Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Černá smrt (Evropa, 1347-1353)

Černá smrt (Evropa, 1347-1353)

Mor, který byl rozširován pomocí bakterie, je jedna z nejsmrtelnějších infekčních nemocí v dějinách lidstva.

Dějepis

Klíčová slova

mor, krysa, bakterie, blecha, nemoc, epidemie, horečka, zničení, infekce, bolest hlavy, kašlat, inkubace, krvácející, 14. století, Evropa, infekční řetězec, morový lékař, _javasolt, historie, Evropský, lymfatických uzlin, plíce, příznak, doktor, smrt, populace, Středověk

Související doplňky

Otázky

 • Ve kterém století ničila nejhorší morová epidemie v dějinách lidstva?
 • Pravděpodobně odkud pocházela tato morová epidemie?
 • Z kterého poloostrova se mor rozšířil do Evropy?
 • Která část Evropy byla zasažena morem jako první?
 • Jak se lidé ve středověku chránili před morem?
 • Co lidé ve středověku nepoužívali na ochranu před morem?
 • Co je patogenem moru?
 • Co bylo přenašečem nákazy?
 • Co nebylo součástí infekčního řetězce?
 • Co nebylo součástí typického oblečení morových doktorů?
 • Jaká byla přezdívka morových doktorů?
 • Moroví doktoři byli většinou najímáni...
 • Co se nenacházelo „v zobáku“ morových doktorů?
 • Jak se moroví doktoři snažili zvýšit odolnost svého oděvu vůči infekci?
 • Která bakterie způsobuje mor?
 • Kdo objevil patogen moru?
 • Ve kterém století objevili patogen moru?
 • Co nepatří k hlavním typům moru?
 • Kolik procent obyvatel Evropy přišlo o život v letech, kdy ničila černá smrt?
 • Ve které části Evropy měla černá smrt mírnější průběh?
 • V případě kterého typu moru je úmrtnost nejvyšší?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nBakterie způsobující mor má po barvení podle Grama fialovou barvu.
 • Pravděpodobně přes kterou obchodní trasu se dostal patogen černé smrti do Evropy?
 • Jaký tvar má bakterie Yersinia pestis?

Scénky

Rozšíření

 • Vídeň
 • Bruggy
 • Budín
 • Bergen
 • Bordeaux
 • Feodosija
 • Florence
 • Gdaňsk
 • Janov
 • Kyjev
 • Klaipéda
 • Kolín
 • Konstantinopol
 • Londýn
 • Lyon
 • Malmö
 • Marseilles
 • Messina
 • Moskva
 • Neapol
 • Paříž
 • Praha
 • Řím
 • Sevilla
 • Tunis
 • Valencie
 • Benátky
 • Varšava

Mor byl v lidských dějinách jednou z nejhorších epidemií. Největší ničení se připisuje černé smrti, která se šířila v Evropě od roku 1347 do roku 1353.

Tato epidemie pravděpodobně pocházela z Číny a na Krymský poloostrov se dostala přes Hedvábnou stezku. Odtud to měla již velmi blízko do oblasti Středozemního moře. Díky prosperujícímu obchodu se nákaza rychle rozšířila po celém kontinentu prostřednictvím blech parazitujících na krysách, které byly na italských obchodních lodích.

Šířila se z jihu směrem do západní, střední, severní a východní Evropy. Černá smrt způsobila obrovské ničení. Podle odhadů cca. 30-60% obyvatel Evropy přišlo o život kvůli této nákaze.

Šokující je fakt, že světová populace - po předešlém téměř soustavném růstu - v 14. století poklesla téměř o 100 milionů obyvatel, a to především kvůli moru.

Úmrtnost

 • Vídeň
 • Bruggy
 • Budín
 • Bergen
 • Bordeaux
 • Feodosija
 • Florence
 • Gdaňsk
 • Janov
 • Kyjev
 • Klaipéda
 • Kolín
 • Konstantinopol
 • Londýn
 • Lyon
 • Malmö
 • Marseilles
 • Messina
 • Moskva
 • Neapol
 • Paříž
 • Praha
 • Řím
 • Sevilla
 • Tunis
 • Valencie
 • Benátky
 • Varšava

Prvky řetězce

Mor je nakažlivou nemocí, kterou způsobuje bakterie Yersinia pestis.
Patogen této nemoci objevil v roce 1894 bakteriolog Pasteurova institutu v Paříži, Alexandre Yersin.
Patogen nemoci, který se zpočátku nazýval jako Pasteurella pestis, se pravděpodobně vyvinul z bakterie Yersinia pseudotuberculosis ve východní Africe a odtud se rozšířil do celého světa. Yersinia pestis je gramnegativní, tyčinkovitá bakterie.
Infekční řetězec (bakterie - krysa - blecha - člověk), který způsobila bakterie Yersinia pestis, jako první popsal další výzkumný pracovník Pasteurova institutu, Paul-Louis Simond, a to několik let po objevení patogenu.

Přenašečem bakterie zapříčiňující infekci je blecha. Blecha nasaje krev infikované krysy a ta se jí pak dostane do střevní soustavy. Zde bakterie vylučují enzym koaguláza, který vytvoří v hltanu blechy vrstvu sestávající ze slepených buněk. Hlad způsobený zablokovaným hltanem zvyšuje počet kousnutí, a tak se bakterie dostávají do krevního oběhu hostitelského organismu (člověka).

Infekční řetězec

 • sylvatický cyklus - „Lesní“ cyklus. Souvisí se zvířaty žijícími ve volné přírodě.
 • blecha
 • hlodavec
 • urbánní cyklus - „Městský” cyklus. Souvisí se zvířaty žijícími v blízkosti lidí, v jejich osídleních.
 • člověk (dýmějový mor)
 • člověk (sekundární plicní mor) - Vyvíjí se z dýmějového moru. Mezi lidmi se šíří ve formě kapénkové infekce.
 • člověk (primární plicní mor)

Symptomy

Dýmějový mor

Nejčastější forma moru, kterou ve středověké Evropě nazývali „černou smrtí“. Tento název dostala kvůli zánětu lymfatické soustavy, který se projeví boulemi („dýmějemi“) v oblasti mízních uzlin. Uvnitř dýmějů se hromadí modročerný hnis, který nakonec vyteče. Tato infekce je doprovázena vysokou teplotou a velkými bolestmi. Obvykle tuto infekci způsobuje kousnutí blech infikovaných krys.

Plicní mor

Vzácný typ moru, který se šíří z člověka na člověka kapénkovou infekcí. Bakterie, které se dostanou do organismu, mohou infikovat i nervový systém. Plicní mor způsobuje plicní edém a kolaps dýchací soustavy. K smrti nakonec dochází kvůli udušení. Úmrtnost na plicní mor je velmi vysoká (cca. 95%).

Septický mor

Tuto infekci způsobuje velké množství morové bakterie, která se dostává do krevního oběhu. Septický mor může vzniknout přímo nebo jako komplikace dalších dvou druhů moru. Způsobuje podkožní krvácení a krvácení ve vnitřních orgánech. Úmrtnost v případě této infekce spojené s vysokou teplotou je velmi vysoká, blíží se k 100%.

Morový doktor

 • klobouk se širokou stříškou
 • kukla
 • česnek - Moroví doktoři ho často žvýkali, aby předešli nákaze.
 • tyč - Morový doktor používal tyč, klacek, aby se vyhnul přímému kontaktu s nemocnými.
 • maska - Zobák strašidelné kožené masky vyplňovali speciální směsí z lupenů květů, léčivých bylinek a koření.
 • pomander - Pouzdro visící na řetízku, ve kterém byla obvykle voňavá kulička vyrobena z bylinek.
 • rukavice
 • plášť - Svá těla pokrývaly snadno smývatelným oděvem namočeným do olejů.
 • kozačky

Oblečení pro morového doktora navrhl začátkem 17. století lékař francouzského krále Ludvíka XIII., Charles Delorme. Kvůli své masce měl morový doktor přezdívku „doktor zobák“. Moroví doktoři byli většinou najímáni nakaženými městy.

Lidé se snažili ochránit před morem izolací nebo prostě opustily oblast postiženou morem. Nakažených lidí zavírali do karantény, někteří se však pokusili starat se o pacienty. Moroví doktoři se snažili svá těla hermeticky izolovat od okolního světa, což je pravděpodobně ochránilo před nákazou.

Doktor nosil klobouk s širokou stříškou a kuklu. Tvář měl zakrytou maskou ve tvaru zobáku, která měla skleněný průzor. Tělo si chránil snadno smývatelnými šaty namočenými do různých olejů. Na rukou nosil rukavice.

Tento oděv byl nezbytný z toho důvodu, že v té době věřili, že tato nemoc se šíří vzduchem prostřednictvím zápachu. Kvůli tomu zobák strašidelné kožené masky vyplňovali speciální směsí z lupenů květů, léčivých bylinek a koření. Lidé také věřili, že vůně mají ochrannou a magickou moc.

Samozřejmě, ani doktoři nevěděli vyléčit pacienty, ale alespoň zmírňovaly jejich utrpení. Díky jejich radám a opatřením souvisejícím s hygienou se zpomalilo šíření této nákazy. Jejich úkolem bylo také zjišťování počtu mrtvých.

Animace

 • sylvatický cyklus - „Lesní“ cyklus. Souvisí se zvířaty žijícími ve volné přírodě.
 • blecha
 • hlodavec
 • urbánní cyklus - „Městský” cyklus. Souvisí se zvířaty žijícími v blízkosti lidí, v jejich osídleních.
 • člověk (dýmějový mor)
 • člověk (sekundární plicní mor) - Vyvíjí se z dýmějového moru. Mezi lidmi se šíří ve formě kapénkové infekce.
 • člověk (primární plicní mor)
 • klobouk se širokou stříškou
 • kukla
 • česnek - Moroví doktoři ho často žvýkali, aby předešli nákaze.
 • tyč - Morový doktor používal tyč, klacek, aby se vyhnul přímému kontaktu s nemocnými.
 • maska - Zobák strašidelné kožené masky vyplňovali speciální směsí z lupenů květů, léčivých bylinek a koření.
 • pomander - Pouzdro visící na řetízku, ve kterém byla obvykle voňavá kulička vyrobena z bylinek.
 • rukavice
 • plášť - Svá těla pokrývaly snadno smývatelným oděvem namočeným do olejů.
 • kozačky
 • Vídeň
 • Bruggy
 • Budín
 • Bergen
 • Bordeaux
 • Feodosija
 • Florence
 • Gdaňsk
 • Janov
 • Kyjev
 • Klaipéda
 • Kolín
 • Konstantinopol
 • Londýn
 • Lyon
 • Malmö
 • Marseilles
 • Messina
 • Moskva
 • Neapol
 • Paříž
 • Praha
 • Řím
 • Sevilla
 • Tunis
 • Valencie
 • Benátky
 • Varšava

Vyprávění

Mor byl v lidských dějinách jednou z nejhorších epidemií.
Tato epidemie, která se šířila v Evropě od roku 1347 do roku 1353, se pravděpodobně dostala na Krymský poloostrov přes Hedvábnou stezku. Odtud ji italští mořeplavci přenesli do oblasti Středozemního moře. Díky prosperujícímu obchodu se nákaza rychle rozšířila po celém kontinentu.
Pouze polské území překonalo toto hrozné období v relativním klidu.

Černá smrt způsobila obrovské ničení. Podle odhadů cca. 30-60% obyvatel Evropy přišlo o život kvůli této nákaze.
Populace Evropy dosáhla znovu úroveň před objevením se nákazy až po 150 letech.

Mor je nakažlivou nemocí, kterou způsobuje bakterie Yersinia pestis.
Tyčinkovitý patogen této nemoci objevil v roce 1894 bakteriolog Pasteurova institutu v Paříži, Alexandre Yersin.

Mor byl přenášen z přístavu k přístavu infikovanými krysami z obchodních lodí. Když blecha parazitující na kryse štípla infikované zvíře, bakterie se dostala do její střevní soustavy. Prostřednictvím dalších kousnutí se bakterie dostávala do organismu dalších a dalších hostitelů. Blecha se tak stala přenašečem nákazy.

Známe tři hlavní typy moru: dýmějový mor, plicní mor a septický mor.
V případě dýmějového moru se na kůži objevují modročerné boule lymfatických uzlin naplněné hnisem.

Lidé se snažili ochránit před morem izolací nebo prostě opustily oblast postiženou morem. Někteří se však pokusili starat se o pacienty.
Oblečení pro morového doktora navrhl začátkem 17. století lékař francouzského krále Ludvíka XIII., Charles Delorme.
Doktor nosil klobouk s širokou stříškou a kuklu. Tvář měl zakrytou maskou ve tvaru zobáku, která měla skleněný průzor. Tělo si chránil snadno smývatelnými šaty namočenými do různých olejů. Na rukou nosil rukavice.

Související doplňky

Část města ze středověku

Středověké městské domy byly postaveny z kamene nebo cihel a byly několik pater vysoké.

Bakterie (pokročilý stupeň)

Bakterie jsou jednobuněčné organismy bez jádra, které dosahují délky pouze několika mikrometrů.

Hradní vězení ve středověku

Rozmanité mučidla používali ve středověkých a raně-novověkých věznicích.

Obytný most ve středověku (London Bridge, 16. století)

Během tudorovské éry bylo postaveno kolem 200 budov na obytném mostě přes řeku Temže.

Obytná věž ve středověku

Donžon byly svérázné budovy ve středověku a byly postaveny nejen jako součástí hradu.

Středověké oblékání západní Evropy (14. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Středověké oblékání západní Evropy (5-10. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Struktura prokaryotických a eukaryotických buněk

Existují dva základní typy buněk: prokaryotické a eukaryotické buňky.

Viry

Viry se skládají z bílkoviny a DNA nebo RNA, které přeprogramují infikované buňky k produkci více virů.

Legendary medieval empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Added to your cart.