Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

DNA

DNA

Je nositelkou genetické informace v buňkách.

Chemie

Klíčová slova

DNK, Dvoušroubovice, DNA řetěz, genetický materiál, deoxyribonukleová kyselina, nukleová kyselina, adenin, Thymin, Cytosin, guanin, polynukleotid, dusík obsahující základnu, deoxyribose, kyselina fosforečná, nukleotidů, základní páry, genetický kód, Watson, Crick, Franklin, Wilkins, pravou rukou, komplementární, buněčné jádro, chemie, biochemie, biologie

Související doplňky

β (beta) -D-2-deoxyribóza (C₅H₁₀O4)

Je součástí DNK, obsahuje jednu hydroxylovou skupinu, méně než β-D-ribóza.

Kyselina fosforová (H₃PO₄)

Je to potravinářská přísada, používá se i v domácnostech na odstraňování vodního kamene a rzi.

Purin (C₅H₄N₄)

Purin je heterocyklická sloučenina na bázi dusíku, její deriváty jsou guanin a adenin.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

Je to heterocyklická sloučenina na bázi dusíku, její deriváty jsou thymin, cytosin a uracil.

Uspořádání genetického materiálu

Eukaryotické buňky s jádry v průměru několik mikrometrů mohou obsahovat téměř 2 metry DNA svinutou vícekrát.

RNK

RNK je polynukleotid, který se skládá z kyseliny fosforečné a ribózy. RNK má čtyři rozdílné báze: adenin, guanin, cytosin a uracil.

Želvušky

Želvušky mohou přežít v extrémních podmínkách, mohou dokonce zůstat naživu ve vesmíru.

Bakterie (pokročilý stupeň)

Bakterie jsou jednobuněčné organismy bez jádra, které dosahují délky pouze několika mikrometrů.

Fosfátový iont (PO₄³⁻)

Vzniká, když molekula vody uvolňuje proton.

Měňavka velká

V sladké vodě žijící heterotrofní jednobuněčné organismy, jejichž tvar se neustále mění.

Mitóza

Mitóza je takový proces dělení, během něhož se počet chromozomů nemění.

Prenatální vývoj

Tato animace zobrazuje vývoj lidského embrya a plodu.

Struktura prokaryotických a eukaryotických buněk

Existují dva základní typy buněk: prokaryotické a eukaryotické buňky.

Úprava genomu

Úprava genomu je takový genetický zásah, který způsobí změnu genomu v živém organismu. Tato animace vám představí jeden z nejznámějších postupů úpravy...

Fibroín

Je to vláknitý protein vylučovaný housenkou Bource morušového.

Polymerace ethylenu

Polymerací ethylenu vzniká polyethylen, typ plastu.

Viry

Viry se skládají z bílkoviny a DNA nebo RNA, které přeprogramují infikované buňky k produkci více virů.

Added to your cart.