Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Dionýsovo divadlo (Athény, 4. století př. Kr.)

Dionýsovo divadlo (Athény, 4. století př. Kr.)

V Athénách na jižní straně Akropole se nachází divadlo s vynikající akustikou a svérázným tvarem stavby.

Dějepis

Klíčová slova

Dionýsos, divadlo, Atény, Acropolis, bůh, herectví, drama, Hledisko, taneční parket, pěvecký sbor, maska, budova, struktura, amfiteátr, Řek, Řecko, Starověké řecké, starověk, oltář, patron, historie

Související doplňky

Akropole (Athény, 5. století př. Kr.)

Nejslavnější citadela na světě je Akropole v Athénách, která byla postavena během periklovské mírové éry.

Pompeiovo divadlo (Řím, 1. století před Kr.)

Budova postavená římským státníkem byla jedním z prvních kamenných divadel "věčného města".

Divadlo Globe (Londýn, 17. století)

Jedným z ředitelů tohoto nekrytého kruhového renesančního londýnského divadla byl William Shakespeare.

Hippokratés z Kósu

Hippokratés, který byl vedoucím lékařské školy na ostrově Kós, se považuje za „otce medicíny“.

Mezník sochařství

Tato animace ukazuje pět vynikajících děl z dejiín sochařství.

Mykény (2. tisícletí př. n. l.)

Starořecké město s pokročilou kulturou je první v historii s vybudovanou pevností.

Olympie (5. století př. Kr.)

V roce 776 před Kr. se zde konaly první olympijské hry - náboženské a sportovní soutěže konající se každé 4 roky, díky čemuž město se stalo jedním z center...

Starověká řecká keramika

Mistrovská díla starověkých řeckých hrnčířů jsou důležité archeologické prameny.

Teatro Olimpico (Vicenza, 16. století)

První zastřešené novověké divadlo, které se zastávalo linie antické stavby, bylo otevřeno v roce 1585.

Typy řeckých sloupů

Jónské, dórské a korintské sloupy mají odlišné rozměry a ozdoby.

Archimédova šroub (3. století př. Kr.)

Archimedesove vřetenové čerpadlo bylo používáno na zavlažování.

Opera v Sydney (1973)

Vzhledem ke své konstrukci a umístění, opera australského města je jedním z nejpozoruhodnějších operních domů na světě.

Řečtí bohové

Olympští bohové byli podle starověké řecké mytologie stejně rozmanití jako lidé.

Kino (USA 30. léta 20. století)

Kina byly postaveny ve velkém počtu ve velkých městech USA 10-tých letech 20.století

Added to your cart.