Chameleon jemenský

Chameleon je plaz, který má schopnost měnit barvu.

Související doplňky

Krásnoočko zelené (Euglena viridis)

Jednobuněčný organismus schopný autotrofní a heterotrofní fotosyntézy žijící ve sladkých...

Sladkovodní ryby

Četné množství sladkovodních ryb je velmi populárních jako jídlo.

Žížala obecná

Žížala obecná je živočich žijící v půdě, na příkladu kterého vás seznámíme s anatomií...

Plameňák růžový

Toto video je o plameňáku růžovém se zahnutým zobákem, který je brodivec. U nás je vzácným hostem.

Zmije obecná

Druh jedovatého hada žijícího i na našem území. Jeho kousnutí je nebezpečné jen zřídka.

Evoluce mozku obratlovců

Během evoluce obratlovců se relativní vývoj jednotlivých částí mozku měnil.

Jepice dlouhochvostá

Larvy tohoto druhu jepice stráví první tři roky svého života ve vodě, jejich dospělý...

Krajta tygrovitá

V živočišné říši existují i takové druhy, kterým stačí přijmout potravu jednou za měsíc, resp....

Added to your cart.