilon)
 • místo na tanec (orchestra)

Hra herců

Masky

Herec

Cesta v čase

Animace

 • zdobená budova
 • jeviště (logeion)
 • amfiteátr
 • boční vchod (parodos)
 • herci
 • sloupořadí
 • sbor (chór)
 • čestné místa k sezení (prohedria)
 • hledisko (choilon)
 • místo na tanec (orchestra)

Hledisko

Vyprávění

Jednoho z olympských bohů, Dionýsa známe jako boha vinné révy, vína, nespoutaného veselí a plodnosti. Starověcí Řekové jej však uctívali i jako patrona divadelnictví.
Není to tedy náhoda, že stavba postavená na úpatí athénské Akropole do dějin vstoupila jako Dionýsovo divadlo.
Podle historických zdrojů první představení se zde konalo v roce 534 před Kr., tento rok se dodnes často považuje za začátek divadelnictví.
Později v tomto divadle představili i velkolepá díla legendárních autorů klasiky.

Struktura starořeckých divadel získala svou konečnou podobu v helénistickém období.
Hledisko ve tvaru podkovy obklopovalo taneční prostor. Místa k sezení se zpočátku zhotovovaly ze dřeva, později je pokryly kamennými deskami nebo je vytesávali přímo ze skály. Stupňovité hledisko bylo navrženo a postaveno tak, že i diváci v nejvyšším řadě všechno dokonale slyšeli.

Předchůdcem tanečního prostoru bylo kruhové, ušlapané místo, kde se tančilo a zpívalo na počest Dionýsa. Později ho pokryli kamennými deskami a již nemělo tvar dokonalého kruhu.
Chór byl na něm umístěn ve stanoveném tvaru.

Samotné jeviště bylo vyvýšenou platformou na sloupech, která se nacházela za tanečním prostorem. V pozadí byla obvykle několikapatrová kamenná stavba, která měla scénický význam a zároveň uzavírala i celý divadelní prostor.

V starořeckých divadlech ženy nemohly vystupovat, a proto ženské postavy ztvárňovali muži nebo chlapci.

Herci své emoce vyjadřovali pomocí masek. Během představení měli obuté boty s vysokou platformou.

Související doplňky

Akropole (Athény, 5. století př. Kr.)

Nejslavnější citadela na světě je Akropole v Athénách, která byla postavena během periklovské mírové éry.

Pompeiovo divadlo (Řím, 1. století před Kr.)

Budova postavená římským státníkem byla jedním z prvních kamenných divadel "věčného města".

Divadlo Globe (Londýn, 17. století)

Jedným z ředitelů tohoto nekrytého kruhového renesančního londýnského divadla byl William Shakespeare.

Mezník sochařství

Tato animace ukazuje pět vynikajících děl z dejiín sochařství.

Mykény (2. tisícletí př. n. l.)

Starořecké město s pokročilou kulturou je první v historii s vybudovanou pevností.

Olympia (5. století př. Kr.)

V roce 776 před Kr. Se zde konaly první olympijské hry - náboženské a sportovní soutěže konající se každé 4 roky, díky čemuž město se stalo jedním z...

Starověká řecká keramika

Mistrovská díla starověkých řeckých hrnčířů jsou důležité archeologické prameny.

Teatro Olimpico (Vicenza, 16. století)

První zastřešené novověké divadlo, které se zastávalo linie antické stavby, bylo otevřeno v roce 1585.

Typy řeckých sloupů

Jónské, dórské a korintské sloupy mají odlišné rozměry a ozdoby.

Archimédova šroub (3. století př. Kr.)

Archimedesove vřetenové čerpadlo bylo používáno na zavlažování.

Opera v Sydney (1973)

Vzhledem ke své konstrukci a umístění, opera australského města je jedním z nejpozoruhodnějších operních domů na světě.

Řečtí bohové

Olympští bohové byli podle starověké řecké mytologie stejně rozmanití jako lidé.

Kino (USA 30. léta 20. století)

Kina byly postaveny ve velkém počtu ve velkých městech USA 10-tých letech 20.století

Added to your cart.