Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Chrám svätého Jána (Ochrid, 13. storočie)

Chrám svätého Jána (Ochrid, 13. storočie)

Tento pravoslávny chrám, ktorý sa nachádza v malebnom prostredí, bol pomenovaný po apoštolovi Jánovi.

Výtvarné umění

Klíčová slova

Chrám, Chrám svatého Jana, ortodoxní, řeckokatolický, Byzantský, náboženství, Ohridské jezero, Macedónia, balkánský poloostrov, Balkán, budova, architektura, Středověk, středověký, náboženské centrum, 13. století, příčná loď, apsida, kříž, řecký kříž, křesťanství, náboženské budovy, Svatý Jan, apoštol, dějiny umění, arménština, historie

Související doplňky

Chrám Vasila Blaženého v Moskvě (16. století)

Chrám Vasila Blaženého v Moskvě byl postaven za vlády ruského cara Ivana Hrozného.

Katedrála svatého Alexandra Něvského (Sofia, 20. století)

Pravoslavný chrám postavený v novobyzantském stylu je jeden ze symbolů bulharského hlavního města.

Hagia Sofia

Chrám Svaté Moudrosti byl nejprve náboženským centrem Byzantské říše a později Osmanské říše. Dnes funguje jako muzeum.

Katolická pohřební kaple (Feldebrő, Maďarsko)

Jedna z nejvýznamnějších historických staveb budov v Maďarsku, farní kostel byl postaven v 11. století.

Benediktinské opatství v obci Ják (Maďarsko)

Románský kostel benediktinského opatství postavili v 13. století v centru obce.

Cella Septihcora (Pécs, Maďarsko, 4. století)

Budovy raně křesťanského hřbitova archeologicky jsou zajímavé ložiska.

Cella trichora (Pécs, Maďarsko)

Rano křesťanský hřbitov ve městě Pécs (Maďarsko) je významnou archeologickou lokalitou.

Gotická katedrála (Clermont-Ferrand 15. století)

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie s opěrnými pilíři a rozetami je jedním z klenotů francouzské gotické architektury.

Opatství svatého Havla (11. století)

Mnoho století patřilo mezi přední evropské benediktinské opatství.

Hierarchie středověké křesťanské církve (11. století)

Tato animace nám představí hierarchickou strukturu středověké západní křesťanské církve.

Klášter Melk (Rakousko)

Benediktinské opatství v Melku s 900 letou historií se nachází na břehu Dunaje.

Náměstí Dóm (Segedín, Maďarsko)

Náměstí Dóm obsahuje téměř všechny významné památky mezi nimiž svojí jedinečností vyniká votivní kostel a pod arkádami najdeme Národní galerii portrétů.

Pantheon (Řím, 2. století)

„Chrám všech bohů“ byl postaven za vlády římského císaře Hadriána.

Pantheon (Paříž, 18. století)

Největší a nejdůležitější klasicistní budova byla dokončena v roce 1790, kde jsou pohřbeny mnohé významné osobnosti Francie.

Vikinský dřevěný kostel (Borgund, 13. století)

Dřevěný kostel v Norsku se zachoval v původní středověké podobě.

Slované

Dnešních Slovanů lze rozdělit do tří hlavních skupin. Většina z nich žije v 14 evropských zemích.

Added to your cart.