Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Bioplynová elektrárna

Bioplynová elektrárna

Bioplyn může být vyroben z organického materiálu (hnůj, rostlinné odpady, organické odpady) pomocí bakterií. Bioplyn je směs methanu a oxidu uhličitého; hořící methan produkuje energii.

Zeměpis

Klíčová slova

Bioplynová elektrárna, bioplyn, elektrický proud, výroba energie, alternativních zdrojů energie, bioplynová čerpací stanice, generátor, turbína, elektrárna, metan, kvašení, palivo, Energie, Přátelský k životnímu prostředí, topení, Kompost, ochrana životního prostředí, zeměpis

Související doplňky

Metan (CH₄)

První člen homologické řady alkanů.

Automobily šetrné k životnímu prostředí

Kombinací benzínového a elektrického pohonu lze snížit emise.

Bakterie (pokročilý stupeň)

Bakterie jsou jednobuněčné organismy bez jádra, které dosahují délky pouze několika mikrometrů.

Edisonova žárovka

Americký elektrotechnik Edison vynalezl žárovku v roce 1879, která změnila náš každodenní život.

Fúzní reaktor

Jaderná fúze bude sloužit jako šetrný k životnímu prostředí a prakticky neomezený zdroj energie.

Gejzír

Gejzír je pramen charakterizován přerušovaným vypouštěním vody a páry.

Geotermální elektrárna

Geotermální elektrárny přeměňují energii horké, vysokotlaké vody nalezené v hlubších vrstvách Země na elektřinu.

Inženýrské sítě

Je to systém, který splňuje požadavky spotřebitelů jako jsou zásobování vodou, odstraňování odpadních vod, elektřina, teplo, plyn a telekomunikace.

Jaderná elektrárna

Jaderné elektrárny přeměňují energii uvolněnou během jaderného štěpení na elektrickou energii.

Jak funguje solární panel a solární kolektor?

Tato animace představuje, jak může být sluneční energie využita.

Jak to funguje? - Impulsní turbína

Pomocí této animace poznáme strukturu a fungování impulsní turbíny.

Laboratoř Nikoly Tesly (Shoreham, USA)

Tento inženýr a vynálezce, který se věnoval především elektrotechnice, byl bezpochyby nejgeniálnější postavou druhé průmyslové revoluce.

Přílivová elektrárna

Přílivové elektrárny využívají denní kolísání hladiny vody na výrobu elektrické energie.

Solární elektrárna

Solární elektrárny přeměňují sluneční energii na elektřinu.

Tepelná elektrárna (uhlovodíkové palivo)

Jedná se o technologický celek, který vyrábí elektrickou energii přeměnou z chemické energie vázané v palivu prostřednictvím tepelné energie.

Typy farem a vesnic

Struktura a hustota farem a vesnic závisí na geografické polohy regionu.

Transformátor

Transformátor je zařízení pro přeměnu napětí elektrického proudu.

Větrný mlýn

Větrný mlýn dokáže přeměňovat energii větra na kynetickou energii a je vhodný pro vykonávaní různých druhů prací.

Větrná elektrárna

Větrné elektrárny přeměňují kinetickou energii větra na elektrickou energii.

Vodní elektrárna (Hooverova přehrada, USA)

Obrovská přehrada, postavená na řece Colorado v USA byla pojmenována po bývalém americkém prezidentovi.

Znečištění životního prostředí

Znečišťováním životního prostředí se nazývají škodlivé vlivy lidské společnosti na životní prostředí.

Added to your cart.