Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Chichén Itzá (12. století)

Chichén Itzá (12. století)

Legendární hlavní město říše Mayů a Toltéků se nacházelo na území dnešního Mexika.

Dějepis

Klíčová slova

Chichén Itzá, Maya lidé, Toltec, Mexiko, Poloostrov Yucatán, Střední Amerika, Světové Dědictví, architektura, Nekropole, Španělští dobyvatelé, pyramida, rodák, Středověk, dobytí, Amerika, historie, hlavní město, občanská válka

Související doplňky

Otázky

 • Na území které dnešní země se nacházelo Chichén Itzá?
 • Městem které kultury bylo Chichén Itzá?
 • Co vyjadřuje výraz „cenote“?
 • Pravděpodobně kdy založili Mayové Chichén Itzá?
 • Která civilizace založila Chichén Itzá?
 • Který evropský národ dobyl Chichén Itzá v roce 1531?
 • Kdy dobyli Španělé Chichén Itzá?
 • Jak se jmenoval španělský dobyvatel, který dobyl Chichén Itzá?
 • Jaká stavba se nenacházela v Chichén Itzá?
 • Na koho počest byl postaven největší pyramidový chrám v Chichén Itzá?
 • Na kterém poloostrově se nacházelo město Chichén Itzá?
 • Jakou výšku měla Kukulkánova pyramida (bez svatyně, která se nacházela na jejím vrchu)?
 • Z kolika schodů sestávaly schodiště na jednotlivých stranách Kukulkánova pyramidy?
 • Přes co museli dostat míč během maysko-toltécké míčové hry?
 • Jak dlouhá byla centrální aréna hřiště pro míčové hry v Chichén Itzá?
 • Jakou měla podle archeologů funkci kupole „Šneku“?
 • Pravděpodobně koho socha stála u vchodu Chrámu válečníků?
 • Jaký průměr měla Svatá cenote?
 • Jaká hornina tvoří poloostrov Yucatán?
 • Jaké oběti přinášely bohu deště při Svaté cenote během období sucha?
 • Jak nazvali Španělé Kukulkánovu pyramidu?
 • Co představovalo Tzompantli?
 • Podle čeho byl pojmenován „Šnek“?
 • Co nebylo součástí Chichén Itzá?
 • Kde byl umístěn Jaguárův trůn?
 • Jakou délku měli boční hrany Kukulkánovy pyramidy?
 • Jaké zvíře se objevuje na reliéfech, které zdobí stavby Chichén Itzá?
 • Čím je speciální póza soch Chacmool?
 • Z čeho byl vyroben míč středoamerické míčové hry?
 • Při výzkumu které stavby našli archeologové Jaguárův trůn?
 • Jakým směrem se dívá zvíře Jaguarského trůnu?
 • Jakou měl původní barvu Jaguárův trůn?
 • Z čeho byly oči zvířete na Jaguárovém trůnu?
 • Jaké zvíře ztvárňuje trůn, který našli v Kukulkánově pyramidě?

Scénky

Chichén Itzá

 • Svatá cenote - Svérázný závrt. Během období sucha zde obětovali lidi.
 • Tzompantli - Stojan na lebky. Zde byly vystaveny lebky sakrálních obětí.
 • Venušina platforma
 • „Zámek“ - Jeho název pochází od španělských dobyvatelů (El Castillo), tento pyramidový chrám byl zasvěcen opeřenému hadovi (Kukulkán).
 • Chrám válečníků - Stupňovitý pyramidový chrám, na vrchu kterého stojí svatyně rozdělena na dvě cely.
 • tržiště
 • kolonáda
 • Xtoloc cenote
 • obydlí
 • pole
 • velké hřiště - Místo, kde se konaly rituální středoamerické míčové hry.
 • Platforma orlů a jaguárů
 • Chrám veleknězů - Nazýval se také jako „Osario“. Stupňovitý pyramidový chrám podobný Kukulkánově pyramidě, ale byl menší. Svůj název dostal od jednoho z jeho objevitelů, Edwarda H. Thompsona.
 • „Šnek“ - El Caracol. Tato stavba dostala svůj název podle točitých kamenných schodů v jejím nitru. Je výjimečná tím, že nedodržuje mayský architektonický vzor, jelikož její půdorys nemá tvar obdélníku. Mohla sloužit jako hvězdárna.
 • „Klášter pro jeptišky“ - Svůj název dostal od Španělů (Las Monjas). Ve skutečnosti to byla vládní budova a palác. Je jedním z nejzachovalejších objektů v Chichén Itzá.

Město Chichén Itzá, které se nachází ve Střední Americe, na území dnešního Mexika, založili Mayové v 5. století.
Toto osídlení na vápencovém poloostrově Yucatán v 10. století obsadili Toltékové. Tyto dvě civilizace vytvořili vojenský pakt a Chichén Itzá se stalo hlavním městem maysko-toltécké říše.

V 13. století vypukla občanská válka, během níž mnohé budovy tohoto města zničil požár. Chichén Itzá ztratilo svou ústřední funkci a začalo upadat.
V roce 1531 dorazili španělští dobyvatelé pod vedením Francisca de Montejo. Obsadili město a původní mayští obyvatelé se stáhly do vnitrozemí. Toto město znovu objevili evropští cestovatelé v 19. století. Brzy byl zahájen archeologický výzkum.
I dnes ještě existují neodkryté části v Chichén Itzá.

Toto neobyčejné město stojící v ruinách se v roce 1988 dostalo na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO.
V roce 2007 - na základě výsledků mezinárodního hlasování - prohlásili „sedm nových divů světa“. Na tomto seznamu se objevilo i Chichén Itzá.
Chichén Itzá je jednou z nejoblíbenějších pamětihodností dnešního Mexika a ročně ho navštíví přibližně 1,2 milionů turistů.

Svatá cenote

 • cca. 60 m
 • cca. 27 m
 • závrt - Propadlé jeskyně, které vznikly z krasových hornin. Mají tvar téměř pravidelného kruhu. Jsou důležitým zdrojem sladké vody.
 • oběti - Tímto způsobem se snažili udobřit si boha deště během období sucha.

Vápencový poloostrov Yucatán nemá řeky. Má však mnoho přírodních, kruhových závrtů, které se tvoří propadnutím povrchové vrstvy. Z těchto „studní“, které se nazývaly „cenote“, získávali obyvatelé poloostrova pitnou vodu.

Svatá cenote byla asi nejdůležitější studnou v Chichén Itzá. Během období sucha zde obyvatelé pravděpodobně přinášely oběti pro boha deště. Kostry, které archeologové našli na dně cenote, svědčí o tom, že během těchto rituálů obětovali i lidi.

Velké hřiště

 • Jaguárův chrám
 • stěna
 • lavice
 • kamenný kruh - Byly umístěny vertikálně na stěnách podél středové čáry, obvykle ve výši 6 m.
 • zápasište - Díky svému tvaru a stavebnímu materiálu má výjimečnou akustiku. V Chichén Itzá se nachází největší stavba tohoto charakteru ve Střední Americe.
 • 30 m
 • cca. 95 m
 • 8 m

Chichén Itzá má největší hřiště pro míčové hry v Střední Americe. Hřiště je 168 m dlouhé a 70 m široké, ohraničují ho dva 90 m vysoké zdi.
Na každé stěně byly umístěny podél středové čáry kamenné kroužky, obvykle ve výši 6 m. Hráči museli dostat míč vyrobený z plné gumy přes tyto kroužky, a to bez použití končetin.

Tato míčová hra obsahovala i rituální prvky. Hřiště se považovalo za přechod mezi světem lidí a druhým světem.
Podle nástěnných reliéfů členy poraženého týmu obětovali. Poprava kapitána poraženého týmu byla pravděpodobně úkolem kapitána vítězného týmu.

Tzompantli

 • platforma
 • reliéfy - Zdobily stěny stojanu na lebky. Najdeme na nich lebky, orli pochutnávající si na srdcích obětí a kosterních bojovníků.

Tzompantli je konstrukcí typickou pro aztéckou, mayskou a toltéckou civilizaci.
Byl to vlastně stojan na lebky.
Na lebkách nepřátelů poražených ve válce, respektive rituálně obětovaných osob se vyrazily díry a následně se natáhli na svislé (nebo vodorovné) tyče. Tyto tyče se umístili na stojan a lebky byly vystaveny na veřejnosti.

„Zámek“

 • svatyně - Na vrchu pyramidy se nachází 6 m vysoký chrám, při kterém přinášeli lidské oběti.
 • 91 schodů - Najdeme je na každé straně pyramidy, mají 45 stupňový úhel stoupání.
 • 9 teras - Mají čtvercový tvar, každá z nich je přibližně 2,5 m vysoká.
 • 6 m
 • 30 m
 • 55 m

Nejvýznamnější stavbou Chichén Itzá byl stupňovitý pyramidový chrám, který španělští dobyvatelé nazvali „Zámkem“ (El Castillo). Chrám byl zasvěcen mayskému opeřenému hadovi, bohu Kukulkánovi.
Podle výzkumů tato pyramida byla postavena na jedné starší, menší pyramidě. 55 metrové hrany podstavy této stavby jsou orientovány k jednotlivým světovým stranám. Tato 30 m vysoká pyramida má 9 stupňů. Na její vrch vedou 4 schodiště, z nichž každé má 45 stupňový úhel stoupání a sestává z 91 schodů. Na nejsvrchnější terase stojí jedna 6 m vysoká svatyně.

Během archeologických výzkumů v jedné vnitřní komoře starší stavby, která sloužila jako základ pro Kukulkánovu pyramidu, archeologové objevili jednu sochu Chacmool a jednu sochu jaguára. První sloužila jako obětní oltář, zatímco druhá měla pravděpodobně funkci trůnu.

Chrám válečníků

 • schodovitá pyramida
 • svatyně
 • Chacmool - Typická předkolumbovská středoamerická socha. Obvykle ji ztotožňují s bohem deště. Byla na ní vytvořena rovná plocha, na kterou se umísťovaly obětní dary.
 • kolonáda

Centrální prvek stavebního komplexu byl pojmenován po těch sloupech, na kterých se nacházejí reliéfy zobrazující válečníky. Zajímavostí je, že na sloupech společenské síně každý bojovník představuje jinou osobu.
Na vrchu stupňovité pyramidy, oproti schodišti stála socha Chacmool. Za ní byl vchod do svatyně.

Chrám veleknězů

 • svatyně
 • schodovitá pyramida
 • schodiště

Stupňovitý pyramidový chrám, který se nazýval i jako Osario, je zmenšeninou „Zámku“. Na jeho vrchu se nachází svatyně, v níž je schodiště vedoucí do hloubky 12 metrů, kde je umístěna komora.
Archeologové v komoře objevili pohřební artefakty a lidské kosti. Z tohoto důvodu archeolog Edward H. Thompson, který zde uskutečnil svůj výzkum koncem 19. století, původně pojmenoval chrám jako „Hrobka veleknězů“.
Současní archeologové nesouhlasí s jeho názorem, podle nich tato stavba nesloužila jako hrobová komora.

„Šnek“

 • observatoř (?) - Podle jedné oblíbené teorie jeho dveře a okna byly uspořádány tak, aby umožňovaly sledování různých astronomických jevů.
 • čtvercová platforma

Tato stavba s kupolí, která spočívá na velké, čtvercové platformě, dostala svůj název (El Caracol) podle točitých schodů v jejím nitru.
Je výjimečná tím, že nedodržuje mayský architektonický vzor, jelikož její půdorys nemá tvar obdélníku, ale kruhu.
Podle některých domněnek sloužila jako hvězdárna, protože její dveře a okna byly uspořádány podle jistých astronomických jevů (např. přechod Venuše).

„Klášter pro jeptišky“

Stavba, kterou španělští dobyvatelé nazvali „Klášterem pro jeptišky“, je dnes jedním z nejzachovalejších objektů v Chichén Itzá.
Považuje se za perlu toltécké architektury. Na rozdíl od svého názvu tato stavba byla pravděpodobně vládní budovou a palácem.

Chacmool

Sochy Chacmool jsou charakteristickými díly předkolumbovské Střední Ameriky. Ztvárňují postavu ležící na zádech, která se podpírá o své lokty. Hlavu má vytočenou o 90 stupňů a dívá se na bok.
Tento název nemá indiánský původ, ale pochází od jednoho badatele Chichén Itzá, Augusta Le Plongeon.

Tyto sochy pravděpodobně souvisejí s rituálem lidských obětí. Tato teorie je podložena i tím, že sochy mají v oblasti žaludku vytvořen plochý disk nebo misku, do kterých se umísťovaly obětní dary. Chacmool byly zprostředkovateli mezi světem lidí a bohů.

Sochu Chacmool, kterou můžete vidět v animaci, objevili v komoře starší pyramidy nacházející se ve Kukulkánově pyramidě, blízko trůnu v podobě jaguára.

Jaguárův trůn

Mexičtí archeologové, kteří dělali výzkum v Chichén Itzá v letech 1920 a 1930, objevili v Kukulkánově pyramidě skrytou komoru.
Uprostřed objevené místnosti našli sochu Chacmool a v menší přilehlé komoře trůn zobrazující jaguára.
Jaguár, který má hlavu vytočenou nalevo o 90 stupňů, měl původně rudou barvu. Oči měl vytvořené z jadeitu a jeho tělo bylo zdobeno těmito polodrahokamy.

Animace

Vyprávění

Město Chichén Itzá se nacházelo na poloostrově Yucatán, na území dnešního Mexika. Založili ho Mayové.
Ti později uzavřeli spojenectví s Toltéky, kteří dobyli toto město. Tyto dvě civilizace povýšili Chichén Itzá na hlavní město říše a vytvořili v něm výjimečnou směs kultury a umění.

V centrální části byly postaveny nejdůležitější chrámy, z nichž vyniká stupňovitý pyramidový chrám zasvěcený Kukulkánovi.

Nedaleko od stavby nazvané „Zámkem“ se nacházelo největší hřiště pro míčové hry v Střední Americe. Rituální sportovní událost obvykle končila obětováním lidí, které bylo charakteristickou součástí této kultury.

Na druhé straně otevřeného prostoru s platformami stál „Chrám válečníků“, který byl známý svými sloupovými řezbami.

Trochu dále od společenských prostorů tvořených kolonádami se nacházel „Chrám veleknězů“, který byl zmenšeninou Kukulkánovy pyramidy.

Nedaleko něj stál „Šnek“, který pravděpodobně sloužil i jako observatoř.

Město obklopovaly pole. Pitná voda potřebná na jejich zavlažování a také pro lidi a zvířata se získávala z výjimečných přírodních útvarů, tzv. cenote.
Většina obytných domů se nacházela na okraji města.

Po příchodu španělských dobyvatelů obyvatelé opustili město a to začalo ztrácet svou důležitost.
Cestovatelé a badatelé ho však znovu objevili v 19. a 20. století.
Dnes je na seznamu Světového dědictví UNESCO a také je zahrnuto do sedmi nových divů světa.

Související doplňky

Aztécký bojovníci (15. století)

Aztécké primitivní zbraně byly nedostatečné v boji proti španělským dobyvatelem.

Aztécký panovník (15. století)

Panovník stál v čele despotické Aztécké říše.

Tenochtitlán (15. století)

Velkolepé hlavní město vyspělé Aztécké říše udivilo i španělských dobyvatelů.

Formy vlády a úřední jazyky států

Animace prezentuje formy vlád a úřední jazyky států.

Incký bojovník (15. století)

Incké primitivní zbraně byly nedostatečné v boji proti španělským dobyvatelem.

Machu Picchu (15. století)

Starobylé město Inků, které se nachází v dnešním Peru, je na seznamu světového kulturního dědictví.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Národní symboly a památky

Pomocí animace poznáme národní symboly a památky po celém světě.

Santa María (15. století)

Santa María byla malá karaka. Sloužila jako velící a zásobovací loď pro Kolumbovy expedici.

Teotihuacán (4. století)

Před Kolumbovým příchodem to bylo největší a nejlidnatější město v Americe, které je majestátní i v podobě ruin.

The countries of the Americas

Learning about the geographic location, capitals and flags of American countries through exercises in three levels of difficulty.

Zakázané město (Peking, 17. století)

Zakázané město je jednou z nejimpozantnějších a nejzáhadnějších památek z císařského období Číny.

Conquistadoři (16. století)

Španělští dobyvatelé své drtivé úspěchy mohli děkovat svým pancéřovým brněním a zbraním.

Džoserova pyramida (Sakkára, 27. století př. Kr.)

Tato stupňovitá pyramida postavena v 27. století pr. Kr. byla první pyramida v starověkém Egyptě.

Zeměpisné objevy (15-17. století)

Legendární zeměpisné objevy na počátku novověku překreslili mapy, jejich účinky jsou velmi rozmanité.

Zikkurat (Ur, 3. tisíciletí pr. Kr.)

Zikkurat je název chrámové věži stavěného v celé starověké Mezopotámii.

Krasová oblast (základní)

V krasových oblastech se vytvářejí krasové formy mezi které patří doliny, krápníky.

Added to your cart.