Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Bitva na Katalaunských polích (451)

Bitva na Katalaunských polích (451)

Římské vojsko pod vedením Aetia zastavilo invazní vojsko hunského krále Attily.

Dějepis

Klíčová slova

Catalaunum, souboj, Římané, Hunové, Attila, Aetius, Római Birodalom, Západořímská říše, Hunská říše, 5. století, Barbaři, stěhování, starověk, Vizigóti, Alani, Ostrogóti, historie, Vojenská historie

Související doplňky

Scénky

Katalaunská pole

 • Hunové a jejich spojenci
 • Římané a jejich spojenci

Bitva na Katalaunských polích

Na jaře v roce 451 panovník Hunské říše a jeho spojenci připravovali válku proti Galii. Západořímská říše, mořená vlnami stěhování národů, vyslala vojsko pod vedením Aetia, aby zastavilo Attily. Římské vojsko mohlo počítat s podporou svých barbarských spojenců. V boji se nakonec setkali dvě vojska, která byla vzhledem k poměrům dané doby obrovská.
Neexistují žádné spolehlivé písemné a archeologické zdroje ohledně přesného místa boje. Katalaunská pole jsou pravděpodobně mylnou domněnkou. Ta se dostala do povědomí kvůli písemnostem pozdějších kronikářů, kteří neznali danou lokalitu. Zdroje ze stejného období uvádějí nížinu u obce Mauriacum. Legendární bitva se tedy pravděpodobně odehrála v blízkosti Troyes v dnešním Francii.

Římské vojsko

 • Vizigóti (Thorismund)
 • Řimané (Aetius)
 • Alani (Sangiban)
 • Vizigóti (Teodorich)

Hunské vojsko

 • Attilův tábor
 • Ostrogóti (Valamir)
 • Hunové (Attila)
 • Gepidové (Ardarich)

Attila, „Bič boží"

Attila, legendární král evropských Hunů, získal tuto přezdívku od pozdějších křesťanských kronikářů.
"Civilizovaná" západní Evropa v něm viděla typickou postavu východních divokých barbarů.
Podle nejpravděpodobnější teorie za velkým stěhováním národů, které začalo ve 4. století, stojí přelidnění nebo klimatická změna. Mnozí výzkumníci tvrdí, že tento domino efekt spustily Hunové. Tento dlouhotrvající proces, který zahrnoval mnoho národů, vedl k zániku Západořímské říše a vzniku barbarských království.

Průběh bitvy

 • Attilův tábor
 • Ostrogóti
 • Hunové
 • Gepidové
 • Vizigóti
 • Římané
 • Alani
 • Vizigóti

Vyprávění

Průběh bitvy

Pahorek při bojišti obsadili Římané, díky čemuž získali jednoznačnou převahu.

Attila spustil útok na Alani, kteří tvořili hlavní voj, čímž se vyhnul římským jednotkám stojícím na křídlech.

Alani utekli, ale Římané a Gótové zastavili vojsko Hunů. Římská jednotka umístěná na pahorkatině se také dala do útoku.

Kvůli hrozbě obklíčení se Attila stáhl zpět do svého tábora. Římané ho nepronásledovali, takže bojiště mohl opustit volně a uspořádaně.

Související doplňky

Římský voják (1. století př. Kr.)

Římské vojsko tvořili vysoce kvalifikovaní a dobře vybaveni žoldáci.

Provincie a města Římské říše

Tato animace vám představí dějiny Římské říše trvající několik století.

Germánský bojovník (4. století př. Kr.)

Obávaný germánští bojovníci dobyli Evropu ze severu směrem na jih, ohrozily i Římskou říši.

Barbarské oblečení (5. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Bojové taktiky starověké římské pěchoty

Připraveni legionáři Římské říše byli mistry válečné taktiky.

Starověký římský vojenský tábor

Neustále rozšiřující se Římská říše vybudovala na obsazených územích stálé vojenské tábory.

Bitva o Alesii (52 př.Kr.)

V roce 52 př. Kr. Julius Caesar obléhal galské město, které bránil Vercingetorix.

Bitva u Zamy (202 př.Kr.)

Během druhé punské války římská armáda vedená Sciponom porazila v Africe kartaginské vojsko pod velením Hannibala.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

Added to your cart.