Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Bitva u Actia (31 před Kr.)

Bitva u Actia (31 před Kr.)

V bitvě u břehů Hellasu Octavianus sklidil rozhodující vítězství nad Antoniem.

Dějepis

Klíčová slova

bitva u Actia, Kleopatra VII., Antonius, Octavianus, Actium, Augustus, Quinquereme, 31 před Kr., Római Birodalom, Druhý triumvirát, námořní bitva, republika, Hellas, Egypt, Řím, námořní válka, Válečná loď, flotila, souboj, Vojenská historie, historie, starověk

Související doplňky

Quinquereme (3. století př. Kr.)

Je typickou válečnou lodí helénistického období s několika řadami vesel.

Římský voják (1. století př. Kr.)

Římské vojsko tvořili vysoce kvalifikovaní a dobře vybaveni žoldáci.

Starověký římský vojenský tábor

Neustále rozšiřující se Římská říše vybudovala na obsazených územích stálé vojenské tábory.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Oltář míru (Řím, 1. storočie př. Kr.)

ento obrovský oltář byl postaven prvním císařem a je jedním z nejvýznamnějších děl starověkého římského umění.

Provincie a města Římské říše

Tato animace vám představí dějiny Římské říše trvající několik století.

Starověká Egyptská plachetnice

Říční a námořní lodě starověkých Egypťanů byly jednosťažňové plachetnice vybavené vesly.

Bitva při Jutsku (1916)

Tato bitva mezi Německem a Spojeným královstvím byla největší námořní bitva první světové války.

Bitva u Lepanta (1571)

Flotila Svaté ligy v proslulé mořské bitvě porazila Osmanská flotilu.

Bitva u Midway (1942)

Jedna z největších bitev druhé světové války se ukázala být bodem obratu pacifické dějiště války.

Bitva u Salamíny (480 př.Kr.)

Taktika řeckého loďstva a rychlost těchto lodí zajistily vítězství Řekům.

Bitva u Trafalgaru (1805)

Během napoleonských válek anglické válečné loďstvo vedené admirálem Nelsonem porazilo španělsko-francouzskou válečnou flotilu.

Historická topografie (bitvy, univerzitní historie)

Vyznačte místa významných bitev v historii na slepé mapě.

Added to your cart.