Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Bílý dům (Washington, 1800)

Bílý dům (Washington, 1800)

Jedna z nejznámějších budov na světě, oficiální sídlo a hlavní pracoviště prezidenta Spojených států amerických.

Výtvarné umění

Klíčová slova

Bílý dům, Neoklasicistní, James Hoban, Washington, John Adams, Roosevelt, Harry S. Truman, Edith Wilson, James Monroe, architektura, budova, prezident, Amerika, Americký, politika, politik, USA, Spojené státy americké, pískovec, symbol

Související doplňky

Otázky

 • Ve které zemi se nachází Bílý dům?
 • Ve kterém městě se nachází Bílý dům?
 • Kdo žije a pracuje v Bílém domě?
 • Ve kterém roce byl položen základní kámen Bílého domu?
 • Kdo byl prvním prezidentem, který žil v Bílém domě?
 • Podle čeho byla pojmenována budova Bílého domu?
 • Jak se Bílý dům nikdy nenazýval?
 • Co není součástí stavebního komplexu?
 • Kdo byl v prezidentském úřadě, když se název Bílý dům stal oficiálním?
 • Kdo navrhl původní budovu Bílého domu?
 • V jakém architektonickém stylu byl postaven Bílý dům?
 • Jaký materiál byl použit při stavbě původní budovy Bílého domu?
 • Jaká barva se neobjevuje na americké vlajce?
 • Kolik pruhů je na americké vlajce?
 • Co symbolizují pruhy na americké vlajce?
 • Kolik hvězd se nachází na americké vlajce?
 • Co symbolizují hvězdy na americké vlajce?
 • Který den je Dnem vlajky v USA?
 • Ve kterém roce se stala oficiální i dnes platná verze americké státní vlajky?
 • Jaká místnost se nenachází v centrální budově Bílého domu?
 • Která místnost se nachází v západním křídle?
 • Která místnost se nachází ve východním křídle?
 • V které části stavebního komplexu se nachází oválná kancelář?
 • Po kterém prezidentovi byl pojmenován balkon centrální budovy?
 • Kdo vybral místo pro Bílý dům?

Scénky

Bílý dům

 • Východní křídlo
 • Centrální budova
 • Západní křídlo
 • východní kolonáda
 • západní kolonáda

Bílý dům ve Washingtonu je sídlem a pracovištěm prezidenta Spojených států amerických. Tuto neoklasickou budovu z pískovce navrhl irský architekt James Hoban.
Místo pro tuto budovu vybral George Washington, který byl prvním prezidentem USA. Základní kámen byl položen v roce 1792.
John Adams byl prvním prezidentem, který se se svou manželkou mohl nastěhovat do Bílého domu, který v té době ještě nebyl dokončen. Tuto budovu zpočátku nazývali Prezidentským palácem, respektive Prezidentskou kurií. Později byla známá jako Prezidentský kaštel.
Přestože se kvůli vybělení vnějších stěn název Bílý dům začal používat již v roce 1811, oficiálním názvem se stal až v roce 1901.
V tomto roce prezident Theodore Roosevelt uvedl tento název na listových papírech úřadu.
Za uplynulých dvě stě let tuto budovu vícekrát přestavěli. Zrealizovali i značné přístavby (např. východní křídlo, 1942). V roce 1960 se dostal na seznam Národních historických památek Spojených států amerických. V současnosti je oblíbeným turistickým cílem a jednou z nejdůležitějších pamětihodností hlavního města USA.

Konstrukce

 • Východní křídlo
 • Centrální budova
 • Západní křídlo
 • přízemí
 • první patro
 • druhé patro
 • třetí patro

Centrální budova

 • severní kolonáda - Část vytvořená v letech 1829-1830 (během úřadování prezidenta Andrewa Jacksona) je „hlavním vchodem“ do Bílého domu a je otočená k Pennsylvania Avenue.
 • jižní kolonáda - Byla postavena v roce 1824, kdy byl v úřadu prezident James Monroe. Navrhl ji James Hoban. Prezident Harry S. Truman ji doplnil ještě o jeden balkon ve druhém patře.
 • vlajka - Vlajka Spojených států amerických.

Západní křídlo

Východní křídlo

Vlajka

 • pruhy - Na vlajce se nachází 7 červených a 6 bílých vodorovných pruhů stejné šířky. Tyto pruhy symbolizují třináct původních britských kolonií, které se po deklaraci nezávislosti staly prvními státy USA.
 • hvězdy - V modrém kantonu se nachází 50 bílých pěticípých hvězd uspořádaných do vodorovných řad, přičemž v jednotlivých řadách je střídavě po pět a šest hvězd. Tyto hvězdy symbolizují padesát členských států USA.

Vlajka Spojených států amerických je jednou z nejznámějších na světě.
Vzpomíná se jako vlajka s pruhy a hvězdami. Na vlajce se objevují tři barvy: červená, bílá a modrá. Vlajka ve tvaru obdélníku s poměrem stran 10:19 se skládá ze dvou hlavních částí. Najdeme na ní 13 vodorovných pruhů stejné šířky, přičemž 7 z nich má červenou a 6 bílou barvu. V levém horním rohu se nachází modrý kanton, ve kterém můžeme napočítat 50 bílých pěticípých hvězd.
První verze americké vlajky se objevila během Americké války za nezávislost. Později vzniklo několik verzí této vlajky, ale každá z nich má dva prvky stejné: 13 pruhů a barvu těchto pruhů. V levém horním rohu byla původně britská vlajka, která byla změněna 14. června 1777 na 13 hvězd na základě rozhodnutí Druhého kontinentálního kongresu. Od té doby je v USA 14. červen Dnem vlajky.

Animace

 • Východní křídlo
 • Centrální budova
 • Západní křídlo

Vyprávění

Bílý dům, který je pracovištěm prezidenta Spojených států amerických a domovem jeho rodiny, se nachází v hlavním městě, ve Washingtonu.
Základní kámen budovy navržené irským architektem Jamesem Hobanem byl položen v roce 1792. První prezidentský pár, John Adams a jeho manželka Abigail se do této rezidence nastěhovali v roce 1800.

I dnes používaný název, který vznikl na základě vybělených vnějších stěn, se stal oficiálním názvem v roce 1901, kdy byl v úřadu prezident Theodore Roosevelt. Za uplynulých dvě stě let tuto budovu vícekrát přestavěli. Poslední významná přestavba se uskutečnila v době, kdy byl prezidentem Harry S. Truman. Komplex postavený v neoklasicistním stylu se skládá ze tří hlavních částí: centrální budovy, západního a východního křídla.

Tato budova, kde se odehrály mnohé klíčové události a důležitá rozhodnutí, je symbolem hlavního města a krajiny. Zároveň je nejznámější budovou USA. Od roku 1800 se poslání Bílého domu nezměnilo: nepřetržitě slouží americkému národu.

Související doplňky

Mount Rushmore (USA)

Mount Rushmore, který zobrazuje čtyř prezidentů, je národním památníkem USA.

Socha svobody (New York)

Socha byla darem francouzského národa americkému ke stému výročí Dne nezávislosti.

Jamestown (17. století)

Jamestown, první stálé sídlo Angličanů na východním pobřeží Severní Ameriky, byl založen  v roce 1607.

Vojáci americké občanské války

Americká občanská válka probíhala mezi severními státy, nazývanými Unie a státy jižními, označovanými jako Konfederace.

Americký voják (2. světová válka)

Američtí vojáci bojovali téměř na všech důležitých frontách druhé světové války.

Jižní otrokářská plantáž (USA, 19. století)

Před americkou občanskou válkou využívání otroků na plantážích bylo typické v jižních státech Ameriky.

Most Golden Gate (San Francisco, 1937)

Visutý most, který spojuje sanfranciský záliv s Tichým oceánem byl odevzdán v roce 1937.

Příslušník americké námořní pěchoty (začátek 2000 let)

Námořnictvo tvoří důležitou součást ozbrojených sil Spojených států

Indiánská vesnice (Severní Amerika)

Typické severoamerické indiánské vesnice jsou známé z populárních filmů a románů.

Kolonizace Ameriky (do roku 1763)

Po dobývání Nového světa Evropany se mapa Ameriky stala mnohobarevnou.

Státy a města USA

Tato animace nás seznámí s největším městy a členskými státy USA.

Added to your cart.