Část města ze středověku

Středověké městské domy byly postaveny z kamene nebo cihel a byly několik pater vysoké.

Související doplňky

Navigační nástroje minulosti

V průběhu staletí bylo vynalezeno několik výborných nástrojů na pomoc při navigaci na moři.

Kláštery

Klášterní hnutí byly jedním z nejvýznamnějších křesťanských náboženských rysů středověké Evropy.

Mongolský chán (13. století)

Vládcem obrovské Mongolské říše byl velký chán.

Indiánská vesnice (Severní Amerika)

Typické severoamerické indiánské vesnice jsou známé z populárních filmů a románů.

Vzestup katolické církve

Ve středověku měla katolická církev obrovskou moc - nejen nad náboženstvím, ale i nad politikou.

Cechy

Cechy disponovali značnou mocí ve středověkém hospodářství. Zjistěte více o těchto organizacích!

Machu Picchu (15. století)

Starobylé město Inků, které se nachází v dnešním Peru, je na seznamu světového kulturního...

Vznik feudalismu

Unikátní společenský a ekonomický systém nazvaný feudalismus vznikl během středověku v západní...

Added to your cart.