Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Čtyřtaktní Ottův motor

Čtyřtaktní Ottův motor

Tato animace zobrazuje typ motoru, který se nejčastěji používá v automobilech.

Fyzika

Klíčová slova

Motor otto, motor, čtyřdobý, automobil, Hvězdicový motor, náprava, ventil, válec, píst, zapalovací svíčka, Spalování, jiskra, přívod, komprese, výbuch, power zdvih, práce, Kroky, zážehový motor, motor s vnitřním spalováním, benzín, karburátor, mechanická energie, spalin, znečištění životního prostředí, Znečištění ovzduší, Auto, automobilka, výroba automobilů, termodynamika, tepelný motor, tepelná energie, fyzika

Související doplňky

Scénky

Motor

 • blok motoru - Je nosným a spojovacím prvkem všech důležitých součástí motoru.
 • převodovka - Nastavuje převodový poměr mezi motorem a hnacím hřídelem. Pomocí tohoto zařízení lze měnit počet otáček kola během jedné otáčky klikového hřídele. V nízkém převodovém stupni je auto silnější, ale pomalejší. Ve vysokém převodovém stupni je vůz rychlejší, spotřebuje méně paliva, ale zrychluje se pomaleji.
 • vzduchový filtr - Vzduch, který obsahuje kyslík potřebný ke spalování, proudí do spalovacího prostoru motoru. Tato součást filtruje vzduch.
 • sací potrubí - Vzduch nezbytný pro spalování proudí do motoru přes tento otvor.
 • výfukové potrubí - Výfukové plyny se vypouštějí přes něj.
 • rozvodový řemen - Přenáší otáčení klikového hřídele na vačkový hřídel.
 • rozdělovač - Zajišťuje koordinované fungování zapalovacích svíček.

Fungování

 • sací kanál - Směs benzínu a vzduchu proudí do spalovacího prostoru - část válce nad pístem - přes tento otvor.
 • zapalovací svíčka - Zapaluje stlačenou směs benzínu a vzduchu. Zapálená směs tlačí píst zpět.
 • výfukový otvor - Výfukové plyny se vypouštějí přes něj.
 • sací ventil - Jeho otevírání a zavírání je koordinovano pohybem pístu. Otevře se v 1. taktu, když se píst pohybuje směrem dolů, tlak uvnitř válce klesne a směs benzínu a vzduchu proudí do válce.
 • výfukový ventil - Jeho otevírání a zavírání je koordinovano pohybem pístu. Otevře se v 4. taktu, když píst pohybující se směrem nahoru vypouští výfukové plyny.
 • píst - Jeho rytmický vertikální pohyb zajišťuje otáčení klikového hřídele. Pohyb směrem dolů je způsoben vznícením paliva. Pak setrvačnost otočeného klikového hřídele způsobuje pohyb směrem nahoru, dolů a pak znovu nahoru. Poté následuje další zapalování.
 • válec - Uvnitř této části dochází k vznícení paliva a pohybu pístu.
 • spojovací tyč
 • klikový hřídel - Vertikální pohyb pístu způsobuje otáčení klikového hřídele.

1. takt

2. takt

3. takt

4. takt

Vnitřní stavba

 • chladící systém - Během provozu motoru se chladicí voda ohřeje a pak uvolní teplo do okolního prostředí.
 • motor
 • převodovka - Nastavuje převodový poměr mezi motorem a hnacím hřídelem. Pomocí tohoto zařízení lze měnit počet otáček kola během jedné otáčky klikového hřídele. V nízkém převodovém stupni je auto silnější, ale pomalejší. Ve vysokém převodovém stupni je vůz rychlejší, spotřebuje méně paliva, ale zrychluje se pomaleji.
 • hnací hřídel - Rotační pohyb klikového hřídele motoru se přenáší na kola pomocí tohoto hřídele.
 • benzínová nádrž - Palivo používané v čtyřtaktním Ottově motoru je benzín. Důležitou vlastností benzínu je oktanové číslo. Benzín s vyšším oktanovým číslem má vyšší bod vzplanutí, díky čemuž je jeho komprese větší, což vede k vyšší účinnosti.
 • diferenciál - Při průjezdu zatáčkou má kolo blíže ke středu otáčení menší obvodovou rychlost a kolo dále od středu otáčení větší obvodovou rychlost. Tento jev je zajištěn tímto zařízením.
 • hnaný hřídel - Otáčení klikového hřídele se přenáší na hnaný hřídel prostřednictvím hnacího hřídele.
 • výfuk - Výfukové plyny se vypouštějí přes něj.

Válce

 • klikový hřídel - Je poháněn písty. Jeho rotace se přenáší přes hnací hřídel na hnaný hřídel resp. přes rozvodový řemen na vačkový hřídel, který řídí ventily.
 • vačkový hřídel - Jeho otáčení zajišťuje rytmickou činnost ventilů. Rotaci ovládá klikový hřídel přes rozvodový řemen.
 • píst - Jeho rytmický vertikální pohyb se přeměňuje na otáčivý pohyb klikového hřídele.
 • ventily - Koordinují přísun směsi benzínu a vzduchu a vypouštění výfukových plynů. Jejich činnost zajišťuje klikový hřídel prostřednictvím rozvodového řemenu.

Animace

Víme, že vozidla jsou poháněna motory. Rotační pohyb klikového hřídele motoru se přenáší na kola pomocí hnacího hřídele.
Převodovkou lze měnit počet otáček kola během jedné otáčky klikového hřídele. V nízkém převodovém stupni je auto silnější, ale pomalejší. Ve vysokém převodovém stupni je vůz rychlejší, spotřebuje méně paliva, zrychluje však pomaleji.

Nejběžnějším typem motoru používaného v automobilech je čtyřtaktní zážehovýmotor.

Jak funguje? Vertikální pohyb pístů se přeměňuje na otáčivý pohyb klikového hřídele. Klikový hřídel pohání hnací hřídel a prostřednictvím rozvodového řemenu vačkový hřídel.
Vačkový hřídel ovládá ventily. Jejich rytmické otevírání a zavírání zajišťuje koordinovaný přísun paliva a vypouštění výfukových plynů.

První takt je sání. Píst se pohybuje směrem dolů, čímž tlak ve válci klesá. Sací ventil se otevře, z karburátoru proudí do válce směs benzínu a vzduchu.

Druhý takt je komprese: sací a výfukový ventil je uzavřen. Díky setrvačnosti klikového hřídele a protizávaží se píst pohybuje směrem nahoru, stlačuje směs benzínu a vzduchu, čímž se její teplota zvyšuje.

Třetí takt je expanze: zapalovací svíčka zapálí stlačenou a horkou směs benzínu a vzduchu. Exploze tlačí píst dolů.

Čtvrtý takt je výfuk: píst se pohybuje směrem nahoru, výfukový ventil se otevře a vypustí výfukové plyny.

Můžeme pozorovat, že přímočarý pohyb pístu se přeměňuje na rotační pohyb klikového hřídele. Energii potřebnou pro pohyb pístu zajišťuje spalování benzínu.
Důležitou vlastnost benzínu vyjadřuje jeho oktanové číslo. Čím má benzín vyšší oktanové číslo, tím vyšší je jeho odolnost proti samozapálení při kompresi ve válci, díky čemuždosahuje motor vyšší účinnosti.

Vyprávění

Víme, že vozidla jsou poháněna motory. Rotační pohyb klikového hřídele motoru se přenáší na kola pomocí hnacího hřídele.
Převodovkou lze měnit počet otáček kola během jedné otáčky klikového hřídele. V nízkém převodovém stupni je auto silnější, ale pomalejší. Ve vysokém převodovém stupni je vůz rychlejší, spotřebuje méně paliva, zrychluje však pomaleji.

Nejběžnějším typem motoru používaného v automobilech je čtyřtaktní zážehovýmotor.

Jak funguje? Vertikální pohyb pístů se přeměňuje na otáčivý pohyb klikového hřídele. Klikový hřídel pohání hnací hřídel a prostřednictvím rozvodového řemenu vačkový hřídel.
Vačkový hřídel ovládá ventily. Jejich rytmické otevírání a zavírání zajišťuje koordinovaný přísun paliva a vypouštění výfukových plynů.

První takt je sání. Píst se pohybuje směrem dolů, čímž tlak ve válci klesá. Sací ventil se otevře, z karburátoru proudí do válce směs benzínu a vzduchu.

Druhý takt je komprese: sací a výfukový ventil je uzavřen. Díky setrvačnosti klikového hřídele a protizávaží se píst pohybuje směrem nahoru, stlačuje směs benzínu a vzduchu, čímž se její teplota zvyšuje.

Třetí takt je expanze: zapalovací svíčka zapálí stlačenou a horkou směs benzínu a vzduchu. Exploze tlačí píst dolů.

Čtvrtý takt je výfuk: píst se pohybuje směrem nahoru, výfukový ventil se otevře a vypustí výfukové plyny.

Můžeme pozorovat, že přímočarý pohyb pístu se přeměňuje na rotační pohyb klikového hřídele. Energii potřebnou pro pohyb pístu zajišťuje spalování benzínu.
Důležitou vlastnost benzínu vyjadřuje jeho oktanové číslo. Čím má benzín vyšší oktanové číslo, tím vyšší je jeho odolnost proti samozapálení při kompresi ve válci, díky čemuždosahuje motor vyšší účinnosti.

Související doplňky

Archimédův zákon s plyny

Je rozdíl mezi hmotností plastové láhve naplněné vzduchem a hmotností plastové láhve, ze které...

Teploměry

K měření teploty používáme různé teploměry.

Perpetuum mobile

Je to možné, aby stroj po prvním zapnutí fungoval donekonečna?

Jak zmáčknout plechovku

Jak můžeme plechovku zmáčknout bez manuální síly? Vše, co potřebujeme, je trochu vody a tepla.

Výbuch balónu naplněného vodíkem

V tomto experimentu zkoumáme vlastnosti plynného vodíku.

pVT-diagram ideálních plynů

Vztahy mezi tlakem, objemem a teplotou ideálních plynů je popsán zákonem plynů.

Svíčka

Lidstvo používá svíčky na svícení již od pravěku.

Odkud pochází zlato?

Zlato je vzácný kov. Často jej lze vytěžit pouze těžkou prací, při které hrozí nebezpečí. Ale...

Added to your cart.