Cyklóna a anticyklóna

Cyklóny jsou velké plochy cirkulujícího vzduchu s mraky a srážky, které se vytvářejí v jeho středu.

Související doplňky

Znečišťování přírodních vod

Voda je jedním z nejdůležitějších přírodních zdrojů, který musíme ochraňovat ve zvýšené míře.

Desková tektonika

Desková tektonika představuje takovou teorii, která vysvětluje pohyb tektonických desek.

The Wallace line

Ázsia és Ausztrália állatvilága a Wallace-vonal mentén különül egy egymástól.

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Exogenní síly

Zemský povrch získal svou dnešní formu díky exogenním a endogenním silám. Exogenní síly formují...

Eolická krajinotvorná činnost na pobřežích a v stepích

Vítr, jako vnější síla, hraje důležitou roli při formování pobřeží a stepí.

Vrása (pokročilý)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Středozemní podnebí

Středozemní podnebí charakterizuje horké, suché léto a mírná zima.

Added to your cart.