Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Bílý fosfor (P₄)

Bílý fosfor (P₄)

Je alotropickou modifikací fosforu.

Chemie

Klíčová slova

bílý fosfor, allotropy, homonukleární molekula, Molekula, molekulární mřížka, jedovatý, rozpustný v tuku, Čtyřstěn, oxidu fosforečného, samovznícení, anorganické, molekulární vzorec, chemie

Související doplňky

Fosfor červený

Alotropická modifikace fosforu.

Fosfátový iont (PO₄³⁻)

Vzniká, když molekula vody uvolňuje proton.

Fosfor trichlorid (PCl₃)

Je to bezbarvá, na vlhkém vzduchu dýmající kapalina.

Kolobeh fosforu

Fosfor je důležitým prvkem živých organismů, který je na Zemi v neustálém cyklu.

Kyselina fosforová (H₃PO₄)

Je to potravinářská přísada, používá se i v domácnostech na odstraňování vodního kamene a rzi.

Oxid fosforečný (P₂O₅)

Vzniká jako bílý dým během spalování fosforu.

Added to your cart.